Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

KUPKA, Jiří. W zdrowym ciele zdrowy duch. Český Těšín: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, 2022. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Pawel OLSZEWSKI, Jacek GRABOWSKI, Jana NOVÁKOVÁ, Zdeněk NEUSTUPA, Roman DANEL a Barbara BIALECKA. PLÁN SNIŽOVÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S INVAZNÍMI DRUHY ROSTLIN V ORLOVÉ. Ostrava: IMAGE STUDIO, s r.o. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Barbara STALMACHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Pawel OLSZEWSKI, Jacek GRABOWSKI a Zdeněk NEUSTUPA. PŘÍRUČKA K MANAGEMENTU INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V ORLOVÉ A MSZANE. Ostrava: IMAGE STUDIO, s r.o. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-903902-9-4. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Peter ANDRÁŠ a Jiří KUPKA. Potenciálne toxické prvky. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3906-6. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Essentials of Management 2 nd. ed. Košice, Slovensko: TU of Košice, Košice, SR, 2015. ISBN 978-80-553-2262-9. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Jana DADOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Environmentálna geochémia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3751-2. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Kateřina RŮŽIČKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. Ochrana půd - Teorie a cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3704-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO a Barbora LYČKOVÁ. Úprava a čištění vody. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2389-8. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Iva BESTOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Tomáš DVORSKÝ, Pavla ŠEBESTOVÁ a Martin ŠŤASTNÝ. Výukové texty k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje 2011 (2. díl). Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2433-8. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Výrobní a environmentální technologie (skriptum). Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN -. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Hydrotechnická vybavenost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1685-2. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Ochrana životného prostredia. Košice: Rastislav Mantič ? Willom, 2007. ISBN 978-8073-933-1. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1113-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Marta KOSTROVÁ, Erna PUKOVCOVÁ, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Multimediální texty z anglického a německého jazyka - Čištění odpadních vod. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0748-3. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří. Water Technology and Liquid Waste Management. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0816-1. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Radmila KUČEROVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ. Základní výpočty v chemii. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0936-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, KUŠNIEROVÁ a Iva PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, Alena, Mária KUŠNIEROVÁ a Peter FEČKO. Minerálne biotechnológie II. Sulfuretum v prírode a v priemysle. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. ISBN 80-248-0114-0. [Detail]
PUKOVCOVÁ, Erna, Marta KOSTROVÁ a Peter FEČKO. Česko-německo-anglický slovník. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TUO, 2000. ISBN 80-7078-751-1. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Návody do cvičení z pomocných procesů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-414-8. [Detail]
HERČÍK, Miloslav, Vladimír LAPČÍK a Karel OBROUČKA. Ochrana životního prostředí /pro inženýrské studium/. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1994. 0-235 s. ISBN 80-7078-255-2. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Peter FEČKO a Konstantin RACLAVSKÝ. Geochemistry of fly ash from Power Plant Opatovice,Northern Bohemia and its possible utilization as source of titanium.Sborník "4th International Symposium on the Reclamation Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes. Kraków PR: University of Agriculture, 1993. [Detail]