Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

BAŠISTOVÁ, Martina, Jiřina VONTOROVÁ, Simona ZLÁ, Monika KAWULOKOVÁ, Petr LICHÝ a Tomáš DVORSKÝ. Variability in the distinctive features of silica sands in Central Europe. Buildings. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2024, 14(1), s. nestránkováno. ISSN 2075-5309. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, A. EŠTOKOVÁ, Radek PAPESCH, Tomáš DVORSKÝ, M. FABIANOVÁ, Martin HALÍK a M. HOLOŠOVÁ. Investigation of the engineering and environmental properties of cement mortars incorporating ladle furnace steel slag. Case Studies in Construction Materials. Shannon: Elsevier, 2024, 20, s. nestránkováno. ISSN 2214-5095. [Detail]
GABOR, Roman, Ladislav CVRČEK, Karel MAŠEK, Josef HLINKA, Oldřich MOTYKA, Jan WALTER, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Gabriela MIKESKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Tribological and corrosion properties of β-TiNb alloy modified by plasma electrolytic oxidation: Evaluation of the synergistic effect of composition and processing time through statistical evaluation. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Elsevier, 2024, 118(2024), s. 106502. ISSN 0263-4368. [Detail]
PERTILE, Eva, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Lucie SYROVÁ, Jakub CHARVÁT, Kateřina MÁČALOVÁ a Lukáš BALCAŘÍK. The Use of Construction Waste to Remediate a Thermally Active Spoil Heap. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(12), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Dana DRISCOLL. Writing to Learn, Writing for Publication, and Teacher Training: A Commented Interview with Dana L. Driscoll. CASALC review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2023, 12(2), s. 192-199. ISSN 1804-9435. [Detail]
RAJHELOVÁ, Hana, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ĺubomíra KUZNÍKOVÁ, Oldřich MOTYKA, Daniela PLACHÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Barbora THOMASOVÁ, Miroslav VACULÍK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Alteration of Hordeum vulgare and Sinapis alba germination and early growth in response to airborne low-metallic automotive brake wear debris. Chemosphere. Pergamon - Elsevier Science, Ltd., 2023, 345(December), s. nestránkováno. ISSN 0045-6535. [Detail]
LACHKA, Miroslava, Katarina SOLTISOVA, Lea NOSALOVA, Ivana TIMKOVA, Viktoria PEVNA, Joanna WILLNER, Iva JANÁKOVÁ, Alena LUPTAKOVA a Jana SEDLAKOVA-KADUKOVA. Metal-containing landfills as a source of antibiotic tolerance. Environmental Monitoring and Assessment. Vídeň: Springer, 2023, 195(2), s. nestránkováno. ISSN 0167-6369. [Detail]
NGUYEN THUY, Lan Chi, Huong DINH THỊ THU, Dao PHAN a Vladimír LAPČÍK. Multi-pollutants (organic and inorganic) removal potential of scenedesmus species on municipal sewage water and analyzed their phycoremediation mechanisms. Environmental Research. Academic Press, 2023, 232 (2023)(116301), s. 1-8. ISSN 0013-9351. [Detail]
NGUYEN THUY, Lan Chi, Huong DINH THỊ THU, Dao PHAN a Vladimír LAPČÍK. Phytoremediation proficiency of Jatropha gossypifolia under the influence of Pseudomonas aeruginosa on metal contaminated soil. Environmental Research. Academic Press, 2023, 232 (2023)(01.09.2023), s. 1-9. ISSN 0013-9351. [Detail]
OLŠOVSKÁ, Eva, Kristina ČABANOVÁ, Oldřich MOTYKA, Hana BIELNIKOVÁ KRYŠTOFOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ, Jiří VOVES, Vladimír ŽIDLÍK, Roman MADEJA, Jiří DEMEL, Jan HALFAR a Jana KUKUTSCHOVÁ. Simple method for quantification of metal-based particles in biopsy samples of patients with long bone implants - pilot study. Environmental Toxicology and Pharmacology. Elsevier, 2023, 103(october), s. nestránkováno. ISSN 1382-6689. [Detail]
KUBACZKOVÁ, Andrea, Marie PASTRŇÁKOVÁ, Michal KAČMAŘÍK, Lucie SYROVÁ, Barbora TURČOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Control Methods of Invasive Plant Species and the Influence of Cultural Vegetation on the Microclimate within the Central Wastewater Treatment Plant in Ostrava – Pilot Results. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023, CZ(69 (2023)), s. 21–36. ISSN 1802-5420. [Detail]
BIELNIKOVÁ-KRYŠTOFOVÁ, Hana, Oldřich MOTYKA, Vladimír ŽIDLÍK, Dušan ŽIAK, Iveta SZOTKOVSKÁ, Jozef ŠKARDA, Jiří VOVES, Jana POMETLOVÁ, Leopold PLEVA, Miroslav HAVLÍČEK a Kristina ČABANOVÁ. Immunohistochemical evaluation of tissues following bone implant extraction from upper and lower limb. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY. 2023, 38(10), s. 1119-1127. ISSN 0213-3911. [Detail]
ŠEBESTA, Martin, Hana VOJTKOVÁ, Veronika CYPRICHOVÁ, Avinash P. INGLE, Martin URÍK a Marek KOLENČÍK. Mycosynthesis of Metal-Containing Nanoparticles—Synthesis by Ascomycetes and Basidiomycetes and Their Application. International Journal of Molecular Sciences. Basilej: Multidisciplinary digital publishing institute, 2023, 24(1), s. nestránkováno. ISSN 1661-6596. [Detail]
FARKAS, Bence, Hana VOJTKOVÁ, Zuzana FARKAS, Domenico PANGALLO, Peter KASAK, Antonio LUPINI, Hyunjung KIM, Martin URÍK a Peter MATÚŠ. Involvement of Bacterial and Fungal Extracellular Products in Transformation of Manganese-Bearing Minerals and Its Environmental Impact. International Journal of Molecular Sciences. Basilej: Multidisciplinary digital publishing institute, 2023, 24(11), s. nestránkováno. ISSN 1661-6596. [Detail]
BRÁZDOVÁ, Adéla a Jiří KUPKA. The Objectivization of the Living Green Walls Concept as a Tool for Urban Greening (Case Study: LIKO-S a.s., Slavkov u Brna, Czech Republic). Land. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 12(1), s. nestránkováno. ISSN 2073-445X. [Detail]
ZDĚBLOVÁ ČERMÁKOVÁ, Zuzana, Hurník PAVEL, Konvalinka DAVID, Štěmbírek JAN, Paračková TEREZA, Resová KAMILA, Cvek JAKUB, Blažek TOMÁŠ, Knybel LUKÁŠ, Formánek MARTIN, Gachechiladze MARIAM, Joerger MARKUS, Soltermann ALEX, Škarda JOZEF, Oldřich MOTYKA a Janoutová JANA. HPV and RAD51 as Prognostic Factors for Survival in Inoperable Oral and Oropharyngeal Cancer in Patients Unfit for Chemotherapy Treated with Hyperfractionated Radiotherapy. Medicina. MDPI Open Access Publishing, 2023, 59(2), s. 1-12. ISSN 1010-660X. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Dariusz POPIELARCZYK, Simona MATUŠKOVÁ, Dominik NIEMIEC, David NEUMAN a Veronika GLACOVÁ. Engineering-geological study of relationships between soil and rock workability, type and volume of excavated materials, and earthwork costs (six case studies). Scientific Reports. New York: Nature Publishing Group, 2023, 13(1), s. nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
SEZIMA, Tomáš a Radmila KUČEROVÁ. Metody čištění odpadních vod za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální působení elektrostatickým polem se zaměřením na farmaka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2023, 6/2023(6/2023), s. 4-7. ISSN 0322-8916. [Detail]
BROŽOVÁ, Kateřina, Jan HALFAR, Kristina ČABANOVÁ, Oldřich MOTYKA, Silvie DRABINOVÁ, Pavel HANUS a Silvie HEVIÁNKOVÁ. The first evidence of microplastic occurrence in mine water: The largest black coal mining area in the Czech Republic. Water research. Elsevier, 2023, 244(1 October 2023), s. 1-11. ISSN 0043-1354. [Detail]
MATUŠKOVÁ, Simona, Marcela TAUŠOVÁ, Lucia DOMARACKÁ a Katarína ČULKOVÁ. European Climatic and Energy Strategy and its Goal Achieving in V4 Countries. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2022, 26(4), s. 825-833. ISSN 1335-1788. [Detail]
STEVULOVA, Nadezda, Kestutys BALTAKYS, Adriana ESTOKOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Sanja DIMTER. Sustainable Building Materials and Technologies 2020. Advances in Materials Science and Engineering. Londýn: Hindawi, 2022, 2022(Volume 2022), s. nestránkováno. ISSN 1687-8434. [Detail]
VLČKOVÁ, Kateřina, Karel FRYDRÝŠEK, Vojtěch BAJTEK, Jiří DEMEL, Leopold PLEVA, Miroslav HAVLÍČEK, Jana POMETLOVÁ, Roman MADEJA, Jiří KRATOCHVÍL, Pavel KRPEC, Pawel OSEMLAK, Kristina ČABANOVÁ, Eva OLŠOVSKÁ a Jana VACULOVÁ. Analytical, Stochastic and Experimental Solution of the Osteosynthesis of the Fifth Metatarsal by Headless Screw. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(19), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
LENART, Jan, Kristýna SCHUCHOVÁ, Martin KAŠING, Lukáš FALTEISEK, Šárka CIMALOVÁ, Jana BÍLÁ, Monika LIČBINSKÁ a Jiří KUPKA. The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar's Mine (Czechia). CATENA. 2022, 213(1), s. "106178". ISSN 0341-8162. [Detail]
PLOHÁK, Petr, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, A.S KRAKOVSKÁ, Barbora TURČOVÁ, Barbara STALMACHOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. IMPACT OF CHROMIUM, ARSENIC AND SELECTED ENVIRONMENTAL VARIABLES ON THE VEGETATION AND SOIL SEED BANK OF SUBSIDENCE BASINS. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2022, 17(2), s. 401-412. ISSN 1842-4090. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Tereza MATĚJOVÁ a Peter ANDRÁŠ. THE BEHAVIOUR OF PHOSPHORUS IN AN OLD PARALLEL CHANEL SLAŇÁKY IN THE POODŘÍ (CZECH REPUBLIC). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2022, 17(2), s. 199-205. ISSN 1842-4090. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Kristína ŠTRBOVÁ, Oldřich MOTYKA, Karol ZELENÍK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Dominika ZABIEGAJ, Miroslav HAVLÍČEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Traffic pollution tracers in the lymphatic system tissue of children-possible link to chronic tonsillitis development: pilot study. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2022, 29(26), s. 39131-39138. ISSN 0944-1344. [Detail]
ŠIKOLOVÁ, Soňa, Milan URÍK, Dagmar HOŠNOVÁ, Vít KRUNTORÁD, Michal BARTOŠ, Oldřich MOTYKA a Petr JABANDŽIEV. Two Bonebridge bone conduction hearing implant generations: audiological benefit and quality of hearing in children. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Springer, 2022, 279(7), s. 3387-3398. ISSN 0937-4477. [Detail]
MÁČALOVÁ, Kateřina, Jakub CHARVÁT, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Extracts of Cement Composites Based on Recycled Glass. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022, 68(1), s. 16-21. ISSN 1802-5420. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina. Biomonitoring of Post-Mine Environment Using Ruderal Plants. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022, 68(1), s. 99-104. ISSN 1802-5420. [Detail]
CABALOVA, Lenka, Kristina ČABANOVÁ, Hana BIELNIKOVA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Jana DVORACKOVA, Karol ZELENIK a Pavel KOMINEK. Solid Anorganic Particles and Chronic Rhinosinusitis: A Histopathology Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 19(12), s. nestránkováno. ISSN 1660-4601. [Detail]
ŠEBESTA, Martin, Hana VOJTKOVÁ, Veronika CYPRICHOVÁ, Avinash P. INGLE, Martin URÍK a Marek KOLENČÍK. Mycosynthesis of Metal-Containing Nanoparticles—Fungal Metal Resistance and Mechanisms of Synthesis. International Journal of Molecular Sciences. Basilej: Multidisciplinary digital publishing institute, 2022, 23(22), s. nestránkováno. ISSN 1661-6596. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Martin LAPČÍK a Vladimír LAPČÍK. Current aspects of decarbonisation in the Czech Republic and possibilities of replacement of coal energy sources by renewable sources of electric energy. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2022, 1(1(49)), s. 87-96. ISSN 1640-4920. [Detail]
PHAN, Dao, Martin LAPČÍK a Vladimír LAPČÍK. The position of the sustainable development principle in the legal order of the Czech Republic and in the framework of the Vietnam act on environmental protection. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2022, 1(1(49)), s. 97-106. ISSN 1640-4920. [Detail]
MADEJA, Roman, Jana POMETLOVA, Roman BRZOSKA, Jiri VOVES, Lubor BIALY, Leopold PLEVA, Jan STRANSKY, Adéla VRTKOVÁ, Jaroslav JANOSEK a Kristina ČABANOVÁ. Outcomes of Mini-Invasive Arthroscopic Arthrolysis Combined with Locking Screw and/or Intramedullary Nail Extraction after Osteosynthesis of the Proximal Humerus Fracture. Journal of Clinical Medicine. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 11(2), s. nestránkováno. ISSN 2077-0383. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Petra MALÍKOVÁ, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Petr RYS a Ivana OSIČKOVÁ. Water production as an option for utilizing closed underground mines. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2022, 122(10), s. 571-577. ISSN 2225-6253. [Detail]
KUPKA, Jiří, Adéla BRÁZDOVÁ a Jana VODOVÁ. Units of Military Fortification Complex as Phenomenon Elements of the Czech Borderlands Landscape. Land. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 11(1), s. nestránkováno. ISSN 2073-445X. [Detail]
BALÍKOVÁ, Katarína, Hana VOJTKOVÁ, Eva DUBORSKÁ, Hyunjung KIM, Peter MATÚŠ a Martin URÍK. Role of Exopolysaccharides of Pseudomonas in Heavy Metal Removal and Other Remediation Strategies. Polymers. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 14(20), s. nestránkováno. ISSN 2073-4360. [Detail]
MATUŠKOVÁ, Simona, Lucia DOMARACKA, Marcela TAUSOVA, Andrea SENOVA a Barbara KOWAL. Efficient Use of Critical Raw Materials for Optimal Resource Management in EU Countries. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 14(11), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Vladimír ČABLÍK a Jiří BOTULA. Případová studie selektivní demolice panelového domu. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2022, 24(50), s. nestránkováno. ISSN 1801-4399. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Jiří LUŇÁČEK, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Jakub EDERER, Pavel JANOŠ a Kristina ČABANOVÁ. Influence of annealing temperature on degradation efficiency and iron oxide transformations in CeO2/Fe-oxide sorbents. AIP Advances. American Institute of Physics, 2021, 11(1), s. 015308(1)-015308(6). ISSN 2158-3226. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Iva JANÁKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ, Milan DEJ, Roman SMELIK, Pavel SKALNÝ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Evaluation of waste blends with sewage sludge as a potential material input for pyrolysis. Applied Sciences. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(4), s. 1-17. ISSN 2076-3417. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub CHARVÁT, Kateřina MÁČALOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Eva JANUROVÁ. Sound-absorbing and thermal-insulating properties of cement composite based on recycled rubber from waste tires. Applied Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(6), s. 1-16. ISSN 2076-3417. [Detail]
BITTA, Jan, Vladislav SVOZILÍK a Aneta SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ. The Neural Network Assisted Land Use Regression. Atmosphere. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 12(4), s. nestránkováno. ISSN 2073-4433. [Detail]
SVOZILÍK, Vladislav, Aneta SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ, Jan BITTA a Petr JANČÍK. Comparison of the Air Pollution Mathematical Model of PM10 and Moss Biomonitoring Results in the Tritia Region. Atmosphere. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 12(6), s. nestránkováno. ISSN 2073-4433. [Detail]
ŠAFRATA, Jiří, Vojtěch VÁCLAVÍK a Petr MLČOCH. Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu. Beton - technologie, konstrukce, sanace. BETON TKS s.r.o, 2021, 121(1/2021), s. 41-43. ISSN 1213-3116. [Detail]
NOSALJ, Sandra, Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, Eva PAUDITŠOVÁ, Peter HANAJÍK, Hana VOJTKOVÁ a Monika BENKOVÁ. Diversity of soil microscopic filamentous fungi in Dystric Cambisol at the Banská Štiavnica - Šobov (Slovakia) locality after application of remediation measures. Biologia. Vídeň: Springer, 2021, 76(7), s. 2123-2131. ISSN 0006-3088. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Hana BRŤKOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. The quality of composts prepared in automatic composters from fruit waste generated by the production of beverages. Bioresource technology. San Diego: Elsevier, 2021, 341(3 September 2021), s. nestránkováno. ISSN 0960-8524. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Kamila ETCHEGOYEN ROSOLOVÁ. Potřebujeme na univerzitách vyučovat Akademické psaní? Příklad dobré praxe z ÚJČ AV ČR a VŠB-TUO. CASALC review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2021, 11(2), s. 39-48. ISSN 1804-9435. [Detail]
MARTAUZ, Pavel, Vojtěch VÁCLAVÍK a Branislav CVOPA. The Influence of the Environment on the Properties of Hybrid Cement-Based Concrete with Steel and Air-Cooled Slags. Crystals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(9), s. nestránkováno. ISSN 2073-4352. [Detail]
ETCHEGOYEN ROSOLOVÁ, Kamila a Alena KAŠPÁRKOVÁ. How do I cook an Impact Factor article if you do not show me what the ingredients are?. Educare - vetenskapliga skrifter. Malmö University, 2021, 2021(1), s. 70-97. ISSN 1653-1868. [Detail]
KOGUT, Krzysztof, Vladimír ČABLÍK, Piotr MATUSIAK, Daniel KOWOL, Tomasz SUPONIK, Dawid M. FRANKE, Barbara TORA a Radosław POMYKAŁA. A Study on the Hard Coal Grindability Dependence on Selected Parameters. Energies. MDPI Open Access Publishing, 2021, 23(14), s. 1-9. ISSN 1996-1073. [Detail]
ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Hana VOJTKOVÁ, Sanja NOSALJ, Elena PIECKOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Lucia KRAKOVÁ, Hana DRAHOVSKÁ, Barbara STALMACHOVÁ, Kateřina KUČOVÁ a Domenico PANGALLO. Aspergillus niger Environmental Isolates and Their Specific Diversity Through Metabolite Profiling. Frontiers in Microbiology. Lausanne: Frontiers, 2021, 12(658010), s. nestránkováno. ISSN 1664-302X. [Detail]
PLOHÁK, Petr, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Tomáš RAJDUS a Barbora TURČOVÁ. Seed Rain of Selected Subsidence Basins in Karviná Region - Preliminary Results. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021, 67(3), s. 85-94. ISSN 1802-5420. [Detail]
EVJÁKOVÁ, Vendula, Eva PERTILE a Radmila KUČEROVÁ. Monitoring the impact of the Jeremenko pit on the water quality in Ostravice. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021, s. 1-8. ISSN 1755-1315. [Detail]
BITTA, Jan, Vladislav SVOZILÍK a Aneta SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ. Effect of the COVID-19 Lockdown on Air Pollution in the Ostrava Region. International Journal of Environmental Research and Public Health. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 18(16), s. nestránkováno. ISSN 1661-7827. [Detail]
HALFAR, Jan, Kateřina BROŽOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Eva OLŠOVSKÁ. Disparities in Methods Used to Determine Microplastics in the Aquatic Environment: A Review of Legislation, Sampling Process and Instrumental Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI Open Access Publishing, 2021, 18(14), s. 1-22. ISSN 1660-4601. [Detail]
MATULOVÁ, Michaela, Marek BUJDOŠ, Marcel MIGLIERINI, Martin CESNEK, Eva DUBORSKÁ, Katarína MOSNÁČKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Tomáš KMJEČ, Július DEKAN, Peter MATÚŠ a Martin URÍK. The effect of high selenite and selenate concentrations on ferric oxyhydroxides transformation under alkaline conditions. International Journal of Molecular Sciences. Basilej: Multidisciplinary digital publishing institute, 2021, 22(18), s. 9955. ISSN 1661-6596. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL a Jiří RUSÍN. Testing the impact of the waste product from the biogas plants on plant germination and initial root growth. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2021, 1(47), s. 25-31. ISSN 1640-4920. [Detail]
FARKAS, Bence, Hana VOJTKOVÁ, Marek BUJDOŠ, Marek KOLENČÍK, Martin ŠEBESTA, Michaela MATULOVÁ, Eva DUBORSKÁ, Martin DANKO, Hyunjung KIM, Kateřina KUČOVÁ, Zuzana KISOVÁ, Peter MATÚŠ a Martin URÍK. Fungal mobilization of selenium in the presence of hausmannite and ferric oxyhydroxides. Journal of Fungi. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 7(10), s. nestránkováno. ISSN 2309-608X. [Detail]
PERTILE, Eva, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Use of different types of biosorbents to remove cr (Vi) from aqueous solution. Life. MDPI AG, 2021, 11(3), s. nestránkováno. ISSN 2075-1729. [Detail]
LÄNGAUER, David, Vladimír ČABLÍK, Slavomir HREDZAK, Anton ZUBRIK, Marek MATIK a Zuzana DANKOVA. Preparation of Synthetic Zeolites from Coal Fly Ash by Hydrothermal Synthesis. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(5), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
MÁČALOVÁ, Kateřina, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Robert FIGMIG, Jakub CHARVÁT a Miloslav LUPTÁK. The use of glass from photovoltaic panels at the end of their life cycle in cement composites. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(21), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
NADĚŽDA, Števulová, Vojtěch VÁCLAVÍK, Viola HOSPODÁROVÁ a Tomáš DVORSKÝ. Recycled Cellulose Fiber Reinforced Plaster. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(11), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
PASIOWIEC, Piotr, Artur BOGUSŁAW, Jerzy WAJS, Klaudia BAŃCZYK, Barbara TORA, Pavel ČERNOTA, Hana STAŇKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Application of Progress Eco equipment for modernization of mechanical coal processing plant at PG Silesia. Mining Machines. KOMAG Institute of Mining Technology, 2021, 39(1), s. 46-54. ISSN 2719-3306. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Viliam BAUER, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ a Adriana CSIKÓSOVÁ. Mine closure and resuming production options. Resources Policy. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, 74(December 2021), s. "102323". ISSN 0301-4207. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Oldřich MOTYKA, Hana BIELNIKOVÁ, Lenka ČÁBALOVÁ, Petr HANDLOS, Dominika ZABIEGAJ, Karol ZELENÍK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavel KOMÍNEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav HAVLÍČEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Identification of the phase composition of solid microparticles in the nasal mucosa of patients with chronic hypertrophic rhinitis using Raman microspectroscopy. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2021, 11(18989), s. 1-8. ISSN 2045-2322. [Detail]
SMOLIŃSKI, Adam, Václav DOMBEK, Eva PERTILE, Leszek DROBEK, Krzysztof GOGOLA, Sylwia W. ŽECHOWSKA a Małgorzata MAGDZIARCZYK. An analysis of self-ignition of mine waste dumps in terms of environmental protection in industrial areas in Poland. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2021, 11(1), s. nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
CHARVÁT, Jakub, Jakub SVOBODA, Kateřina MÁČALOVÁ, Radek PAPESCH, Tomáš DVORSKÝ a Vojtěch VÁCLAVÍK. Use of construction waste and recycled rubber for the preparation of cement composites. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2021, 16(1), s. 57-66. ISSN 1338-9024. [Detail]
MALÍKOVÁ, Petra, Katrin CALÁBKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Jan HALFAR, Iva KOTALOVÁ a Barbora VALOVÁ. Simultaneous Recovery of Struvite and Irrigation Water for Agricultural Purposes Obtained from Dewatering Liquor through Electrodialysis. Water. MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(22), s. 1-11. ISSN 2073-4441. [Detail]
SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ, Aneta, Vladislav SVOZILÍK, Inga ZINICOVSCAIA, Konstantin VERGEL a Petr JANČÍK. Analysis of Spatial Data from Moss Biomonitoring in Czech-Polish Border. Atmosphere. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 2073-4433. [Detail]
ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Daniel KUPKA, Sanja NOSALJ, Lucia KRAKOVÁ, Hana DRAHOVSKÁ, Zuzana BÁRTOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Kateřina BOTUROVÁ a Domenico PANGALLO. Differences in metabolites production using the Biolog FF MicroplateTM system with an emphasis on some organic acids of Aspergillus niger wild type strains. Biologia. Vídeň: Springer, 2020, 75(10), s. 1537-1546. ISSN 0006-3088. [Detail]
KLIMŠA, Lukáš, Iva MELČÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Magdaléna BÁRTKOVÁ, Adam HLAVÁČ, Aneta SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ, Václav DOMBEK a Peter ANDRÁŠ. RECIPIENT POLLUTION CAUSED BY SMALL DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANTS WITH ACTIVATED SLUDGE. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2020, 15(1), s. 19-25. ISSN 1842-4090. [Detail]
ADAMEC, Vladimir, Klaudia KOBOLOVA, Michal URBANEK, Kristina ČABANOVÁ, Vladimir BENCKO a Milan TUCEK. THE PRESENCE OF FINE AND ULTRAFINE PARTICULATE MATTER IN THE WORK ENVIRONMENT. Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2020, 28(Suplement S), s. S31-S36. ISSN 1210-7778. [Detail]
EŠTOKOVÁ, Adriana, Michaela SMOLÁKOVÁ, Alena LUPTÁKOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Hodnotenie biokorózie cementových mált s vysokopecnou troskou pomocou termickej analýzy. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2020, 114(5), s. 355-360. ISSN 0009-2770. [Detail]
JANŠTOVÁ, Sarah, Iva JANÁKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Leaching of gold from fine-grained flotation tailings. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 66(2), s. 117-120. ISSN 1802-5420. [Detail]
PAVLÍKOVÁ, Marie. Verification of biodegradation efficiency of textile wastewater using ecotoxicity test on Sinapis alba. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 66(3), s. 162-168. ISSN 1802-5420. [Detail]
PLACOVÁ, Karla a Silvie HEVIÁNKOVÁ. STUDY OF AVAILABLE METHODS TO EVALUATE THE CONCENTRATIONS OF 16 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN MINE WATERS FROM THE NORTH BOHEMIAN BROWN COAL BASIN. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 66(4), s. 182-195. ISSN 1802-5420. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Kateřina MÁČALOVÁ, Jakub CHARVÁT a Lukáš GOLA. THE PROPERTIES OF RECYCLED RUBBER FROM WASTE TIRES IN THE PRODUCTION OF CEMENT COMPOSITES. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 66(1), s. 33-39. ISSN 1802-5420. [Detail]
PERTILE, Eva, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. The Removal of Residual Concentration of Hazardous Metals in Wastewater from a Neutralization Station Using Biosorbent-A Case Study Company Gutra, Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI Open Access Publishing, 2020, 17(19), s. 1-14. ISSN 1661-7827. [Detail]
ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid, Silvia DOLINSKÁ, Slavomír HREDZÁK, Vladimír ČABLÍK, Michal LOVÁS a Danka GEŠPEROVÁ. Study of extraction of rare earth elements from hard coal fly ash. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2020, 2(1 (45)), s. 229-232. ISSN 1640-4920. [Detail]
KOTALOVÁ, Iva, Katrin CALÁBKOVÁ, Martina NOVÁČKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Effect of Wastewater Sample Pre-Treatment on Determination of Selected Heavy Metals Using ICP-MS Method. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2020, 45(2), s. 67 - 70. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Dao PHAN a Thuy Lan Chi NGUYEN. Analysis of the Impacts and Proposal of Pollution Controls, Prevention and Reduction Solutions by the Activities of Industrial Parks in Ho Chi Minh City, Vietnam. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2020, 2(46)(2), s. 79–86. ISSN 1640-4920. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Kamila ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ. Supporting Academic Writing and Publication Practice: PhD Students in Engineering and their Supervisors. Journal of Academic Writing. European Association for the Teaching of Academic Writing, 2020, 10(1), s. 221. ISSN 2225-8973. [Detail]
MARTAUZ, P., Vojtěch VÁCLAVÍK a B. CVOPA. The properties of concrete based on steel slag as a by-product of metallurgical production. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838, s. 10-22. ISSN 1013-9826. [Detail]
PERTILE, Eva, Petr ZAMARSKÝ a Petra TKÁČOVÁ. The environmentally friendly possibility of using recycled plastic from electrical waste to rainwater detention. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838(838), s. 157-163. ISSN 1013-9826. [Detail]
STEVULOVA, N., V. HOSPODAROVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Physico-mechanical properties of cellulose fiber-cement mortars. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838(April 2020), s. 31-38. ISSN 1013-9826. [Detail]
PAPESCH, Radek, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub SVOBODA a Lukáš KLUS. Ladle slag as an admixture in cement composites. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838(April 2020), s. 53-58. ISSN 1013-9826. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Lukáš KLUS a Jiří BOTULA. The utilization of a combination of recycled rubber from waste tires and waste waters from a concrete plant in the production of cement composites. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 838(April 2020), s. 59-66. ISSN 1013-9826. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA a Radmila KUČEROVÁ. The Quality and Characteristics of Final Substrates from Different Composting Technologies. Key Engineering Materials. Volume 838. Trans Tech Publications, 2020, 838(838), s. 151-156. ISSN 1013-9826. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKAČ a Monika TICHÁ. Reuse of Waste Materials from Sleeper Subsoil. Key Engineering Materials. Volume 838. Trans Tech Publications, 2020, 838(838), s. 170-177. ISSN 1013-9826. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Barbora LYČKOVÁ, Jana GERYKOVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKAČ a Ivona SOBKOVÁ. Biodegradation of Sleeper Subsoil. Key Engineering Materials. Volume 838. Trans Tech Publications, 2020, 838(838), s. 178-184. ISSN 1013-9826. [Detail]
DUBORSKÁ, Eva, Kinga SZABÓ, Marek BUJDOŠ, Hana VOJTKOVÁ, Pavol LITTERA, Edmund DOBROČKA, Hyunjung KIM a Martin URÍK. Assessment of Aspergillus niger strain's suitability for arsenate-contaminated water treatment and adsorbent recycling via bioextraction in a laboratory-scale experiment. Microorganisms. MDPI Open Access Publishing, 2020, 8(11), s. 1-11. ISSN 2076-2607. [Detail]
ROUCHALOVÁ, Dana, Kamila ROUCHALOVÁ, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Sarah JANŠTOVÁ. Bioleaching of Iron, Copper, Lead, and Zinc from the Sludge Mining Sediment at Different Particle Sizes, pH, and Pulp Density Using Acidithiobacillus ferrooxidans. Minerals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(11), s. nestránkováno. ISSN 2075-163X. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, M. ONDOVÁ, Tomáš DVORSKÝ, A EŠTOKOVÁ, M. FABIÁNOVÁ a Lukáš GOLA. Sustainability potential evaluation of concrete with steel slag aggregates by the LCA method. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(23), s. 1-21. ISSN 2071-1050. [Detail]
SEZIMA, Tomáš, Eugen SIKORA a Radmila KUČEROVÁ. Možnosti kombinovaných způsobů úpravy vybraných druhů odpadů za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální zpracování odpadů za účelem jejich dalšího využití. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2020, 62(6), s. 28-32. ISSN 0322-8916. [Detail]
VOGT, E., A. WĘGRZYNOWICZ, O. VOGT a Vladimír ČABLÍK. Application of krypton and nitrogen isotherms to characterisation of hydrophobized fine dispersional limestone material. Adsorption. Vídeň: Springer, 2019, 25(3), s. 477-483. ISSN 0929-5607. [Detail]
KUPKA, Jiří, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Rostislav POLÁČEK. Selected environmental issues of the landscape of shale (Nízký Jeseník Mt., Czechia) - preliminary results. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego, 2019, .(.), s. 137-147. ISSN 2543-8832. [Detail]
STRIGAC, Julius, Jozef MIKUSINEC, Jana STRIGACOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Nadezda STEVULOVA. The mould resistance of carbide lime by-products from deposits. CHEMICAL PAPERS. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2019, 73(10), s. 2575-2582. ISSN 2585-7290. [Detail]
BOTUROVÁ, Kateřina a Hana VOJTKOVÁ. The use of BIOLOG system to identify species in mined-out sites. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, 65(3), s. 58-65. ISSN 1802-5420. [Detail]
RADWAN-PRAGLOWSKA, Julia, Marek PIATKOWSKI, Lukazs JANUS, Dariusz BODGAL, Dalibor MATÝSEK a Vladimír ČABLÍK. 3D scaffolds prepared from acylated chitosan applicable in skin regeneration - synthesis and characterization. International Journal of Polymer Analysis and Characterization. Taylor & Francis, 2019, 24(1), s. 75-86. ISSN 1023-666X. [Detail]
RADWAN-PRAGŁOWSKA, J, M. PIĄTKOWSKI, Ł. JANUS, D. BOGDAŁ, Dalibor MATÝSEK a Vladimír ČABLÍK. Microwave-assisted synthesis and characterization of antibacterial O-crosslinked chitosan hydrogels doped with TiO2 nanoparticles for skin regeneration. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. Philadelphia: Taylor & Francis, 2019, 68(15), s. nestránkováno. ISSN 0091-4037. [Detail]
KOVAŘÍKOVÁ, Hana, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Věra VRLÍKOVÁ. Bacterial Leaching of Polymetallic Ores from Zlaty Chlum Locality. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 43(1), s. 145-148. ISSN 1640-4920. [Detail]
VACHTLOVÁ, Michaela, Vítězslav URBANEC, Vladimír LAPČÍK a Martin LAPČÍK. The Issue of Regional Reserves for Mineral Extraction in the Czech Republic and its Legal Context. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2019(2(44)), s. 15-18. ISSN 1640-4920. [Detail]
KOŘÍNKOVÁ, Jaroslava, Hana VOJTKOVÁ, Oldřich MACHALICKÝ, Marie PAVLÍKOVÁ a Nela BENDÁKOVÁ. Biodegradation of Direct Yellow 28, Red 80, and Blue 71 azo dyes using fungi of the genus Aspergillus. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2019(2), s. 27-32. ISSN 1640-4920. [Detail]
DAO, Phan, Nguyen Thuy LAN CHI, Vladimír LAPČÍK a Tran Cam NHUNG. Overview of the activities of industrial parks and impacts on surface water quality in Ho Chi Minh City, Vietnam. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2019(2), s. 81-86. ISSN 1640-4920. [Detail]
CALÁBKOVÁ, Katrin a Michaela ČERVENKOVÁ. Recovery of Nutrients from Wastewater via Electrodialysis. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 43(1), s. 31-34. ISSN 1640-4920. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Vladimír ČABLÍK a Iva JANÁKOVÁ. Possibilities of obtaining metals from polymetallic ore from Zlate Hory. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 44(2), s. 33-38. ISSN 1640-4920. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKÁČ a Klára OSSOVÁ. Composting in Bags. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2(44)2019(2), s. 335-340. ISSN 1640-4920. [Detail]
ČERVENKOVÁ, Michaela a Katrin CALÁBKOVÁ. Is Sludge Water Diluate Stream from Electrodialysis Suitable for Agricultural Purposes?. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 43(1), s. 79-82. ISSN 1640-4920. [Detail]
STEVULOVA, Nadezda, Viola HOSPODAROVA, Adriana ESTOKOVA, Eva SINGOVSZKA, Marian HOLUB, Stefan DEMCAK, Jaroslav BRIANCIN, Anton GEFFERT, Frantisek KACIK, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Characterization of Manmade and Recycled Cellulosic Fibers for Their Application in Building Materials. Journal of Renewable Materials. Henderson: Tech Science Press, 2019, 7(11), s. 1121-1145. ISSN 2164-6325. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Lukáš KLUS. Netradiční využití kombinace pryžového recyklátu z odpadních pneumatik při výrobě cementových kompozitů. Magazín stroje, technológie, ekológia. M.I.A., 2019, 2019(5-6), s. 44-46. ISSN 2453-7500. [Detail]
SEMERÁD, Milan, Hana VOJTKOVÁ, Alžbeta TAKÁČOVÁ, Slavomír ČERŇANSKÝ, Ladislav DANČ a Tomáš MACKUL'AK. Static bioleaching of PC boards by Acidithiobacillus ferrooxidans. Petroleum and Coal. Bratislava: Slovnaft, 2019, 61(4), s. 757-762. ISSN 1337-7027. [Detail]
PIĄTKOWSKI, M., J. RADWAN-PRAGŁOWSKA, Ł. JANUS, D. BOGDAŁ, Dalibor MATÝSEK a Vladimír ČABLÍK. Microwave-assisted synthesis and characterization of chitosan aerogels doped with Au-NPs for skin regeneration. Polymer testing. SAN DIEGO: Elsevier, 2019, 73(feb 2019), s. 366-376. ISSN 0142-9418. [Detail]
URÍK, Martin, Filip POLÁK, Marek BUJDOŠ, Marcel B. MIGLIERINI, Barbora MILOVÁ-ŽIAKOVÁ, Bence FARKAS, Zuzana GONEKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ a Peter MATÚŠ. Antimony leaching from antimony-bearing ferric oxyhydroxides by filamentous fungi and biotransformation of ferric substrate. Science of the Total Environment. New York: Elsevier Science, 2019, 664, s. 683-689. ISSN 0048-9697. [Detail]
KLUS, Lukáš, Jakub SVOBODA, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Jiří BOTULA. The effect of CO2 on cement composites produced with an admixture of waste sludge water from a concrete plant. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2019, 14(1), s. 39-46. ISSN 1338-9024. [Detail]
PILARSKI, Grzegorz, Miroslav KYNCL, Sylwia STEGENTA a Grzegorz PIECHOTA. Emission of Biogas from Sewage Sludge in Psychrophilic Conditions. Waste and Biomass Valorization. Springer, 2019, 10(18 May 2019), s. 1-14. ISSN 1877-2641. [Detail]
ŠAFÁŘ, Michal, B.-J. LIN, W.-H. CHEN, David LÄNGAUER, J.-S. CHANG, Helena RACLAVSKÁ, A. PÉTRISSANS, P. ROUSSET a M. PÉTRISSANS. Catalytic effects of potassium on biomass pyrolysis, combustion and torrefaction. Applied Energy. SAN DIEGO: Elsevier, 2018, 235(1 February 2019), s. 346-355. ISSN 0306-2619. [Detail]
LÄNGAUER, David, Yu-Ying LIN, Wei-Hsin CHEN, Chao-Wen WANG, Michal ŠAFÁŘ a Vladimír ČABLÍK. Simultaneous Extraction and Emulsification of Food Waste Liquefaction Bio-Oil. Energies. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2018, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 1996-1073. [Detail]
VAŠTYL, Michal, Barbora VALOVÁ a Lukáš BALCAŘÍK. Water quality in a disturbed mining landscape, Czech republic. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, LXIV(2), s. 1-5. ISSN 1802-5420. [Detail]
CALÁBKOVÁ, Katrin, Petra MALÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Michaela ČERVENKOVÁ. Recycling of phosphorus and ammonia nitrogen from digestate. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 64(4), s. 37-40. ISSN 1802-5420. [Detail]
RADWAN-PRAGŁOWSKA, Julia, Marek PIĄTKOWSKI, Łukasz JANUS, Dariusz BOGDAŁ, Dalibor MATÝSEK a Vladimír ČABLÍK. Microwave-assisted synthesis and characterization of antioxidant chitosan-based aerogels for biomedical applications. International Journal of Polymer Analysis and Characterization. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, 24(1), s. nestránkováno. ISSN 1023-666X. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Ondřej KOHUT, Petr NOVAK a Andrea KALOČAJOVÁ. Environmental Impacts Of Mining Of Mineral Resources. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 42(2), s. 253-263. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Vladimir LAPČÍK a Vladimír ČABLÍK. Energy Recovery from Municipal and Other Waste. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 42(2), s. 265-272. ISSN 1640-4920. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Vladimír ČABLÍK a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Behavior of macerals in the process of hard coal flotation. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 19(1), s. 53-56. ISSN 1640-4920. [Detail]
LÄNGAUER, David a Vladimír ČABLÍK. Preparation of Synthetic Zeolites from Fly Ash. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 19(1), s. 7-12. ISSN 1640-4920. [Detail]
PERTILE, Eva, Dalibor SUROVKA a Lukáš BALCAŘÍK. Potential Use of Saline Wastewater for the Agglomeration of Fluidized Fly Ash. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 2(42), s. 273-280. ISSN 1640-4920. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Marian MARSCHALKO, Petra MALÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ, Miroslav KYNCL, Michal KORABÍK a Jan KUBÁČ. The Evaluation of an Artificial Infiltration and Groundwater Recharge Project in the Well Field in Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic). Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 42(2), s. 311-318. ISSN 1640-4920. [Detail]
FOLTOVÁ, Petra, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Jitka CHROMÍKOVÁ a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Increased Concentrations of Nitrates in Groundwa - ter in Selected Localities of the Moravian - Silesian and Olomouc Regions in the Czech Republic. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 2018(1), s. 35-38. ISSN 1640-4920. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK a Lukáš KLUS. VYUŽITIE MOŽNOSTÍ GUMOVÉHO MATERIÁLU PO RECYKLÁCII ODPADOVÝCH PNEUMATÍK. Magazín stroje, technológie, ekológia. M.I.A., 2018, 13(6), s. 22-24. ISSN 2453-7500. [Detail]
STEVULOVA, Nadezda, Jozef JUNAK a Vojtěch VÁCLAVÍK. Effect of Silica Fume as a Component of Alternative Binder on the Selected Technically Important Characteristics of Bio-Aggregate-Based Composites. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2018, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
STEVULOVA, Nadezda, Viola HOSPODAROVA, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Tomáš DANĚK. Characterization of cement composites based on recycled cellulosic waste paper fibres. OPEN ENGINEERING. WARSAW: DE GRUYTER POLAND SP ZOO, 2018, 8(1), s. 363-367. ISSN 2391-5439. [Detail]
BLAŽEK, Vladislav, Jaroslav ZÁVADA, Radmila KUČEROVÁ a Hana NADKANSKÁ. Application of Acidithiobacillus ferrooxidans for recovering metals from electronic waste dust. Physicochemical Problems of Mineral Processing. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2018, 2(54), s. 249-257. ISSN 1643-1049. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub SVOBODA a Jindřich ŠANCER. Frost resistance of cement composites prepared on the basis of waste water from a concrete plant. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2018, 13(1), s. 1-10. ISSN 1338-9024. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Barbora PALKOVSKÁ, Radmila KUČEROVÁ a František ZÁDRAPA. Pelletization of invasive reynoutria japonica with spruce sawdust for energy recovery. Wood Research. Štátny drevársky výskumný ústav, 2018, 6(63), s. 1045-1058. ISSN 1336-4561. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Šárka VILAMOVÁ, Alexander KIRÁLY, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Lenka WAJDOVÁ a Martin MIKOLÁŠ. Newly verified occurrences of industrial minerals in Belize. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 22(2), s. 215-224. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŠKUTA, Radim, Radmila KUČEROVÁ, Zdeněk PAVELEK a Vojtech DIRNER. Assessment of mining activities with respect to the environmental protection. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 22(1), s. 79-93. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŠTĚRBOVÁ, Veronika, Jiří KUPKA, Jakub LICHNOVSKÝ a Peter ANDRÁŠ. Studium kontaminace vodních toků a jejich sedimentů potenciálně toxickými prvky z opuštěných ložisek polymetalických rud v Hrubém Jeseníku. Acta Universitatis Matthiae Belii. Environmentálne manažérstvo. Univerzita Mateja Bela, 2017, XIX(2), s. 63-68. ISSN 1338-449X. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA a Radek PAPESCH. The Utilization of Waste Water from a Concrete Plant in the Production of Cement Composites. Buildings. MDPI Open Access Publishing, 2017, 7(4), s. 1-10. ISSN 0000-0000. [Detail]
KRAKOVSKÁ, Aneta, Jana NOVÁKOVÁ, Jan UNUCKA, Iva MELČÁKOVÁ, Vladimír LAPČÍK, Peter ANDRÁŠ a Lukáš KLIMŠA. Proposal of Potential Flood Control. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2017, Vol. 12(No. 1), s. 283 - 292. ISSN 1842-4090. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Ingrid TURISOVÁ, Joao X. MATOS, Guiseppe BUCCHERI, Peter ANDRÁŠ, Vojtech DIRNER, Radmila KUČEROVÁ, Francisco Ignacio PARRADO CASTRO a Pavol MIDULA. POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN THE REPRESENTATIVES OF THE GENUS PINUS L. AND QUERCUS L. AT THE SELECTED SLOVAK, ITALIAN AND PORTUGUESE COPPER DEPOSITS. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2017, 12(1), s. 95-107. ISSN 1842-4090. [Detail]
ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Peter FERIANC, Hana VOJTKOVÁ, Domenico PANGALLO, Peter HANAJÍK, Lucia KRAKOVÁ, Zuzana FEKETEOVÁ, Slavomír ČERŇANSKÝ, Lenka OKENICOVÁ, Mária ŽEMBERYOVÁ, Marek BUJDOŠ a Eva PAUDITŠOVÁ. Alkaline technosol contaminated by former mining activity and its culturable autochthonous microbiota. Chemosphere. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 171, s. 89-96. ISSN 0045-6535. [Detail]
HARNIČÁROVÁ, Marta, Z. MITAL'OVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Jan VALÍČEK, D. MITAL, Ivan KOPAL a Vojtěch VÁCLAVÍK. Analysis of physical-mechanical and surface properties of wood plastic composite materials to determine the energy balance. Defect and Diffusion Forum. Volume 379. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, 370(January 2017), s. 78-89. ISBN 978-3-908451-80-8. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Ivan KOPAL, Vojtěch VÁCLAVÍK, Lukáš GOLA, Tomáš DVORSKÝ, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ a Vojtěch ŠIMÍČEK. Measuring the thermal characteristics of concretes exposed to extreme conditions. Defect and Diffusion Forum. Volume 379. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, 370(370), s. 68-77. ISBN 978-3-908451-80-8. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Korabík MICHAL a Marian MARSCHALKO. ARTIFICIAL RECHARGE – MEASUREMENT OF SOIL INFILTRATION IN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(4), s. 13-19. ISSN 1802-5420. [Detail]
NGUYEN, Thuy Lan Chi, Dao PHAN a Miroslav KYNCL. Some solutions to respond climate change for the Mekong delta,Vietnam. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(3), s. 18-24. ISSN 1802-5420. [Detail]
NÁVRAT, Michal, Jaroslav ZÁVADA a Veronika GLOGAROVÁ. The Influence Of Pyrolitic Degradation On Mechanical Properties Of Carbon Fibres Within Recycling Composite Materials. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(4), s. 8-12. ISSN 1802-5420. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta KORANDOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. NEW POSSIBILITIES OF CALCULATING THE VOLUMES OF EXTRACTED MASSES IN THE SURFACE MINING OF BROWN COAL. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(3), s. 8-17. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan DRENDA, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Martin MIKOLÁŠ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ a Bohumil NÉČ. The development of the glass industry in central Vietnam. Gospodarka surowcami mineralnymi. Polska akademia nauk (PAN), 2017, 33(3), s. 143-162. ISSN 0860-0953. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK, Marek KUCBEL, Konstantin RACLAVSKÝ a Jana RŮŽIČKOVÁ. Identification of Pollution Sources in the Urban Atmosphere. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 39(1), s. 147-152. ISSN 1640-4920. [Detail]
PERTILE, Eva, Dalibor SUROVKA, Eliška SARCAKOVA a Aleš BOŽON. Monitoring of Pollutants in an Active Mining Dump Ema, Czech Republic. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 39(1), s. 45-50. ISSN 1640-4920. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Drahoslava ZMIJKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Veronika SASSMANOVÁ. Organic Compounds in Pyrolytic Carbon. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 16(1), s. 83-88. ISSN 1640-4920. [Detail]
BOUCHALOVÁ, Jana, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Kateřina HELIOVÁ a Michaela BENDOVÁ. Ecotoxicity of pyrolytic carbon produced by pyrolysis of municipal and industrial Waste. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 39(1), s. 119-124. ISSN 1640-4920. [Detail]
FOLTOVÁ, Petra, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Jitka CHROMÍKOVÁ a Jan THOMAS. ELECTRODIALYSIS PROCESS TO REDUCE THE CONCENTRATION OF NITRATES IN WATERS. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, Vol.XVIII(January - June), s. 125-130. ISSN 1640-4920. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Konstantin RACLAVSKÝ, Jan NEČAS, Vladimír ČABLÍK a Barbara TORA. Self-organization of Matter. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 39(1), s. 173–182. ISSN 1640-4920. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Kristína ŠTRBOVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Organic Compounds on PM10 Particles in Air Pollution. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 39(1), s. 7-12. ISSN 1640-4920. [Detail]
KUCBEL, Marek, Agnieszka CORSARO, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Temporal and seasonal variations of black carbon (BC) in a highly polluted Eastern European city: Apportionment of potential sources and the effect of meteorological conditions. Journal of Environmental Management. Elsevier, 2017, 203(3), s. 1178-1189. ISSN 0301-4797. [Detail]
VALÍČEK, Jan, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Ivan KOPAL a Pavol KOŠTIAL. Creation of combined sigma-epsilon graphs for some engineering materials. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Weinheim: Wiley-VCH, 2017, 48(5), s. 364-372. ISSN 0933-5137. [Detail]
SUROVKA, Dalibor a Eva PERTILE. Sorption of Iron, Manganese, and Copper from Aqueous Solution Using Orange Peel: Optimization, Isothermic, Kinetic, and Thermodynamic Studies. Polish Journal of Environmental Studies. HARD, 2017, Vol. 26(No. 2), s. 795-800. ISSN 1230-1485. [Detail]
VAVREČKA, Martin, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Radek SOUČEK a Jana KODYMOVÁ. Wykorzystanie pofermentu z biogazowni do wytwarzania nawozów. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2017, 96(11), s. 2324-2330. ISSN 0033-2496. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Josip IŠEK, Sylwester ZELAZNY, Maria KUSNIEROVA, Lucie ČABLÍKOVÁ, Silvia DOLINSKA, Barbara TORA a Elzbieta VOGT. Kinetyka flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč za pomocą olejów popirolitycznych. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2017, 96(4), s. 854-857. ISSN 0033-2496. [Detail]
VANĚK, Michal, Petr BORA, Ewa Wanda MARUSZEWSKA a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Benchmarking of mining companies extracting hard coal in the Upper Silesian Coal Basin. Resources Policy. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 53(září), s. 378-383. ISSN 0301-4207. [Detail]
KUPKA, Jiří a Jan POHUNEK. Krajina po těžbě břidlice očima trampů a táborníků aneb o brownfieldech jinak (Nízký Jeseník). Studia ethnologica pragensia. Univerzita Karlova, 2017, 2017(2), s. 134-145. ISSN 2336-6699. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Hana VOJTKOVÁ, Martin URÍK, Mária ČAPLOVIČOVÁ, Jaromír PIŠTORA, Michael CADA, Aneta BABIČOVÁ, Huan FENG, Yu QIAN a Illa RAMAKANTH. Heterotrophic bacterial leaching of zinc and arsenic from artificial adamite. Water, Air, and Soil Pollution. Springer, 2017, 228(6), s. 224. ISSN 0049-6979. [Detail]
DIRNER, Vojtech a Zdeněk PAVELEK. Aspects of classification of energy sources in terms of their position in the sector of the economy. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2016, 21(4), s. 287-297. ISSN 1335-1788. [Detail]
VALÍČEK, Jan, Marta HARNIČÁROVÁ, A PANDA, Ivo HLAVATÝ, Milena KUŠNEROVÁ, Hakan TOZAN, Mustafa YAGIMLI a Vojtěch VÁCLAVÍK. Mechanism of creating the topography of an abrasive water jet cut surface. Advanced Structured Materials. Volume 61. Springer Science and Business Media, LLC, 2016, 61(1), s. 111-120. ISSN 1869-8433. [Detail]
SMOLIŃSKI, Adam, Leszek DROBEK, Václav DOMBEK a Andrzej BĄK. Modeling of experimental data on trace elements and organic compounds content in industrial waste dumps. Chemosphere. SAN DIEGO: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, 162(November 2016), s. 189-198. ISSN 0045-6535. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Lukáš GOLA, Jan VALÍČEK, Vojtěch VÁCLAVÍK, Marta HARNIČÁROVÁ, Iveta PANDOVÁ a Pavol KOŠTIAL. Comparative measurements of the thermal properties of solid materials on a new device and using a new non-stationary method. Defect and Diffusion Forum. Volume 366. Trans Tech Publications, 2016, Vol. 366(April 2016), s. 63-72. ISSN 1012-0386. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Miroslav KYNCL a Magdaléna BÁRTKOVÁ. THE DISTRIBUTION OF MACRO- AND MICRONUTRIENTS IN MAIZE WITHIN SEPARATED DIGESTATE FERTILIZING (DIGESTATE FIBRE AND DIGESTATE LUQUOR): FIELD TRIAL. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, vol. LXII(no. 4), s. 10-18. ISSN 1802-5420. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta GIBESOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA a Adam STRUŚ. APPLICATION OF GNSS TECHNOLOGY IN SURFACE MINING. Geodesy and Cartography. Taylor & Francis, 2016, 42(4), s. 122-128. ISSN 2029-6991. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Ivana ONDRAŠÍKOVÁ, Tomáš DVORSKÝ a Kateřina ČERNOCHOVÁ. Leachate from Municipal Waste Landfill and Its Natural Degradation—A Case Study of Zubří, Zlín Region. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI Open Access Publishing, 2016, 13(9), s. 1-12. ISSN 1661-7827. [Detail]
KIRÁLY, Alexander, Jaroslav MUDRUŇKA a Barbora LYČKOVÁ. Disposal of gastro waste in the Czech Republic related to valid legislation. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(2), s. 225-232. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Jakub JEŽ. Pyrolysis Technologies in Branch of Energy Recovery from Tyres in the Czech Republic. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(2), s. 233-239. ISSN 1640-4920. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Vojtěch ŠIMÍČEK. Energy Remediation Combining Insulation Materials Based on Calcium Silicate and Expanded Polymers. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2016, 865(08/2016), s. 196-200. ISSN 1662-9752. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Marta HARNIČÁROVÁ. Numerical moisture simulation of redeveloped structures using active materials based on cement composite. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Wiley-VCH, 2016, 47(5-6), s. 495-502. ISSN 0933-5137. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Radmila KUČEROVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Silvie ŠTANCLOVÁ. Experimental Research of Vermicompost Made of Biowaste. Modern Environmental Science And Engineering. Volume 2. Academic Star Publishing Company, 2016, s. 51-54. ISSN 2333-2581. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK, Marcela ONDOVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Lukáš GOLA. Steel Slag as a Substitute for Natural Aggregate in the Production of Concrete. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, 2016, 244(2016), s. 77-87. ISSN 1662-9779. [Detail]
DIRNER, Vojtech. 300. výročí založení hornického učiliště v Jáchymově (300 let hornického školství). Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2016, s. 19-21. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Katarína PEŤKOVÁ, Ľubomír JURKOVIČ, Peter FERIANC, Hana VOJTKOVÁ, Matej REMENÁR, Lucia KRAKOVÁ, Domenico PANGALLO, Edgar HILLER a Slavomír ČERŇANSKÝ. Autochthonous Microbiota in Arsenic-Bearing Technosols from Zemianske Kostoľany (Slovakia) and Its Potential for Bioleaching and Biovolatilization of Arsenic. Water, Air, and Soil Pollution. Springer, 2016, 227(9), s. 336-. ISSN 0049-6979. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Ingrid TURISOVÁ, Buccheri GIUSEPPE, Matos JOÃO MANUEL XAVIER a Vojtech DIRNER. Comparison of heavy-metal bioaccumulation properties in Pinus sp. and Quercus sp. in selected European Cu deposits. Web ecology. Copernicus Publications, 2016, 16(1), s. 81-87. ISSN 2193-3081. [Detail]
BOJARSKA, Katarzyna, Zbygniew BZOWSKI, Leszek DROBEK, Michal GWOŽDZIEWICZ, Václav DOMBEK, Lucie GEMBALOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Tomáš TOMŠEJ a Lukáš ŽENATÝ. Charakterystyka pylów PM10 z hald odpadów poweglowych w czesko-polskim rejonie pezygranicznym. Wiadomosci Górnicze. Wydawnictwo Górnicze Sp. zo. o., Katowice, 2016, 67(7), s. 297-302. ISSN 0043-5120. [Detail]
TUF, Ivan Hadrián a Jiří KUPKA. First record of Strigamia pusilla from the Czech Republic (Chilopoda: Geophilomorpha). Acta Carpathica Occidentalis. Volume 6. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015, 6(2015), s. 108-110. ISSN 1804-2732. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, David PAUS, Alexander KIRÁLY, Petr KOLMAN, Marian PIECHA a Martin MIKOLÁŠ. The new National Energy Concept 2015 - The future of brown coal in the Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2015, 20(4), s. 298-310. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, Bohumil NÉČ, Martin MIKOLÁŠ, Kateřina CHUCHROVÁ a Lenka WAJDOVÁ. Nová legislatíva pre vyhradené technické zariadenia používané pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v Slovenskej republike. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-04(04), s. 13-17. ISSN 0231-9616. [Detail]
OŽANA, Kamil, Tomáš RUŽOVIČ, Lenka WAJDOVÁ a Pavlína SACHOVÁ. Nové trendy ve stanovení azbestu. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-6(06), s. 23-29. ISSN 0231-9616. [Detail]
BLÍN, Jan, Josef BLÍN, Milan MIKOLÁŠ a Martin MIKOLÁŠ. Vybudování základního důlního výškového bodového pole Vršanská uhelná a.s. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-2(02), s. 5-9. ISSN 0231-9616. [Detail]
DADOVÁ, Jana. Olovo v životnom prostredí. Acta Universitatis Matthiae Belii. Environmentálne manažérstvo. Univerzita Mateja Bela, 2015, 17(1), s. 15-23. ISSN 1338-449X. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Giuseppe BUCCHERI, Ingrid TURISOVÁ, Peter ANDRÁŠ a Jiří KUPKA. Kontaminácia životného prostredia ťažkými kovmi na haldových poliach opustených Cu ložísk Caporciano (Montecatini Val di Cecina) a Libiola, Taliansko. Acta Universitatis Matthiae Belii. Environmentálne manažérstvo. Univerzita Mateja Bela, 2015, 17(1), s. 34-58. ISSN 1338-449X. [Detail]
KRNÁČ, Jozef, Jana DADOVÁ a Peter ANDRÁŠ. Kontaminácia haldových polí Podlipa a Reiner v Ľubietovej arzénom a antimónom. Acta Universitatis Matthiae Belii. Environmentálne manažérstvo. Univerzita Mateja Bela, 2015, 16(2), s. 35-42. ISSN 1338-449X. [Detail]
DEMETER, Dávid, Peter ANDRÁŠ, Jozef KRNÁČ a Jana DADOVÁ. Účinnosť Fe-bariéry pri remediácii drenážnych vôd z haldového poľa Ľubietová-Podlipa. Acta Universitatis Matthiae Belii. Environmentálne manažérstvo. Univerzita Mateja Bela, 2015, 16(2), s. 74-81. ISSN 1338-449X. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNARIK, Marian DRUSA a Miroslava BENDOVÁ. Utilization of ground subsidence caused by underground mining to produce a map of possible land-use areas for urban planning purposes. Arabian Journal of Geosciences. New York: Springer, 2015, 8(1), s. 579-588. ISSN 1866-7511. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Jozef KRNÁČ, Jana DADOVÁ a Pavol MIDULA. Visualization of heavy metal contamination risk estimation in the country at Podlipa and Reiner dump-fields at the abandoned Ľubietová Cu-Ag deposit. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2015, 10(4), s. 7121-7132. ISSN 1842-4090. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Petr DOLNÍČEK, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. Flashpoint prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2015, 38(4), s. 727-733. ISSN 0930-7516. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Marian MARSCHALKO, David LAMICH, Isik YILMAZ, Petra ZÁSTĚROVÁ, Martin BEDNÁRIK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marián DRUSA a Hana RŮČKOVÁ. Monitoring and analysis of burning in coal tailing dumps: a case study from the Czech Republic. Environmental Earth Sciences. Springer, 2015, 73(10), s. 6601-6612. ISSN 1866-6280. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Peter ANDRÁŠ, Jiří KUPKA, Jozef KRNÁČ, Peter ANDRÁŠ, Emília HRONCOVÁ a Pavol MIDULA. Mercury contamination from historical mining territory at Malachov Hg-deposit (Central Slovakia). Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2015, s. 1-14. ISSN 0944-1344. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Marcel KOSINA, Ivo SEDLÁČEK, Iva MAŠLAŇOVÁ, Markéta HARWOTOVÁ a Veronika MOLINKOVÁ. Characterization of Pseudomonas monteilii CCM 3423 and its physiological potential for biodegradation of selected organic pollutants. Folia Microbiologica. Springer, 2015, 60(5), s. 411-416. ISSN 0015-5632. [Detail]
DOMBEK, Václav, Lucie GEMBALOVÁ, Tomáš TOMŠEJ, Dalibor MATÝSEK, Leszek DROBEK, Zbygniew BZOWSKI, Lukáš ŽENATÝ a Radim SEIBERT. IMPACT OF SELECTED POST-MINING AND METALLURGICAL DUMPS ON AIR POLLUTION ON SITES IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 61(3), s. 24-36. ISSN 1802-5420. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Radek SOUČEK, Miroslav KYNCL a Naděžda SUROVCOVÁ. PŘÍSPĚVĚK KE STUDIU FLOKULACE DIGESTÁTU. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 3(61), s. 37-44. ISSN 1802-5420. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ a Jan MAREK. Mathematical Prediction of Binary Mixtures Flash-Points. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2015, 9, s. 128-132. ISSN 1998-0140. [Detail]
ŠVEC, Pavel, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Hans-Jürgen BUSSE, Hana VOJTKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Margo CNOCKAERT, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Stanislava KRÁLOVÁ, Peter VANDAMME a Ivo SEDLÁČEK. Classification of strain CCM 4446T as Rhodococcus degradans sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Microbiology Society, 2015, 65(12), s. 4381-4387. ISSN 1466-5026. [Detail]
BUDZYŃ, Stanisław, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA a Włodzimierz GRADOŃ. Energetic recovery of Celulose Waste. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, XVI((2)36), s. 137-141. ISSN 1640-4920. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Dalibor MATÝSEK, Marian STARY a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Removal of chlorides from waste incineration residues. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 1(35)(2015), s. 145-150. ISSN 1640-4920. [Detail]
ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid, Michal LOVÁS, Vladimír ČABLÍK, Lucie ČABLÍKOVÁ, Miluše HLAVATÁ, Silvia DOLINSKÁ a Slavomír HREDZÁK. Activation Energy of Rape Residue. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 36(2), s. 155-159. ISSN 1640-4920. [Detail]
SUROVKA, Dalibor, Eva PERTILE a Eliška SARČÁKOVÁ. EFFECTIVE REMOVAL OF SULPHATES FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY MODIFIED ORANGE PEEL. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 2(36), s. 161-168. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŠUPOLÍKOVÁ, Gabriela, Jakub ČERNÝ, Lucie GEMBALOVÁ a Irena HLAVÁČOVÁ. Abrasive Water-Jet Technology Waste and Its Processing Possibilities. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 16(2), s. 169-176. ISSN 1640-4920. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Barbora SÝKOROVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. MINERALOGICAL COMPOSITION OF THE TOTAL SUSPENDED PARTICLES IN MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(2), s. 17-22. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Tomáš NIMRÁČEK. Emissions from Pyrolysis of Tyres and Municipal Waste. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 16(2), s. 177-182. ISSN 1640-4920. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. RELATIONSHIP BETWEEN PARTICLE SIZE IN ATMOSPHERIC AEROSOL AND PARTICLE CONCENTRATIONS IN MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(2), s. 195-200. ISSN 1640-4920. [Detail]
ZMIJKOVÁ, Drahoslava a Konstantin RACLAVSKÝ. Carcinogenic Risk of Air Particles in the Moravian – Silesian Region (Czech Republic). Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(2), s. 219-224. ISSN 1640-4920. [Detail]
BLAŽKOVÁ, Kateřina, Jiří POKORNÝ a Vladimír ČABLÍK. Improving the Environmental Safety by Means of Chemical Monitoring System. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 36(2), s. 37-43. ISSN 1640-4920. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Vojtěch ŠIMÍČEK a Aleš BŘENEK. Research of the Use of Waste Rigid Polyurethane Foam in the Segment of Lightweight Concretes. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 36(2), s. 51-56. ISSN 1640-4920. [Detail]
KASAL, Pavel, Kristýna ČERVENÁ, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Testing of a fertilizing plant stimulator VERMESFLUID in potatoes. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 16(1), s. 57-60. ISSN 1640-4920. [Detail]
MALÍKOVÁ, Petra, Jitka CHROMÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Jan THOMAS. Flotation tailings – intensification of the dewatering process by the aluminium pre-hydrolysed coagulants. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 36(2), s. 73–78. ISSN 1640-4920. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Tomáš SEZIMA, Eugen SIKORA, Ivana TRUXOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Tomáš KLIMKO a Monika MÁDROVÁ. Removal of PAHs from sewage sludge. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 16(1), s. 85-92. ISSN 1640-4920. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO, Karel LUSK, Milan VŠETEČKA a Marian MARSCHALKO. Mine Waters from Ore and Coal Mining in Czech Republic. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(1), s. 97-102. ISSN 1640-4920. [Detail]
KYNCL, Miroslav a Veronika ŽIŽKOVÁ. PREPARING THE MEASURES FOR WATER SUPPLIES DURING PERIODS OF DROUGHT. Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. Slovak Society of Environment, 2015, 5(3), s. 49-54. ISSN 1339-5270. [Detail]
RUSKO, Miroslav, Jana DADOVÁ a Vojtech FERENCZ. Environmental and Safety Marking of Products and Production in the Context of Sustainable Prosperity. Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. Slovak Society of Environment, 2015, 2(4), s. 72-80. ISSN 1339-5270. [Detail]
GOLA, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ a Tomáš DVORSKÝ. Průmyslový odpad, jako nové plnivo do mezerovitého betonu. Odpady : Odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Košice: Epos, 2015, 15(8), s. 12-16. ISBN 978-80-89385-33-1. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL a Konstantin RACLAVSKÝ. Composition of airborne particulate matter in the industrial area versus mountain area. Perspectives in Science. Elsevier, 2015, 7(1), s. 186-190. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZELAZNY, Sylwester, Vladimír ČABLÍK a Lucie ČABLÍKOVÁ. Próby pozyskania potasu i fosforu z popiołu lotnego z biomasy. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2015, ¨94(6), s. 956-959. ISSN 0033-2496. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Alexandr TRAPL. Odstran ě ní ropných látek za pomoci laboratorn ě p ř ipraveného adsorp č ního hada a druhotných surovin. Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015, 15(2), s. 14-17. ISSN 1804-1639. [Detail]
KUPKA, Jiří. "Naši" obojživelníci. Těšínsko. Muzeum Těšínska, 2015, 58(1), s. 107-109. ISSN 0139-7605. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Lukáš KOVAĽ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Franz WINTER a Amon PURGAR. Possibilities of municipal solid waste incinerator fly ash utilisation. Waste Management and Research. SAGE Publications Ltd, 2015, 33(1), s. 1-8. ISSN 0734-242X. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Jaromír DAXNER, Jan VALÍČEK, Václav DOMBEK, Tomáš DVORSKÝ, Milena KUŠNEROVÁ a Barbora VÁCLAVÍKOVÁ. Utilization of Sludge from Mine Water Treatment Plant in The Segment of Thermal Insulation Mortars. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. ZABRZE: POLISH ACAD SCIENCES, INST ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2014, 40(1), s. 51-59. ISSN 2083-4772. [Detail]
KAŠOVSKÁ, Kamila, Lukasz PIERZSCHALA, Edyta SIERKA a Barbara STALMACHOVÁ. Impact of the salinity gradient on the mollusc fauna in flooded mine subsidences (Karvina, Czech Republic). ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. POLISH ACAD SCIENCES, INST ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2014, 40(1), s. 87-99. ISSN 2083-4772. [Detail]
TOMŠEJ, Tomáš, Šárka TOMŠEJOVÁ a Václav DOMBEK. Effect of column bleed on trueness of high resolution mass spectrometric determination of dibenzo-p-dioxins, dibenzofuranes and polychlorinated biphenyls. Acta Chromatographica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014, 26(2), s. 347-354. ISSN 1233-2356. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Peter ŠOTTNÍK, Ľubomír JURKOVIČ, Eva LACKOVÁ a Jaroslav VOZÁR. Experimentálne odstraňovanie antimónu z banských vôd (opustené Sb ložisko Poproč, východné Slovensko). Acta Geologica Slovaca. Comenius University, 2014, 1(1), s. 203-2013. ISSN 1338-0044. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Jaromír DAXNER, Jan VALÍČEK, Tomáš DVORSKÝ, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Miroslava BENDOVÁ a Aleš BŘENEK. The use of industrial waste as a secondary raw material in restoration plaster with thermal insulating effect. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, 897(897), s. 204-214. ISSN 1022-6680. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Tomáš SEZIMA, Eugen SIKORA, Ivana TRUXOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Tomáš KLIMKO, Veronika MATÚŠKOVÁ a Pavlína KREČMEROVÁ. PCBs and PAHs restrain the use of sludge as a renewable resource. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1001(11.8.2014), s. 162-170. ISSN 1022-6680. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. The evaluation of the concentration of benzo(a)pyrene in the air of Moravian-silesian region (Czech Republic) during winter and summer seasons. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1088(January 2015), s. 562-568. ISSN 1022-6680. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jaromír DAXNER a Vojtech DIRNER. Built-In Moisture Process in Structure with Damaged Waterproofing after the Application of Thermal Insulation Boards. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1020(1020), s. 591-596. ISSN 1022-6680. [Detail]
PJUROVÁ, Barbora, Dalibor MATÝSEK a Jarmila DROZDOVÁ. Ecotoxicological Assessment of Soils Formed by Weathering of Igneous Rocks of Teschenite-Picrite Association (Beskydy Mountains, Czech Republic). Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2014, 700(December 2014), s. 344-349. ISSN 1660-9336. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK a Tomáš PEŇÁZ. Utilization of an underground mining evaluation map incorporating the effect of landslides and surface flooding for land-use purpose. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer, 2014, 73(4), s. 1117-1126. ISSN 1435-9529. [Detail]
ČECHÁKOVÁ, Kateřina, Oldřich MOTYKA, Eliška VÁLOVÁ, Barbora MACEČKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF NICKEL IN PRECIPITATION THROUGH THE SURFACE PROPERTIES OF MOSS PLEUROZIUM SCHREBERI. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2014, May 2014(May 2014), s. 153-158. ISSN 1842-4090. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Barbora ŠPAKOVSKÁ, Tomáš KLIMKO, Miroslav KYNCL, Zuzana BÍLSKÁ a Lucie KUČEROVÁ. ACID MINE DRAINAGE TREATMENT BY ASH FROM WOODEN CHIP COMBUSTION: STUDY OF MINE WATER COMPOSITION IN DEPENDENCE ON THE ASH DOSE AND DURATION OF MUTUAL INTERACTION. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2014, 2(9), s. 159 - 170. ISSN 1842-4090. [Detail]
KYNCL, Miroslav. HEAVY METALS IN SLUDGE PRODUCED DURING PRODUCTION OF DRINKING WATER FROM SURFACE SOURCES. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2014, 2(9), s. 179-185. ISSN 1842-4090. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Eva LACKOVÁ, Miroslav KVÍČALA, Lucie ČECHÁKOVÁ, Jan ČECHÁK a Barbara STALMACHOVÁ. Plant communities on brownfield sites in upper Silesia (Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(2), s. 171-177. ISSN 1842-4090. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, David LAMICH, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Vojtech DIRNER a Peter ANDRÁŠ. MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN SUBSIDENCE BASIN AND IMPORTANCE FOR LAND USE PLANNING: UNDERMINED KARVINA REGION (CZECH REPUBLIC). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(2), s. 187-197. ISSN 1842-4090. [Detail]
HRONCOVÁ, Emília, Juraj LADOMERSKÝ a Vojtech DIRNER. The contamination of bottom sediments in water reservoirs in the vicinity of banská štiavnica (Slovakia) by potentially toxic elements. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(2), s. 199-207. ISSN 1842-4090. [Detail]
BUCCHERI, Giuseppe, Peter ANDRÁŠ, Peter ANDRÁŠ, Jana DADOVÁ a Jiří KUPKA. Heavy metal contamination and its impact on plants at Caporciano Cu-mine (Montecatini Val di Cecina, Italy). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(4), s. 73-81. ISSN 1842-4090. [Detail]
YILMAZ, Isik, Marian MARSCHALKO, David LAMICH, Marian DRUSA, Jiří MACHAČÍK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Eva LACKOVÁ, Iva BESTOVÁ, David KRČMÁŘ, Egon STUTZ a Martin BEDNÁRIK. Monitoring of heat transmission from buildings into geological environment and evaluation of soil deformation consequences in foundation engineering. Environmental Earth Sciences. Springer, 2014, 72(8), s. 2947-2955. ISSN 1866-6280. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Jiří KUPKA, Peter BARTO, Erika REMEŠICOVÁ a Tomáš ŠTRBA. HEAVY METAL CONTAMINATION OF THE COUNTRY COMPONETS IN SURROUNDING OF CLOSED HG-DEPOSIT MALACHOV (SLOVAKIA). GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(2), s. 10-21. ISSN 1802-5420. [Detail]
DROZDOVÁ, Martina, Radim JABLONKA, Radmila KUČEROVÁ a Hana RICHTEROVÁ. APPLICATION OF OZONATION TO INTENSIFY NITRIFICATION AND DENITRIFICATION PROCESSES. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX (2014)(3), s. 37-45. ISSN 1802-5420. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Miroslav KYNCL a Jana KODYMOVÁ. Study and research on cleaning procedures of anaerobic digestion products. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(2), s. 47-58. ISSN 1802-5420. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Eva LACKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. Photosynthetic Active Pigments Changes in Norway Spruce (Picea abies) under the Different Acclimation Irradiation and Elevated CO2 Content. ISRN Environmental Chemistry. New York: Hindawi, 2014, 2014(1), s. 1-4. ISSN 2314-6419. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Konstantin RACLAVSKÝ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. The Geochemistry of ash from the combustion of energy Grasses. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 33(1), s. 183-188. ISSN 1640-4920. [Detail]
KONEČNÁ, Ester, Vladimír ČABLÍK, Marek KRAINA a Miroslav SVOBODA. Streamlinig of the reclamation substrate in practice. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, Volume XV(No. 1(33)), s. 189-196. ISSN 1640-4920. [Detail]
ČERNOTOVÁ, Lenka, Lenka ZAMRAZILOVÁ, Linda MIŠKOVÁ a Barbara TORA. Verification of the Utilization of Pigments Obtained. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 1(1), s. 235-248. ISSN 1640-4920. [Detail]
ČERNOTOVÁ, Lenka, Lenka ZAMRAZILOVÁ, Linda MIŠKOVÁ a Barbara TORA. Verification of the Utilization of Fly Ash Generated. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 1(1), s. 249-258. ISSN 1640-4920. [Detail]
TOMANEC, Rudolf, Vladimír ČABLÍK, Ivana SIMOVIC a Radmila GACINA. Ore Microscopy Characterization as a Mineral Processing Control. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, Volume XV(No. 2(34)), s. 101-106. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Marta LAPČÍKOVÁ, Aleš HANSLÍK a Jakub JEŽ. Possibilities of Gasification and Pyrolysis Technology in Branch of Energy Recovery from Waste. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, XV(1(33)), s. 149–154. ISSN 1640-4920. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Veronika MATÚŠKOVÁ, Jan THOMAS, Petra MALÍKOVÁ a Lenka VOLAVKOVÁ. APPLICATION OF MEMBRANE PROCESSES FOR MINE WATER TREATMENT. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 34(2), s. 181-186. ISSN 1640-4920. [Detail]
THOMAS, Jan, Jitka CHROMÍKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Jiří VIDLÁŘ a Veronika MATÚŠKOVÁ. The Study of the Interaction Between Flotation Tailings and Flocculants in Separation Process of Coal. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 33(1), s. 259-268. ISSN 1640-4920. [Detail]
DROZDOVÁ, Jarmila, Helena RACLAVSKÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Occurence of Metals in Total Suspended Solids in Urban Waters Determined by Sequential Extraction. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 34(2), s. 35-39. ISSN 1640-4920. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Josip IŠEK, Mariana HERKOVÁ, Jakub HALAS, Lucie ČABLÍKOVÁ a Vaculíková LENKA. Pyrolytic oils in coal flotation. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, Volume XV(No. 2(34)), s. 9-14. ISSN 1640-4920. [Detail]
LABODOVÁ, Alena, Vladimír LAPČÍK, Jana KODYMOVÁ, Juraj TURJAK a Michal PIVKO. Sustainability teaching at VSB - Technical University of Ostrava. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2014, 62(1), s. 128-133. ISSN 0959-6526. [Detail]
PAŽICKÁ, Alexandra, Jana BRČEKOVÁ, Tomáš KLIMKO, Ľubomír JURKOVIČ, Katarína PEŤKOVÁ, Jozef KORDÍK a Igor SLANINKA. Charakteristika geogénneho a antropogénneho obsahu potenciálne toxických stopových prvkov vo vybratých riečnych sedimentoch Slovenska na základe geochemického a mineralogického hodnotenia. Mineralia Slovaca. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014, 46(1), s. 117-126. ISSN 0369-2086. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ a Miroslav KYNCL. The application of wood ash as a reagent in acid mine drainage treatment. Minerals Engineering. Volume 56. Elsevier, 2014, 56(02/2014), s. 109-111. ISSN 0892-6875. [Detail]
ŻELAZNY, Sylwester, Vladimír ČABLÍK, Amelia WOYNAROWSKA a Lucie ČABLÍKOVÁ. Badania popiołu lotnego z biomasy w aspekcie jego zagospodarowania. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2014, 93(4), s. 550-554. ISSN 0033-2496. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Lucie ČABLÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Anna K. NOWAK, Zbigniew WZOREK, Katarzyna GORAZDA a Kamil SERWATKA. Porównanie biomasy i paliw kopalnych. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2014, 93(6), s. 893-896. ISSN 0033-2496. [Detail]
REMEŠICOVÁ, Erika a Jiří KUPKA. TERRESTRIAL ISOPODS OF THE MINING LANDSCAPE (DOLNÍ SUCHÁ, CZECH REPUBLIC). SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. STEF92 Technology Ltd., 2014, II(17-26 June 2014), s. 665-671. ISSN 1314-2704. [Detail]
ŽIŽKOVÁ, Veronika, Michaela HRABCOVÁ, Andrea KALOČAJOVÁ, Tereza KUČEROVÁ a Jakub JEŽ. ZHODNOCENÍ VLIVU ŽELEZNIC NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. STEF92 Technology Ltd., 2014, Vol.4(Vol.4), s. 883-888. ISSN 1314-2704. [Detail]
HLAVSOVÁ, Adéla, Agnieszka CORSARO, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Syngas Production from Pyrolysis of Nine Composts Obtained from Non-Hybrid and Hybrid Perennial Grasses. The Scientific World Journal. New York: Hindawi, 2014, 2014(1 july 2014), s. 1-11. ISSN 1537-744X. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL a Eva LACKOVÁ. ELIMINÁCIA SO42- Z BANSKEJ VODY S POUŽITÍM IÓNOMENIČOV NA BÁZE SYNTETICKÝCH ŽIVÍC. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014, 1(1), s. 36-42. ISSN 1804-0195. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jarmila DROZDOVÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Behavior of metals in a combined wastewater collection system in Ostrava, Czech Republic. Water Environment Research. Water Environment Federation, 2014, 87(2), s. 123-131. ISSN 1061-4303. [Detail]
BRZÁKOVÁ, Vladimíra a Eva PERTILE. Porovnání kvality TAP a produktů po spálení s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 1(1), s. 31-38. ISSN 1213-1660. [Detail]
JELÍNEK, Jan, František STANĚK, Jan THOMAS, Tomáš DANĚK a Jiří MALIŠ. THE APPLICATION OF MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS AND ITS VALIDATION BY COMPARISON WITH DOCUMENTED FAULTS WITHIN THE ZLATÉ HORY ORE DISTRICT (THE NORTHEASTERN PART OF THE BOHEMIAN MASSIF). Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(1 (169)), s. 5-17. ISSN 1214-9705. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK, Karel KUBEČKA a Tomáš BOUCHAL. Application of the Engineering-Geological Conditions in Land-Use Plans in the Petrvald Region (Czech Republic). Acta Geologica Sinica - English Edition. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, 87(FEB 2013), s. 272-285. ISSN 1000-9515. [Detail]
PJUROVÁ, Barbora, Helena RACLAVSKÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Ecotoxicity of nanomaterials on the basis of clay minerals. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2013, 853, s. 282-287. ISSN 1022-6680. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Ondřej ZAJONC a Lucia KOVAĽOVÁ. Parameters influencing the utilization of composts for energy production. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2013, 853, s. 329-334. ISSN 1022-6680. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Petr ALEXA, Jaromír PIŠTORA, Jinhua LI, Hana VOJTKOVÁ a Aleš HENDRYCH. Size distributions of nanoparticles from magnetotactic bacteria as signatures of biologically controlled mineralization. American Mineralogist. Chantilly: Mineralogical Society of America, 2013, 98(11-12), s. 2105-2114. ISSN 0003-004X. [Detail]
MOLINOVÁ, Barbora, Eva PERTILE a Martina NOVÁČKOVÁ. Water and Sediment Quality Assesment in the Wethland Pateria de Fermentelos (Portugal). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2013, 8(2, 2013), s. 133-142. ISSN 1842-4090. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Daniela PLACHÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tomáš RUŽOVIČ a Peter ANDRÁŠ. STUDY OF BIOSORPTION OF Zn(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ACTIVATED MIXED BIOMASS OF KNOTWEED REYNOUTRIA JAPONICA. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2013, 8(2), s. 233-242. ISSN 1842-4090. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Vojtech DIRNER, Sherif KHARBISH a Jozef KRNÁČ. Charakteristics of heavy metal distribution at spoil dump-fields of Cu-deposition L´ubietová (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2013, vol. 8(No. 3), s. 87-96. ISSN 1842-4090. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Ingrid TURISOVÁ, Eva LACKOVÁ, Sherif KHARBISH, Josef KRNÁČ a Lenka URBANCOVÁ. Environmental Risk Due to Heavy Metal Contamination Caused by Old Copper Mining Activity at Lubietová Deposit, Slovakia. Energy and Environment Research. Toronto: Canadian Center of Science and Education, 2013, 3(2), s. 182-197. ISSN 1927-0569. [Detail]
KEMPA, Tomaš, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Eva LACKOVÁ, Karel KUBEČKA, Barbara STALMACHOVÁ, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK, Marian DRUSA a Miroslava BENDOVÁ. In-situ remediation of the contaminated soils in Ostrava city (Czech Republic) by steam curing/vapor. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2013, 154(Jan 2013), s. 42-55. ISSN 0013-7952. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Veronika KŘÍSTKOVÁ, Matěj FUKA, Karel KUBEČKA a Tomáš BOUCHAL. An indicative method for determination of the most hazardous changes in slopes of the subsidence basins in underground coal mining area in Ostrava (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. Dordrecht: Springer, 2013, 185(JAN 2013), s. 509-522. ISSN 0167-6369. [Detail]
CHOVANEC, Josef, Jaroslav ZÁVADA, Tomáš BOUCHAL, Vladislav BLAŽEK a Kamil OŽANA. Reducing carbon dioxide emissions by underground storage in an abandoned coal mine - an initial study. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 59(1), s. 1-11. ISSN 1802-5420. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Jan THOMAS, Petra MALÍKOVÁ a Veronika MATÚŠKOVÁ. MEMBRANE PROCESSES FOR INDUSTRIAL WATSTEWATER TERATMENT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 59(4), s. 11-16. ISSN 1802-5420. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Alena STRAKOVÁ, Kateřina ŠPAKOVSKÁ a Petr BORA. Risk Assessment in Mining-related Project Management. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 59(3), s. 47-53. ISSN 1802-5420. [Detail]
KUPKA, Jiří, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Kamila KAŠOVSKÁ. CHANGES IN MOLLUSC SPECIES COMP OSITION IN THE MINING LANDSCAPE ON THE EXEMPL E OF THE EXTINCT POND SYSTEM TERRITORY. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, LIX(3), s. 54-59. ISSN 1802-5420. [Detail]
MÁRIA, Kušnierová, Prasčáková MÁRIA, Dalibor MATÝSEK, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Jarosiński ANDRZEJ. Thermal Synthesis of Black Coal Fly Ash and Gibbsite. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2013, Volume 29(Issue 1), s. 101-107. ISSN 0860-0953. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Vojtěch ZECHNER a Peter FEČKO. Application of brown coal pyrolytic oils in black coal slurry flotation. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2013, 29(2), s. 51-67. ISSN 0860-0953. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Iva BESTOVÁ a Eva LACKOVÁ. ÚPRAVA KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD S POUŽITÍM SILNE KYSLÉHO KATEXU A SLABO BÁZICKEHO ANEXU. Innovative remediation technologies - research and experience. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2013, 1(1), s. 74-80. ISSN 1805-0182. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš, Miloš DURAJ, Helena RACLAVSKÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Šárka ČÍHALOVÁ. Hydrophobicity of Black Coal from Ostrava-Karviná Coal District (Czech Republic). Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 31(1), s. 1-10. ISSN 1640-4920. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Miroslav KYNCL a Silvie LANGAROVÁ. Investigating the Current Management of Digestate. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 32(2), s. 119-124. ISSN 1640-4920. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Municipal-Waste-to-Energy Potential. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, XIV(2, 2013), s. 125-130. ISSN 1640-4920. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ, Miroslav KYNCL, Lucie ŠIMKOVÁ a Miroslav ZECHNER. Calcium Carbonate as an Agent in Acid Mine Water Neutralization. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 32(2), s. 159-166. ISSN 1640-4920. [Detail]
THOMAS, Jan, Jiří VIDLÁŘ a Radim PAVLÍK. Research Study of zeta potential and wettability of coal slurries from moravian-silesian region. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 31(1), s. 55-65. ISSN 1640-4920. [Detail]
TOMANEC, Rudolf, Milica STEFANOVIC a Vladimír ČABLÍK. Lignitic Fly Ash Byproducts from TPP Kostolac-B, Serbia and its Usage. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2013, 32(2), s. 91-97. ISSN 1640-4920. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Eva LACKOVÁ a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Internal Reflectance modelling of Hordeum vulgare leaves during drying. Journal of Chemistry. New York: Hindawi, 2013, 2013(September), s. 1-7. ISSN 2090-9063. [Detail]
MIKULOVÁ, Zuzana, Ivana ŠEDĚNKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Marek VEČEŘ a Václav DOMBEK. Study of carbon black obtained by pyrolysis of waste scrap tyres. Journal of thermal analysis and calorimetry. Berlín: Springer, 2013, 111(2), s. 1475-1481. ISSN 1388-6150. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Ústav zoologie SAV, 2013, 12(12), s. 17-25. ISSN 1336-6939. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Tadeusz HRYNIEWICZ, Krzysztof ROKOSZ, Zuzana PALKOVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Michal ŘEPKA a Miroslava BENDOVÁ. A proposal for simplifying the method of evaluation of uncertainties in measurement results. Measurement Science Review. Warsaw: De Gruyter, 2013, 13(1), s. 1-6. ISSN 1335-8871. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL, Radomír GOŇO a Iwona KŁOSOK-BAZAN. Experience with the production of electricity from biogas at sewage treatment plant in the Czech Republic. Przeglad elektrotechniczny. Warszawa: SIGMA-NOT, 2013, 89(11), s. 12-15. ISSN 0033-2097. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Radim PAVLÍK a Ondřej KRÁL. Comparison of flotation capability of coal sludge from tailings ponds of the Lower Silesian Coal Basin and zhe Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Przegląd Górniczy. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2013, 69(CIX)(1 (1082)), s. 72-77. ISSN 0033-216X. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Silvie LANGAROVÁ a Tereza KUČEROVÁ. Poznatky z benchmarkingu evropských vodárenských společností. SOVAK. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2013, 22(1), s. 14-16. ISSN 1210-3039. [Detail]
KREJSA, Martin, Petr JANAS, Yilmaz ISIK, Marian MARSCHALKO a Tomáš BOUCHAL. The Use of the Direct Optimized Probabilistic Calculation Method in Design of Bolt Reinforcement for Underground and Mining Workings. The Scientific World Journal. New York: Hindawi, 2013, 2013(267593), s. 1-13. ISSN 1537-744X. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Lucie FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL a Martin BEDNARIK. Influence of the Soil Genesis on Physical and Mechanical Properties. The Scientific World Journal. New York: Hindawi, 2013, 2013(2013), s. 1-7. ISSN 1537-744X. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Milan VŠETEČKA. Čištění důlních vod. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2013, 2013(4), s. 10-13. ISSN 1210-7697. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL a Soňa VICENÍKOVÁ. The Use of Life Cycle Assessment (LCA) Method in Project and Environmental Education at VŠB –TUO. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013, 2013(4), s. 195-201. ISSN 1804-0195. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ, Martina KUČEROVÁ a Jana KUCHAŘOVÁ. Volatile fatty acid evolution in biomass mixture composts prepared in open and closed bioreactors. Waste Management. London: Elsevier, 2013, 33(5), s. 1104-1112. ISSN 0956-053X. [Detail]
BESTOVÁ, Iva, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav ZECHNER. Použití uhličitanu vápenatého jako činidla pro neutralizaci kyselých důlních vod. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2013, x(2/2013), s. 10-16. ISSN 1213-1660. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Jana NOVÁKOVÁ a Jana KOHOUTOVÁ. VLIV PŘÍTOKU ŘEPNÍK A PŘEDZDRŽE NA KVALITU VODY V NÁDRŽI ŽERMANICE. Acta Facultatis Ecologiae. Košice: SAV, 2012, 26(12/2012), s. 29-36. ISSN 1336-300X. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Program Baltské univerzity v České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2012, s. 219-222. ISSN 1212-415X. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Martina VOLFOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Petra SÝKOROVÁ. Určení mineralizace a humifikace kompostů metodou pyrolýzní chromatografie. Agritech Science. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012, 12(1), s. 1/10. ISSN 1802-8942. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL a Karel KUBEČKA. Evaluation of subsidence due to underground coal mining: an example from the Czech Republic. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Berlín: Springer, 2012, 71(FEB 2012), s. 105–111. ISSN 1435-9529. [Detail]
FRANKOVÁ, Hana, Lenka ČMIELOVÁ, Tomáš KLIMKO, Eva LACKOVÁ a Peter ANDRÁŠ. COMPARATIVE STUDY OF Cu, As AND Sb TOXICITY BETWEEN DUMP-FIELDS OF ABANDONED Cu-DEPOSITS ĽUBIETOVÁ AND ŠPANIA DOLINA (CENTRAL SLOVAKIA). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2012, 7(4), s. 79-88. ISSN 1842-4090. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Ondřej KRÁL, Monika ŘEPKOVÁ a Radim PAVLÍK. Możliwość wykorzystania mułu węnglowego ze stawów osadowych należących do firmy EKO CARBO-JULIA, Sp. Z o.o. w Wałbrzychu, Polska. Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki. Kraków: KTT, 2012, 150-153(132), s. 17-20. ISSN 1425-8390. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Vojtech DIRNER a Peter ANDRÁŠ. Tvorba acidifikácie v prostredí banského odpadu a možnosti jej eliminácie. Enviromagazín. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2012, 17(4), s. 28-30. ISSN 1335-1877. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dagmar JUCHELKOVÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Tomasz WILTOWSKI a Adam CAMPEN. Conditions for Energy Generation as an Alternative Approach to Compost Utilization. Environmental Technology. Londýn: Taylor & Francis, 2012, 32(4), s. 407-417. ISSN 0959-3330. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Slavomír ČERŇANSKÝ, Martin URÍK, Pavol LITTERA, Marianna MOLNÁROVÁ, Katarína GARDOŠOVÁ, Ján ŠTUBŇA, Hana VOJTKOVÁ a Juraj CHLPÍK. Solubilization of toxic metal mineral by the Aspergillus niger strain and oxalic acid. Fresenius Environmental Bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications, 2012, 21(8a), s. 2289-2297. ISSN 1018-4619. [Detail]
PAVLÍK, Radim a Vlastimil ŘEPKA. CONTRIBUTION TO A MAGNETITE CONSUMPTION IN THE KARVINÁ MINE'S PREPARATION PLANT OF THE LAZY PLANT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(2), s. 1-6. ISSN 1802-5420. [Detail]
PIVKO, Michal, Simona JURSOVÁ a Juraj TURJAK. EFFICIENCY ANALYSIS OF SOLAR FACILITIES FOR BUILDINGS AND HOUSEHOLDS WATER HEATING IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(1), s. 1-8. ISSN 1802-5420. [Detail]
DOMBEK, Václav. Institute of Clean Technologies for Mining and Utilization of Raw Materials for Energy Use – a New Potential of Research in Ostrava. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(2), s. 16-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Jaroslav ZÁVADA, Hana VOJTKOVÁ, Silvie LANGAROVÁ a Radim HAVELEK. Primary research of mine waters from the Chrustenice iron-ore deposit. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), s. 23-27. ISSN 1802-5420. [Detail]
THOMAS, Jan, Miroslav KYNCL a Silvie LANGAROVÁ. POSOUZENÍ VAZBY VODÁRENSKÝCH ZDROJŮ A NÁROKŮ NA VODU V OBLASTECH POVODÍ ODRY A MORAVY. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), s. 41-48. ISSN 1802-5420. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Marta LAPČÍKOVÁ. Possibilities of Energy Recovery from Municipal Waste. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(4), s. 49-58. ISSN 1802-5420. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Romana JANULKOVÁ a Pavla ŠVANOVÁ. Phenotypic characterization of Pseudomonas bacteria isolated from polluted sites of Ostrava, Czech Republic. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(3), s. 52-57. ISSN 1802-5420. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Jozef KRNÁČ, Lenka ČMIELOVÁ, Eva LACKOVÁ a Peter ANDRÁŠ. ACIDIFICATION PROCESS IN THE AREA OF THE ABANDONED ĽUBIETOVÁ - PODLIPA CU-DEPOSIT, SLOVAKIA. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 2012(3), s. 63-72. ISSN 1802-5420. [Detail]
THOMAS, Jan, Jiří VIDLÁŘ, Jitka HAJDUKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ a Tomáš DANĚK. Utilization of microporous fly ash based ceramic membranes for microfiltration of colloidal solutions. International Journal of Civil Engineering and Building Materials. Hong Kong: International Science and Engineering Research Center, 2012, Vol. 2(No. 3), s. 93-100. ISSN 2223-487X. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Veronika KŘÍSTKOVÁ, Matěj FUKA, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL a Martin BEDNARIK. Optimization of building site category determination in an undermined area prior to and after exhausting coal seams. International journal of rock mechanics and mining sciences. Oxford: Elsevier, 2012, 54(SEP 2012), s. 9-18. ISSN 1365-1609. [Detail]
BLAŽEK, Vladislav, Jaroslav ZÁVADA, Tomáš BOUCHAL, Josef LÉBR a Peter FEČKO. Leaching of Copper and Tin from Electronic Waste Using Acidithiobacillus ferrooxidans. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 13(1), s. 1-7. ISSN 1640-4920. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Šárka ČÍHALOVÁ, Martina JUROKOVÁ a Silvie LANGAROVÁ. Disposal and reuse of the water processing sludge. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 30(2), s. 11-20. ISSN 1640-4920. [Detail]
SUROVKA, Dalibor, Eva PERTILE, Tomáš LORENZ a Michal GUZIUREK. Potential Energy Recovery from Waste Pyrolytic Treatment Products. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 2012(2), s. 43-48. ISSN 1640-4920. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Romana JANULKOVÁ a Pavla ŠVANOVÁ. Bacterium Cupriavidus metallidurans strain’s tolerance of metal ions. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 13(2), s. 49-54. ISSN 1640-4920. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Hana VOJTKOVÁ, Petr ALEXA, Petra KOLIČOVÁ a Lucie ŠIMKOVÁ. Magnetosome size distribution in magnetotactic bacteria. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 13(1), s. 55-58. ISSN 1640-4920. [Detail]
FEČKO, Peter, Vojtěch ZECHNER, Michal GUZIUREK, Barbora LYČKOVÁ a Eva PERTILE. Application of Bacterial Leaching on Wastes from Old Ecological Loads Situated in the Karlovy Vary Region. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 2012(2), s. 55-64. ISSN 1640-4920. [Detail]
ČERNOTOVÁ, Lenka, Barbara TORA, Vladimír ČABLÍK a Lucie ČABLÍKOVÁ. A Comparison of Pigments and Waste Industrial Pigments. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2012, 30(2), s. 65–72. ISSN 1640-4920. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Petr KUPEC, Jana POLANSKÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Social forest functions of reclaimed spoil heaps in the Ostrava-Karvina district. Journal of Forest Science. Prague: Institute of Agricultural and Food Information, 2012, 58(5), s. 203-212. ISSN 1212-4834. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Jiří VIDLÁŘ, Jiří ŠTĚRBA, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Michal VANĚK a Pavel BARTÁK. Economics of mine water treatment. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Marshalltown: Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2012, 112(2012), s. 157-159. ISSN 2225-6253. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ, Silvie BROŽOVÁ a Michal PIVKO. Injection of brown-coal tar in a statistical relationship with the significant parameters of a blast furnace. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2012, 46(6), s. 673-675. ISSN 1580-2949. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Vojtech DIRNER, Tomáš DVORSKÝ a Jaromír DAXNER. THE USE OF BLAST FURNACE SLAG. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2012, 51(4), s. 461-464. ISSN 0543-5846. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Petr KUBESA a Zdeněk KYSUČAN. Zkoušení způsobilosti (ISO/IEC 17043). Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2012, 24(1/2012), s. 1. ISSN 1211-0337. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Ingrid TURISOVÁ, Jozef KRNÁČ, Vojtech DIRNER, Bronislava VOLEKOVÁ-LALINSKÁ, Giuseppe BUCCHERI a Stanislav JELEŇ. Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Procedia Environmental Sciences. Oxford: Elsevier, 2012, s. 1121-1130. ISSN 1878-0296. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNÁRIK, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL a Jaroslav ZÁVADA. Subsidence map of underground mining influence for urban planning: an example from the Czech Republic. Quarterly journal of engineering geology and hydrogeology. London: Geological Society, 2012, 45(MAY 2012), s. 231 –241. ISSN 1470-9236. [Detail]
MICHAŁOWSKI, Maciej, Barbara TORA, Vladimír ČABLÍK, Lenka ČERNOTOVÁ a Josip IŠEK. Ekonomiczno-technicznologiczne aspekty wydobycia gazu łupkowego. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2012, 14(1), s. 1320-1330. ISSN 1506-218X. [Detail]
KUBĚNA, Vlastimil, Jana MÜLLEROVÁ, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Tadeusz HRYNIEWICZ, Krzysztof ROKOSZ, Vojtěch VÁCLAVÍK a Roman MICHALOVIČ. Modifications concerning the combustion air from the pyrolysis boiler. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2012, 14(neuvedeno), s. 182-201. ISSN 1506-218X. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Tadeusz HRYNIEWICZ, Marta HARNIČÁROVÁ, Krzysztof ROKOSZ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Miroslava BENDOVÁ a Jana MÜLLEROVÁ. A new non-destructive method of alternative determination of the thermoelectric cell efficiency. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2012, 14(neuvedeno), s. 214-224. ISSN 1506-218X. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Vladimír ČABLÍK. Application of Fine Tai l ings from Coal Preparation in the Ostrava-Karvina District. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2012, 14(1), s. 892-903. ISSN 1506-218X. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Jan VALÍČEK, Tomáš DVORSKÝ, Tadeusz HRYNIEWICZ, Krzysztof ROKOSZ, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Jaromír DAXNER a Miroslava BENDOVÁ. A method of utilization of polyurethane after the end of its life cycle. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2012, 14(Tom 14), s. 96 - 106. ISSN 1506-218X. [Detail]
KYNCL, Miroslav a Pavel ADLER. Vývojové trendy v modernizaci úpraven za posledních 20 let. SOVAK. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2012, 21(9), s. 11-13. ISSN 1210-3039. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ a René VOJTĚŠEK. Hydrofobní sypký sorbent na bázi modifikované polyuretanové pěny, jeho příprava a použití. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, neuvedeno(1/2012), s. 58 - 60. ISSN 1211-6920. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Martin ŠŤASTNÝ a Petra ŠILÁROVÁ. NOVÉ PLNIVO DO LEHKÝCH BETONŮ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 69 - 78. ISSN 1213-1962. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dagmar JUCHELKOVÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Martina VOLFOVÁ a Jan FRYDRYCH. Changes in Biomass Energy Parameters Depending on the Harvest Season. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVII(4), s. 145-151. ISSN 1210-0471. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN a Petr KUBESA. Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zuzana JANKOVSKÁ a Zdeněk KYSUČAN. Jak si doma změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak zvětšit?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. nestránkováno. ISSN 1801-4399. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Vojtech DIRNER, Jaromír DAXNER a Martin ŠŤASTNÝ. POLYURETHANE FOAM AS AGGREGATE FOR THERMAL INSULATING MORTARS AND LIGHTWEIGHT CONCRETE. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2012, 19(3), s. 665-672. ISSN 1330-3651. [Detail]
KUPKA, Jiří. O svítící žížale. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2012, LV(2), s. 33-34. ISSN 0139-7605. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Application of talent management with the use of Information and communications technology in the Czech Republic and other developing, emerging and transitions economies. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2012, 80(August), s. 458-465. ISSN 2010-376X. [Detail]
DOMBEK, Václav a Vojtech DIRNER. Introduction to Environmental Risks Problems. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinné ekologie SAV, 2012, 46(2), s. 59-62. ISSN 0044-4863. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Dalibor MATÝSEK a Vladimír ČABLÍK. Mullitization of black coal fly ashes. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, Ročník 16(číslo 3), s. 192-196. ISSN 1335-1788. [Detail]
KUČEROVÁ, Martina, Daniela PLACHÁ, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Obsah těkavých mastných kyselin ve vstupních surovinách pro přípravu kompostu. Agritech Science. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2011, 5(1), s. 1-7. ISSN 1802-8942. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Dana ŽAMPACHOVÁ, Lenka ČMIELOVÁ, Jana POLANSKÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Effect of Forest Reclamation on the Křivý Důl Spoil Heap (Upper Silesia, Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2011, 2012(1), s. 205-212. ISSN 1842-4090. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Vojtech DIRNER a A HORŇÁKOVÁ. DETERMINATION OF 238U, 232Th AND 40K ACTIVITY IN THE ROCKS USED IN CIVIL ENGINEERING FROM THE MALÉ KARPATY MTS. (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2011, 2011(2), s. 5-14. ISSN 1842-4090. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Jindřich ŠANCER, Hana VOJTKOVÁ, Petr BESTA, Robert BRÁZDA, Petra KOLIČOVÁ a Lucie ŠIMKOVÁ. Fracture energy of selected brittle silicates. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2011, 55(4), s. 355-361. ISSN 0862-5468. [Detail]
REMETEIOVÁ, Dagmar, Radoslav RUSÁK, Eva KUCANOVÁ, Beáta FIÓOVÁ, Silvia RUŽIČKOVÁ, Ilona FEKETE, Márk HORVÁTH a Vojtech DIRNER. Environmental study of two significant solid samples: gravitation dust sediment and soil. Environmental Monitoring and Assessment. Berlín: Springer, 2011, 184(2), s. 1-10. ISSN 0167-6369. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Iva MELČÁKOVÁ. AN ECO-HYDROLOGY ASSESSMENT OF A WATERCOURSE RESOLVING EXAMPLIFY BY A CASE STUDY. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(4), s. 1-8. ISSN 1802-5420. [Detail]
POLANSKÁ, Jana, Eva LACKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. EVALUATION OF EXTERNALITIES IN THE LONG-TIME INFLUENCED MINING AREA IN ORLOVÁ - PORUBA. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1), s. 22-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ a Miroslav ZECHNER. Posibilities of Acid mine Drainage Treatment in Sokolovská uhelná, Czech Republic. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2011, 27(3), s. 113-124. ISSN 0860-0953. [Detail]
POLANSKÁ, Jana, Eva LACKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Externality v krajině dlouhodobě ovlivněné těžbou nerostných surovin. Hnědé uhlí. x: x, 2011, 2011(2), s. 17-24. ISSN 1213-1660. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana. Metody posuzování životního cyklu ocelové konstrukce. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, LXIV(1/2011), s. 59-66. ISSN 0018-8069. [Detail]
KRET, Ján, Petr FARUZEL a Simona JURSOVÁ. Behavior of iron ixides in microwave field. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2011, 78(9), s. 779-780. ISSN 1230-3534. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína a Simona JURSOVÁ. Some Implications of the Use of Alternative Fuels in the Blast Furnace. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2011, MMXI(10), s. 899-902. ISSN 1230-3534. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Marta LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(1, 2011), s. 1-10. ISSN 1640-4920. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Kateřina CECHLOVÁ a Vladimír ČABLÍK. The investigation on Pb2+ and Cu2+ ions on bentonite. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(1(27)), s. 11-18. ISSN 1640-4920. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Šárka DOŠKÁŘOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Ecotoxicity of sewage sludge from waste water treatment plant. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 12(1), s. 39-50. ISSN 1640-4920. [Detail]
FEČKO, Peter, Eva PERTILE, Barbora LYČKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Iva JANÁKOVÁ a Maciej TORA. Biodegradace nebezpečných odpadů. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 11(1-2), s. 41-48. ISSN 1640-4920. [Detail]
JELÍNEK, Jan, Jiří MALIŠ, Tomáš DANĚK, Jan THOMAS a Vladimír SLIVKA. Haldy pozodtale oi wydobyciu wegla - alternatywne źródlo materialów wsadowych dla przemyslu ceramicznego. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 2011(1 (27)), s. 61-72. ISSN 1640-4920. [Detail]
KUŠNIROVÁ, Mária, Maria PRASČÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Energetic wastes as an equivalent for primary nonmetallic materials. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(1(27)), s. 73-78. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŠIMÁČKOVÁ, Hana, Martin NEJEDLÍK, Martin VYVÁŽIL, Jaroslava JANČOVÁ, Jaroslava LEDEREROVÁ, Miroslav SVOBODA a Vladimír ČABLÍK. Economic view of possibilities of CCPs utilization in building products. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(2(28)), s. 11-21. ISSN 1640-4920. [Detail]
BESTOVÁ, Iva, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav ZECHNER. Occurrence and removal of manganese from acid mine water. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(2(28)), s. 23-31. ISSN 1640-4920. [Detail]
FEČKO, Peter, Michal GUZIUREK, Eva PERTILE, Radmila KUČEROVÁ, Monika PODEŠVOVÁ, Josef VALEŠ a Barbara TORA. Wykorzystanie węgla o wysokiej zawartości siarki – przygotowanie czynnika flotacyjnego za pomocą pirolizy. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(2(28)), s. 35-46. ISSN 1640-4920. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Šárka DOŠKÁŘOVÁ. Potential reduction in nutrient leachability from sewage sludge applied in land reclamation. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 12(2), s. 47-61. ISSN 1640-4920. [Detail]
VIESTOVÁ, Zuzana, Miluše HLAVATÁ a Anna WILKOSZ. Uwarunkowania wykorzystania odpadów i mieszaniny odpadów do technicznej rekultiwacji terenu. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(1), s. 51-60. ISSN 1640-4920. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Martina VOLFOVÁ. Energetic properties of compost. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 12(2), s. 77-88. ISSN 1640-4920. [Detail]
TOPIARZOVÁ, Romana a Vladimír ČABLÍK. Potential application of flotation in separating PET and PLA materials. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, XII(2(28)), s. 89-97. ISSN 1640-4920. [Detail]
REMETEIOVÁ, Dagmar, Silvia RUŽIČKOVÁ, Mikuláš MATHERNY a Vojtech DIRNER. FAAS method and the extraction process applied for fractionation analysis of gravitation dust sediments and their evaluation. Journal of chemical metrology. Academy of Chemistry of Globe Publications, 2011, 5(1/2011), s. 1-10. ISSN 1307-6183. [Detail]
KUPKA, Jiří a Lenka KOTAROVÁ. Měkkýši Hončovy hůrky u Příbora (Slezsko, Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Ústav zoologie SAV, 2011, 2011(10), s. 65-67. ISSN 1336-6939. [Detail]
KAŠOVSKÁ, Kamila a Jiří KUPKA. Měkkýši zrušené Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (Slezsko, Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Ústav zoologie SAV, 2011, 2011(10), s. 68-72. ISSN 1336-6939. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Eva PERTILE a Eliška KULOVÁ. Bacterial leaching of Pb-metallurgical wastes. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2011, 1(50), s. 33-36. ISSN 0543-5846. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Vladimír ČABLÍK. Rekultivace v Moravskoslezském kraji. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011, 12(2), s. 17-17. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Marta LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Biogas Stations in the Czech Republic. Polish journal of chemical technology. Warsaw: Versita, 2011, 13(3, 2011), s. 18-22. ISSN 1509-8117. [Detail]
TOPIARZOVÁ, Romana, Vladimír ČABLÍK, Lucie NEZVALOVÁ, Peter FEČKO a Barbara TORA. Launch of Biodegradable PLA Bottles: A Sociological Survey on Packaging Material Awareness in the Czech Republic. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2011, 2011(13), s. 149-162. ISSN 1506-218X. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Kateřina CECHLOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Barbara TORA. Utilization of Bentonite and its Modification for Sorption. Rocznik Ochrony Środowiska. Koszalin: Środkowo-Pomorskie towarzystwo naukowe ochrony środowiska, 2011, 2011(13), s. 163-172. ISSN 1506-218X. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Marta LAPČÍKOVÁ. Biogas Stations and Their Environmental Impacts. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Zagreb: TU Zagreb, 2011, Vol. 23(No. 1), s. 9-14. ISSN 0353-4529. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Vodovody a kanalizace v průmyslové oblasti Ostravska. SOVAK. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2011, 20(10), s. 1-2. ISSN 1210-3039. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Silvie LANGAROVÁ a Vojtech DIRNER. Nástin opatření v zásobování vodou v období sucha. SOVAK. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2011, 20(12), s. 10-11. ISSN 1210-3039. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Obnova vodovodních sítí-aktuální problém. SOVAK. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2011, 20(2), s. 15-17. ISSN 1210-3039. [Detail]
PALUSKA, Radim, Jiří HORÁK, František HOPAN, Marian BOJKO, Radek VÁNI a Zdeněk KOLAJA. Enlargement of measurement range of ERC drop tube. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), s. 221-227. ISSN 1210-0471. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YLMAZ, Lucie FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, Martin BEDNÁRIK, Barbara STALMACHOVÁ, Jaroslav ZÁVADA a Orlando ARENCIBIA MONTERO. Implementation of selected geobarriers for the landscape planning purposes in Slezska Ostrava (Czech Republic). Scientific Research and Essay. Academic Journals, 2011, 2011(25), s. 4798-4807. ISSN 1992-2248. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Martin BEDNÁRIK, Barbara STALMACHOVÁ, Tomáš BOUCHAL a Orlando ARENCIBIA MONTERO. Case study of landslide in the Karviná region using resistivity tomography measurements. Scientific Research and Essay. Academic Journals, 2011, 2011(23), s. 4936-4945. ISSN 1992-2248. [Detail]
KOŘÍNEK, Robert a Jana KODYMOVÁ. Environmentální značení výrobků I. a II. typu z hlediska předcházení vzniku odpadů a jejich využití v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2011, 53(2/2011), s. 15-17. ISSN 0322-8916. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana a Iva JANÁKOVÁ. Research of waste dump water mutagenicity of bacterial detection system SOS chromotest. Water Science and Technology. Londýn: IWA Publishing, 2011, 63(12), s. 2833-2837. ISSN 0273-1223. [Detail]
DAVIDOVÁ, Marcela a Petra HORVÁTHOVÁ. Application of talent management with the use of Information and communications technology in the Czech Republic and other developing, emerging and transitions economies. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2011, 80(1), s. 458-465. ISSN 2010-376X. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Martin CHOVAN, Vojtech DIRNER, Ján KRÁL a Robert BACHLINSKI. Pb-ISOTOPE STUDY IN Sb-MINERALISATION FROM WESTERN CARPATHIAN (SLOVAKIA). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2010, 2010(2), s. 71-80. ISSN 1842-4090. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Jiří VIDLÁŘ a Jan THOMAS. MINE WATERS IN THE CZECH REPUBLIC - CURRENT SITUATION AND TREND DEVELOPMENT. Desalination and Water Treatment. Desalination Publications, 2010, 2010(14), s. 52-60. ISSN 1944-3994. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Geochemistry of fly ash from desulphurisation process performed by sodium bicarbonate. Fuel Processing Technology. Amsterdam: Elsevier, 2010, 91(2), s. 150-157. ISSN 0378-3820. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS a Tomáš DANĚK. Phosphorus Removal from Water Using Fly Ash and Modificated Fly Ash - Comparison of X-Ray Fluorescence Spectrometry and Standard Spectrophotometric Methods. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(12), s. 22-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
MÜLLER, Jürgen a Vojtech DIRNER. Using Sigmoid Functions For Modelling South African Gold Production. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 44-58. ISSN 1802-5420. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Possibilities of black-coal tar and brown-coal tar utilization for production in blast furnace. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2010, 77(9), s. 454-456. ISSN 1230-3534. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Barbara TORA. Mining Industry Wastes-Legal Regulations in the Czech Republic with Focus on Black Coal Mining. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2010, 2010(1, 2), s. 27-32. ISSN 1640-4920. [Detail]
PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Lucie NEZVALOVÁ, Michal GUZIUREK a Radka WOLFOVÁ. Wpływ rekultiwacji za pomocą odpadów górniczych na jakość wód w rejonie Karwiny w Republice Czeskiej. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2010, XI(1, 2), s. 33-39. ISSN 1640-4920. [Detail]
ZECHNER, Miroslav, Vojtěch VÁCLAVÍK a Jaromír DAXNER. Stabilizace retenčních kalů. Keramický zpravodaj. Praha, ČR: Silikátový svaz, 2010, 26(4/2010), s. 1-8. ISSN 1210-2520. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Nikolas MUCHA a Peter FEČKO. Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 42(3), s. 309-312. ISSN 0369-2086. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Nikolas MUCHA a Peter FEČKO. Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 42(3), s. 313-316. ISSN 0369-2086. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRASČÁKOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Vladimír ČABLÍK a Andrzej JAROSIŃSKI. Black coal fly ash Si-Al matrix for the heat proof materials preparation. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 42(3), s. 323-328. ISSN 0369-2086. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Vladimír ČABLÍK a Andrzej JAROSINSKI. Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 42(3), s. 323-328. ISSN 0369-2086. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Zuzana VIESTOVÁ. Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 42(3), s. 348-348. ISSN 0369-2086. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Vojtech DIRNER, Juraj LADOMERSKÝ a Andrea HORŇÁKOVÁ. Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 2010(42), s. 279-286. ISSN 0369-2086. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva a Tomáš RŮŽOVIČ. BIOSORPTION OF ZINC FROM AQUEOUS SOLUTION USING ALGAE AND PLANT BIOMASS. Nova Biotechnologica. Trnava: Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave - FMK, 2010, 10(1), s. 33-43. ISSN 1337-8783. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Eva PERTILE, Lucie NEZVALOVÁ, Nikolas MUCHA, Iva JANÁKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Bio-treatment of soil from international airport in Ostrava. Nova Biotechnologica. Trnava: Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave - FMK, 2010, 10(1), s. 71-78. ISSN 1337-8783. [Detail]
FEČKO, Peter, Eva PERTILE, Gordan BEDEKOVIC, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. КОЛОННАЯ ФЛОТАЦИЯ УГЛЯ. Obogaščenie rud. Sankt Peterburg: MANEB, 2010, 2010(2), s. 28-30. ISSN 0202-3776. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Stanislav BARTUSEK a Vladimír ČABLÍK. Odpady z těžby a úpravy černého uhlí. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 11(5), s. 18-18. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
PERTILE, Eva, Lucie NEZVALOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Sledování obsahu PAU v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(3), s. 24-25. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ a Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění koncentračních výchylek oxidu dusnatého tokem přes vrstvu aktivního uhlí. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(3), s. 263-270. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Hana SLOVÁČKOVÁ a Robert KOŘÍNEK. Úroveň povědomí o environmentálním značení v Moravskoslezském kraji. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 11(12/2010), s. 28-29. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. Recyklát slouží při zateplování staveb. Odpady. Praha: ECONOMIA, a.s., 2010, XX(1), s. 23-23. ISSN 1210-4922. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Šárka ČÍHALOVÁ, Oldřich MOTYKA a Eva FALDYNOVÁ. Nové možnosti zpracování a využití vodárenských kalů. Odpady : Odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Bratislava: Epos, 2010, 10(9/2010), s. 6-11. ISSN 1335-7808. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ a Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění emisí oxidu dusnatého. Paliva. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2010, 2010(4), s. 87-92. ISSN 1804-2058. [Detail]
FEČKO, Peter, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Eva PERTILE. Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation. Polish journal of chemical technology. Warsaw: Versita, 2010, 12(2,1), s. 62-66. ISSN 1509-8117. [Detail]
ČÍŽKOVÁ, Adéla, Dagmar JUCHELKOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Pyrolysis of Sludge from Municipal Wastewater Treatment Plants. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 41-48. ISSN 1210-0471. [Detail]
NEZVALOVÁ, Lucie, Eva PERTILE, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2010, 2010(1), s. 10-12. ISSN 1213-1660. [Detail]
PERTILE, Eva, Lucie NEZVALOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2010, 2010(1), s. 14-20. ISSN 1213-1660. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. Plnivo na bázi polyuretanové pěny do izolačních malt a lehkých betonů. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2010, IV(09), s. 38-44. ISSN 1802-2030. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad a Vojtech DIRNER. Environmentální problematika při ložiskovém průzkumu, těžbě a jejím ukončování. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinné ekologie SAV, 2010, 44(1), s. 3-9. ISSN 0044-4863. [Detail]
BOJKO, Marian, Radim PALUSKA a Jiří HORÁK. Matematický model vyhořívání uhelných částic. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 2009(2), s. 30-32. ISSN 1802-8535. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Význam biogenního CO2 v komunálním odpadu při jeho energetickém využívání. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 3(1), s. 4-7. ISSN 1802-8535. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. EIA, IPPC, SEA. Praha: MŽP ČR, 2009, 14(3), s. 12-16. ISSN 1801-6901. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ a Dalibor MATÝSEK. Colour measurement as a proxy method for estimation of changes in phase and chemical composition of fly ash formed by combustion of coal. Fuel. Amsterdam: Elsevier, 2009, 88(11), s. 2247-2254. ISSN 0016-2361. [Detail]
FEČKO, Peter, Miluše HLAVATÁ, Josef VALEŠ a Alena SOCHORKOVA. Dobyča i obogaščenije uglja v Češskoj respublike. GORNYJ MIR. Gornyj mir: IZDATĚĹSKIJ DOM-Ruda i Metally, 2009, 7(1), s. 11-12. ISSN 2072-0793. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Vladimír HŮDA. Využití popílku jako přísady vápeno-cementové stabilizace nebezpečných odpadů. GORNYJ MIR. Gornyj mir: IZDATĚĹSKIJ DOM-Ruda i Metally, 2009, 2009(2), s. 41 - 13. ISSN 2072-0793. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka. Modification of the structure of Ca-montmorillonite. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 27-32. ISSN 1802-5420. [Detail]
FEČKO, Peter a Barbara TORA. Bacterial Decontamination of Soil from Ostrava Airport. Górnictwo i geoinzynieria. Krakow: AGH Krakow, 2009, s. 63-70. ISSN 1732-6702. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Vladimír PLAČEK. Rozvoj mikrotrhlin při dostředném namáhání betonu na bázi ocelárenské strusky v tlaku. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2009, 15(1/2009), s. 32-36. ISSN 1213-4112. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. Zateplení referenčního domu tepelně izolační omítkou na bázi polyuretanu. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2009, XV(1/2009), s. 37-41. ISSN 1213-4112. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Radim HAVELEK, Ivan KOLOMAZNÍK a Barbara TORA. Porównanie flotacji klasycznej i kolumnowej na przykladzie flotacji wegla kamiennego. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2009, X(1 (23)), s. 37-48. ISSN 1640-4920. [Detail]
PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Lucie NEZVALOVÁ, Michal GUZIUREK a Radka WOLFOVÁ. The Waste Rock Applivation in Hydric Recultivation. Journal of Mining and Metallurgy. Bor Lake: aaa, 2009, 45(1), s. 71-77. ISSN 1450-5339. [Detail]
PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Lucie NEZVALOVÁ, Michal GUZIUREK a Radka WOLFOVÁ. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content in the Sediments of Water-bearing Subsidence Throughs in the Karviná Region. Journal of Mining and Metallurgy, An international journal for theory and practice of mining and metalurgy, Section A: Mining,. Bor: Technical Faculty and Copper Institute Bor, 2009, 45(1), s. 88-95. ISSN 1450-5959. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Ústav zoologie SAV, 2009, 8(1), s. 38-45. ISSN 1336-6939. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Helena RACLAVSKÁ a Barbara TORA. Application of flotation in the decontamination of sediments from the Cerny prikop stream. Polish Journal of Chemistry. Warsaw: Polish Chemical Society, 2009, 11(1), s. 8-11. ISSN 0137-5083. [Detail]
JURSOVÁ, Simona a Silvie BROŽOVÁ. Monitoring of the waste management in Moravian-Silesian Region. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. Gliwice: Instytut metalurgii zelaza, 2009, 61(5), s. 1-6. ISSN 0137-9941. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Jiří BILÍK a Simona JURSOVÁ. The problems of utilization traditional and alternative substitute fuels in metallurgy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. Gliwice: Instytut metalurgii zelaza, 2009, 61(5), s. 1-6. ISSN 0137-9941. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Christina SERAFÍNOVÁ a Pavel DANIHELKA. Hodnocení klasifikace nebezpečných chemických látek podle GHS. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 9(2), s. 63-64. ISSN 1211-6920. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA a Lubomír KŘÍŽ. Riziko vyplývající z výskytu radonu v podzemní vodě individuálních zdrojů zásobování a možnosti jeho snižování. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 9(2), s. 65-67. ISSN 1211-6920. [Detail]
BOJKO, Marian, Radim PALUSKA a Jiří HORÁK. Determination of pulverized coal thermokinetic properties with use of mathematical modelling. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009, 2009(3), s. 149-158. ISSN 1210-0471. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Bioplynové stanice a jejich vliv na životní prostředí. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2009, 2009(1814), s. 115-124. ISSN 0372-9508. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Větrné elektrárny a jejich vliv na životní prostředí. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2009, 2009(1814), s. 125-134. ISSN 0372-9508. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ a Miroslav ZECHNER. Úprava důlních vod na ÚDV Svatava, Sokolovská uhelná, a.s. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2009, 2009(2), s. 17-20. ISSN 1213-1660. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Vladimír ČABLÍK a Jaroslav KUSÝ. Možnosti výroby ekologického paliva z vysoce sirnatého uhlí z Dolu Jiří. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2009, 15.(4), s. 27-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
BOJKO, Marian, Radim PALUSKA, Jiří HORÁK a Michal STÁŇA. Matematické modely vyhořívání uhelných částic v pádové trubce. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2009, 2009(2), s. 33-38. ISSN 1213-1660. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Vladimír HŮDA. Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste. 12th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008, s. 229-232. ISBN 978-80-248-1777-4. [Detail]
PERTILE, Eva. Suitability Analysis of Waste Rock Application in Hydric Reclamation in the Natural Water-bearing Subsidance Trough in OKR. Acta Facultatis Ecologiae. Zvolen: Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences, 2008, 2007(17), s. 37-39. ISSN 1336-300X. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí v České republice. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, 13(3), s. 381-386. ISSN 1335-1788. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Michal ŘEHOŘ, Tomáš LANG a Peter FEČKO. Results of application of some non -traditional restoration methods on north bohemian mines locations. BOLETÍN DE GEOLOGÍA. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2008, 30(2), s. 93-101. ISSN 0120-0283. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Pavel SEDLÁČEK, Nikolas MUCHA a Peter FEČKO. Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy. Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy. Praha: www.allforpower.cz, 2008, 1(51), s. 1-1. ISSN 1111-1111. [Detail]
KYNCL, Miroslav. OPPORTUNITIES FOR WATER TREATMENT SLUDGE RE-USE. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 2008(LIV), s. p. 11-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Henrieta PAVOLOVÁ a Katarína KYSEĽOVÁ. USING UNTRADITIONAL SORBENTS FOR SORPTION OF CERTAIN HEAVY METALS FROM WASTE WATER. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 2008(LIV), s. p. 26-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
VALEŠ, J, J KUSÝ, L ANDĚL, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Pavla OVČAŘÍ. Využití dostupných energetických surovin pro přípravu legislativně vhodných pevných paliv s cílem úspory přírodních zdrojů. Hnědé uhlí. x: x, 2008, x(4), s. 32-39. ISSN 1213-1660. [Detail]
MALÍKOVÁ, Petra a Vojtěch VÁCLAVÍK. Vliv desulfatačního kalu na pojivové vlastnosti v maltovinách. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2008, XIV(1), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Correlation Between Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Concentrations in Forest Soils of the Eastern Czech Republic. Journal of environmental a engineering geophysical. Denver: Environmental and Engineering Geophysical Society, 2008, 13(1), s. 13-26. ISSN 1083-1363. [Detail]
PERTILE, Eva. Suitability Analysis of Waste Rock Application in Hydric Reclamation in the Natural Water-bearing Subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Beograd: Rudarsko-geološkog fakulteta, 2008, 20(1), s. 97-100. ISSN 0353-4529. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Vladimír HŮDA. ASHES AS AN AGENT FOR CEMENT-LIME BASED SOLIDIFICATION/STABILIZATION OF THE HAZARDOUS WASTE. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Zagreb: TU Zagreb, 2008, 20(I.), s. 91-96. ISSN 0353-4529. [Detail]
HŮDA, Vladimír a Barbora LYČKOVÁ. Separace netříděných odpadů po přijetí do skládky. Skládkový workshop Liberec-Zittau 27.-28.11.2008. Tribun EU, 2008, s. null. [Detail]
PERTILE, Eva. Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR. Uhlí rudy geologický průzkum. Zaměstnatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(9), s. 32-35. ISSN 1210-7697. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Iva BESTOVÁ. Odstraňování manganu z kyselých důlních vod. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2008, 56(U-R-PG 3.15.2008), s. 12-14. ISSN 1210-7697. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Přeshraniční dodávka pitné vody do Polska. Vodní hospodářství. Vodní hospodářství, s.r.o., Praha, 2008, 2008(58), s. 426-427. ISSN 1211-0760. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Vladimír ČABLÍK a Tomáš LANG. Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2008, X(3), s. 36-43. ISSN 1213-1660. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Miroslav ZECHNER. Desulfatace důlních vod hlinitanem sodným na ÚDV Svatava, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2008, x(1/2008), s. 40-46. ISSN 1213-1660. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Význam rákosových porostů a makrovegetace vodních ploch v procesu obnovy krajiny. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2008, s. 6-14. ISSN 1213-1660. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Problémy s využíváním alternativních paliv ve fluidní vrstvě. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2007, 11(4), s. 481-482. ISSN 1335-2393. [Detail]
SEDLÁČEK, Pavel, Nikolas MUCHA, Iva PEČTOVÁ a Peter FEČKO. Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, 12(2), s. 274-277. ISSN 1335-1788. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Rudolf TOMANEC a Peter FEČKO. Vozmožnosť utilizacii krasnogo šlama posle pererabotki boksitov. Cvetnye metally. Moskva: Ruda i metaly, 2007, x(10), s. 69-73. ISSN 0372-2929. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů staveb logistických center pro nakládání s odpady. EIA - IPPC - SEA. Praha: MŽP ČR, 2007, XII(2), s. 13-17. ISSN 1801-6901. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů staveb logistických center pro nakládání s odpady. EIA, IPPC, SEA. Praha: MŽP ČR, 2007, XII(2), s. 13-17. ISSN 1801-6901. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Iva BESTOVÁ. Removal of manganese from acid mine water. Journal of Mining and Metallurgy. Technical faculty Bor, Serbia, 2007, Volume 43(1), s. 43-52. ISSN 1450-5959. [Detail]
VLČEK, Jozef, Tereza PORODOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Žaneta SZURMANOVÁ. Aplikace železitých pigmentů za účelem zlepšení barevnosti keramického střepu. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2007, 23(5), s. 4-8. ISSN 1210-2520. [Detail]
KUPKA, Jiří. The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2007, 6(0), s. 1-2. ISSN 1336-6939. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Kateřina CECHLOVÁ, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Sorpce vybraných kationtů na jílových minerálech. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007, 39(3), s. 11-12. ISSN 0369-2086. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Izvlečenie nesgorevšego kamennogo uglja iz letučej zoli. Obogaščenie rud. Moskva: Ruda i metaly, 2007, 1(6), s. 36-39. ISSN 0202-3776. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří a Vojtech DIRNER. Důlní vody hnědouhelných lomů ? možnosti jejich úpravy a využití. Odpadové fórum. x: APROCHEM, 2007, x(x), s. 2448-2454. ISBN 978-80-02-01893-3. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Hodnocení kvality vodohospodářských služeb. Plynár, Vodár, Kurenár. x: Plynár, Vodár, Kurenár, 2007, x(5), s. 39-41. ISSN 1335-9614. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši vrchu Jahodná u Třince (Slezsko, Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2007, 19(19), s. 83-86. ISSN 6166-1810. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Kvalita vodohospodářských služeb a její hodnocení. SOVAK 16. Praha: SOVAK, 2007, 16(12), s. x. ISSN 1210-3039. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Jiří VIDLÁŘ. Příspěvek k regeneraci ettringitového kalu. Sborník vědeckých prací Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin. Vysoká škola báňská-technická univerzita, Ostrava, 2007, x(x), s. x. ISBN 80-248-0081-0. [Detail]
KUPKA, Jiří. Modranka karpatská - ozdoba Těšínských Beskyd. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2007, 50(1), s. 28-28. ISSN 0139-7605. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Současné pohledy nas cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2007, 2007(4), s. 11-19. ISSN 1213-1660. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Tomáš LANG a Michal ŘEHOŘ. Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2007, s. 21-27. ISSN 1213-1660. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši (Mollusca) PR Čerňavina (Morvskoslezské Beskydy, Česká republika). Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 2007, 56(1), s. 73-77. ISSN 1211-3026. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila a Peter FEČKO. Biodegradation of PAU, PCB and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic). Fizykochemiczne problemy mineralurgii. Wroclaw: University of Technology, 2006, 0(40), s. 203-210. ISSN 0137-1282. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Miluše HLAVATÁ, Vladimír ČABLÍK a Horst GONDEK. Coal preparation in Czech Republic. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2006, 22(4), s. 13-19. ISSN 0860-0953. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila. Biodegradation of selected pollutants in sludge. Gospodarka surowcami mineralnymi. Kraków: IGSMiE PAN, 2006, 22(4), s. 61-65. ISSN 0860-0953. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Silvie RIEDLOVÁ, Pavla OVČAŘÍ a Barbara TORA. Bacterial desulphurization of coal. Górnictwo i geoinzynieria. Krakow: AGH Krakow, 2006, 30(3/1), s. 47-66. ISSN 1732-6702. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Petr ROJÍK. Potential utilization of claystone of cypris strata series and bentonite as sorbents. International Mining Symposium Exploration, exploitation and processing of solid raw materials. Zagreb: Springer Business Media Croatia d. o. o., 2006, x(x), s. 42-47. ISSN 1846-2766. [Detail]
FEČKO, Peter, Zuzana ŠITAVANCOVÁ, Lukáš CVEŠPER a Vladimír ČABLÍK. Bacterial desulphurization of coal from Mine CSA Most. Journal of Mining and Metallurgy. Bor Lake: aaa, 2006, 1(42B), s. 13-24. ISSN 1450-5339. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava: Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovenská republika, 2006, 5(5), s. 42-45. ISSN 1336-6939. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Landscape Changes in the Selected Area Post Mining Activities - Mariánské Hory, Slezská and Moravská Ostrava. Mineral Wealth. Atény: The Scientific Society of the Mineral Wealth Technologists, 2006, 1(141), s. 15-26. ISSN 0253-9462. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vlivy logistických center pro nakládání s odpady na životní prostředí. Odpady. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2006, 16(11), s. 24-25. ISSN 1210-4922. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Spolupráce s municipalitami si vážíme. Odpady. x: x, 2006, x(5), s. x. ISBN 12-10-4922. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila. Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic). Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Zagreb: TU Zagreb, 2006, 0(18), s. 97-101. ISSN 0353-4529. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Evaluation of Landscape Element Changes by Means of GIS in the Former Mining Districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, LII(16), s. 9-23. ISSN 0474-8476. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Hodnocení změn zástavby a dalších krajinných prvků ve vybrané oblasti Ostrava Jih, Polanka nad Odrou, Svinov, Stará Bělá, Hrabová a Vítkovice. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, VI(1), s. 251-266. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUPKA, Jiří. Zajímavý nález měkkýše sudovky žebernaté (Sphyradium doliolum) v české části Těšínského Slezska. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2006, XLIX(3), s. 29-29. ISSN 0139-7605. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Peter FEČKO, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. The possibility of utilization of claystone and bentonite as sorbent. UNIVERSITARIA SIMPRO 2006. Petrosani: University of Petrosani, 2006, xx(xx), s. 12-14. ISSN 1842-4449. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, V ONDRÁČEK, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2006, x(4), s. 38-49. ISSN 1213-1660. [Detail]
KUPKA, Jiří. Měkkýši (Mollusca) PR Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 2006, 55(3), s. 278-284. ISSN 1211-3026. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Obnova krajiny Ostravska a Karvinska po hornické činnosti. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006, 40(4), s. 195-199. ISSN 0044-4863. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Obnova krajiny Ostravska a Karvinska. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinné ekologie SAV, 2006, 40(4), s. 195-199. ISSN 0044-4863. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. 04. Praha: x, 2005, x(9), s. 6-7. ISSN 1210-3039. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Jiří VIDLÁŘ. Příspěvek k regeneraci ettringitu jako donoru hlinitých iontů. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10(1), s. 22-26. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŠPALDON, Tomislav, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Ján BREHUV. Čistenie priemyselných odpadových vôd pomocou Al (III) - iónov. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 10(1), s. 272-274. ISSN 1335-1788. [Detail]
ŠPALDON, Tomislav, Jiří VIDLÁŘ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Možnosti eliminovania síranov z banských vôd. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, 9(4), s. 406-409. ISSN 1335-1788. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír ČABLÍK a Barbara TORA. Influence of petrographical composition on coal flotability. Fuel. Oxford: Elsevier, 2005, 05(84), s. 1901-1904. ISSN 0016-2361. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Jiří VIDLÁŘ a Tomislav ŠPALDON. TESTS OF A PRECIPITATION OF THE SULPHATES FROM A MINING WATER. Górnictwo i geoinzynieria. Krakow: AGH Krakow, 2005, 29(3/2), s. 31-37. ISSN 1732-6702. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Silvie RIEDLOVÁ. Utilizacija svinecsoderžaščich metalurgičeskich otchodov. Obogaščenie rud. Moskva: MULTIRPINT MISiC, 2005, x(4), s. 43-45. ISSN 0202-3776. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Odpad z těžby. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2005, 2005(2), s. 10-13. ISSN 1212-7779. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005, 14(51), s. 7-26. ISSN 0474-8476. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů povrchové důlní činnosti na životní prostředí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, LI(15), s. 415-418. ISSN 0474-8476. [Detail]
PEČTOVÁ, Iva, Peter FEČKO, Pavla OVČAŘÍ a Barbara TORA. Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, x(10), s. 36-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
MALIŠ, Jiří, Tomáš DANĚK a Jan THOMAS. Stabilizacja/solidyfikacja odpadów wielkotowarovych. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej. Bielsko-Biała: Bielsko-Biała, 2005, x(19), s. 33-41. ISSN 1644-0293. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Vojtech DIRNER a Konstantin RACLAVSKÝ. Evaluation of Changes in Landscape Elements in the Bottom Land of the Oder River in the River Stretch from 5.5 km to 11 km Affected by Past Mining Activity. Zeszyty naukowe. Bielsko-Biala: Akademia techniczno humanistyczna, 2005, 19(6), s. 205-220. ISSN 1644-0293. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Petr BUJOK. Analysis of Environmental Effects of Intentions within Domain of Surface Mining Activity. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2005, x(1690), s. 165-172. ISSN 0372-9508. [Detail]
FEČKO, Peter, VALEŠ, SEDLÁČEK a Vladimír ČABLÍK. Potential production of ecological lignite pellets with biomass additive. New agrochemicals and thein safe use for health and environment. Chemistry for Agriculture. Ostrava: Czech-Pol Trade Ostrava, 2004, (5.), s. 577-584. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Integrovaný systém řízení. Finance Magazine. N: EC-WG, 2004, (6), s. 23-25. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Leonardo da Vinci "Trénink pro malé a střední firmy - management a technologie". Finance Magazine. N: JP, 2004, (6), s. 16-17. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Implementing integrated management systems using a risk analysis based approach. Journal of Cleaner Production. N: ACM, 2004, (12), s. 571-580. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Krízový manažment. Žilina: Žilinská univerzita, 2004, 3.(1), s. 26-31. ISSN 1336-0019. [Detail]
LEMBÁK, Michail a PEČENIK. Doslidžennja pojavi ta rozvitku triščin u kompozicijnich materialach pri osovomu navantaženni elementiv. Mech.Eng.. Lviv2004, (5), s. 9-12. ISSN 0025-6501. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Optimalizace traťového úseku Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, státní hranice se Slovenskou republikou v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, IX(4), s. 2-9. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Autovrakoviště v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, IX(1), s. 8-12. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů staveb v oblasti odpadového hospodářství na životní prostředí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004, L(2), s. 99-107. ISSN 0474-8476. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Environmental Impact Assessment of Railway Lines. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Universita Pardubice, 2004, (9), s. 173-192. ISBN 80-7194-605-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Jaroslav ZÁVADA, Vladimír ČABLÍK, Lenka ČERNOTOVÁ a Miluše HLAVATÁ. Reflotace uhelných kalů z OKD, a.s. Důl Lazy. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, 8.(1/2003), s. 10-15. ISSN 1335-1788. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO, Lenka ČERNOTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Utylizacja zlomów akumulatorowych. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2003, (3 (10)), s. 217-220. ISSN 1640-4920. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic. KRYSTALINIKUM. Brno: Moravské muzeum, 2003, 29(1), s. 31-46. ISSN 0454-5524. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů letiště Olomouc - Neředín na životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003, VIII(3/2003), s. 11-16. ISSN 1211-7269. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Problémové parametry při posuzování využitelnosti hlušin v OKR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2003, 51(7), s. 20-26. ISSN 1210-7697. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jiří VIDLÁŘ, HÁJKOVÁ a SÝKOROVÁ. Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu. Praha: Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2003, 51(8), s. 10-16. ISSN 0001-5407. [Detail]
SEDLÁČEK, , VALEŠ, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Výroba směsných pelet z hnědého uhlí a biomasy. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2003, (4/2003), s. 5-10. ISSN 1213-1660. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Petr ROJÍK a Barbara TORA. Contribution to the research of mineral pigments. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2002, 6(2), s. 113-116. ISSN 1335-2393. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Vojtech DIRNER a Tomáš TRAGAN. Posuzování a management rizik průmyslových havárií v podmínkách České republiky. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2002, (2), s. 123-126. ISSN 1335-2393. [Detail]
SMRŽ, Vladimír. Nové trendy při posuzování účinnosti aerosolových odlučovačů při použití optických aerosolových analyzátorů. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2002, 6(2), s. 287-294. ISSN 1335-2393. [Detail]
FEČKO, Peter, Petr ROJÍK, Vladimír ČABLÍK a Barbara TORA. Výskum využitia metalurgických odpadov ako pigmentov. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002, 7(2), s. 98-100. ISSN 1335-1788. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA a Marian KURZAC. Badanie flotacji wegla z kopalni Jaworzo. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2002, 8(2), s. 133-140. ISSN 1640-4920. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Co-operate of private watermanagement sector with municipalities. Water Supply. x: Water Supply, 2002, x(2), s. 219-234. ISSN 0735-1917. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA a Marian KURZAC. Optymalizacja procesu flotacji wegla. Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2002, (255), s. 419-428. ISSN 0372-9508. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice ve světle nového zákona 100/2001 Sb. Ekoinformace. Ostrava: Sdružení odborných pracovníků ochrany ŽP, 2001, s. 1-10. [Detail]
FEČKO, Peter, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, ROJÍK a TORA. New materials for research of mineral pigments. Gospodarka surowcami mineralnymi. Krakow: IGSMiE PAN, 2001, 17(special), s. 81-88. ISSN 0860-0953. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v České republice. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, XL VII(2), s. 33-42. ISBN 80-7078-777-5. [Detail]
LEMBÁK, Michail. K metodice navrhování železobetonových prvků. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, 47(1), s. 183-188. ISSN 1210-0471. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel Pavel RUCKÝ. Řešení optimalizace procesu úpravy hnědého uhlí. Hnědé uhlí. 2000, 2000(1), s. 5-15. ISBN 1236545. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Tomáš KÁRNÍK. Biologické loužení kamínku a strusky z výroby olova. Hutnické listy. : Ocelot, 2000, LV(4-7), s. 140-144. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Jiří BOTULA. Recyklace vysokopecních kalů. Odpadové fórum. : České ekologické manažerské centrum, 2000, 2000(11), s. 13-14. ISSN 1212-7779. [Detail]
BOTULA, Jiří a Daniel TOMANEK. Okuje a konvertorové kaly - zdroje pro cementárny. Odpady. : ECONOMIA, a.s., 2000, 10(12), s. 17-19. ISSN 1210-4922. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Využití dělících křivek k výpočtu předpokládaných výnosů produktů třídění. Uhlí,rudy,geologický průzkum. 2000, 2000(4), s. 15-19. ISBN 552299. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Hodnocení účinnosti rozdružování grafickou aplikací výsledků frakční analýzy vzniklých produktů. Uhlí-Rudy-geologický průzkum. 2000, 2000(1), s. 11-16. ISBN 568598. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2000, 2000(5), s. 12-15. ISBN 65412. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve sloji v důsledku hlubinné těžby. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2000, 2000(6), s. 19-23. ISBN 5165421. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Investment policies and strategies in Czech republic. Water Supply. x: Water Supply, 2000, x(18), s. 55-57. ISSN 0735-1917. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. The importance of the vegetation for ecological and social values of a mining landscape regeneration. Zeszyty naukowe Politechniki slaskiej Gliwice. 2000, 2000(2), s. 1-9. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Aktuální problémy vodovodů a kanalizací. Energie. x: x, 1999, x(7), s. 131-133. ISSN 1211-9822. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Miroslava BENDOVÁ, Mária KUŠNIEROVÁ a David ŠÁDEK. Aplication of chemical and biological methods for recovery Ti and Al from fly ashes from plant Opatovice. Gospodarka surowcami mineralnymi. : IGSMiE PAN, 1999, 1999(TOM 15), s. 343-354. ISSN 0860-0953. [Detail]
KURSA, Miroslav, Juraj LEŠKO, Ján KRET, Jiří BOTULA a Dana KRIŠTOFOVÁ. Charakteristiky a možnosti zpracování jemnozrnných hutních odpadů. Hutnické listy. : Ocelot, 1999, LIV(7/8), s. 130-137. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Rekultivace uhelných odkališť hydrotěžbou. Odpady. : ECONOMIA, a.s., 1999, 9(2), s. 23-24. ISSN 1210-4922. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Poznatky z výzkumu úpravy substrátu kolejového lože na pneumatickém fluidním separátoru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 6/99(9), s. 11-15. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Posouzení vlivu hlubinné těžby na pozdější povrchové dobývání. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 6/99(3), s. 13-16. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 6/99(1), s. 15-17. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Vliv pulzace vody v sazečce na průběh a účinnost separačního procesu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1999, 6/99(7-8), s. 23-29. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Tomáš KÁRNÍK, Miroslav KURSA, Peter FEČKO a Marcello CAVALLINI. Hydrometallurgical Processing of Fined-Grained Metallurgical Wastes. Acta Metallurgica Slovaca. : Technická univerzita Košice, HF, 1998, 4(1), s. 126-132. ISSN 1335-1532. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Tomáš KÁRNÍK, Miroslav KURSA, Peter FEČKO a Marcello CAVALLINI. Hydrometalurgické procesy jemnozrnných kovových odpadů. Acta Metallurgica Slovaca. : Technická univerzita Košice, HF, 1998, 4(1), s. 126-132. ISSN 1335-1532. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Reflotácia čiernouhoľných kalov z odkalísk dolu František, OKD, a.s. Acta Montanistica Slovaca. : Technická univerzita v Košiciach, 1998, 3.(x), s. 421-424. ISSN 1335-1788. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Social, ecokomic and political aspects of financing the cost of water supply in Czech republik. Technical paper Congres IWSA. x: Water Supply, 1998, x(16), s. 11-12. ISSN 0735-1917. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Možnosti hodnocení účinnosti třídění a jejich aplikace na třídění vápence na dvouplošném vibračním sítě Wedag. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(4), s. 122-127. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Možnosti hodnocení účinnosti třídění a jejich aplikace na třídění vápence na dvouplošném vibračním sítě Wedag. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(4), s. 122-127. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Teoretické posouzení vlivu úrovně dělícího řezu na účinnost rozdružování uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(1), s. 13-16. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Substrát kolejového lože jako odpad a výzkum možností jeho úpravy a využití. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(5), s. 156-164. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Substrát kolejového lože jako odpad a výzkum možností jeho úpravy a využití. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(5), s. 156-164. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Některé zkušenosti s úpravou substrátu kolejového lože na flujdním pneumatickém separátoru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(7), s. 210-214. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Některé zkušenosti s úpravou substrátu kolejového lože na fluidním pneumatickém separátoru. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(7), s. 210-214. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Poznatky o podmínkách reflotovatelnosti uhelných kalů z usazovacích nádrží. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(9), s. 281-289. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Poznatky o podmínkách reflotovatelnosti uhelných kalů z usazovacích nádrží. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(9), s. 281-289. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5/1998(10), s. 306-308. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1998, 5(10), s. 306-308. ISSN 1210-7697. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Public, private partnership of water supply. Water Supply. x: Water Supply, 1998, x(16), s. 49-50. ISSN 0735-1917. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Martin HOLÍK. Možnosti získávania ťažkých kovov z kamienka z a.s. Kovohutí Příbram. Acta Metallurgica Slovaca. : Technická univerzita Košice, HF, 1997, 2(2), s. 496-500. ISSN 1335-1532. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Sanace a rekultivace hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách - zkušenosti z procesu EIA. EIA - posuzování vlivů na ŽP. 1997, 1997(4), s. 13-16. ISSN 1211-7269. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Možnosti využití metody stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader -mikrovzorků- k řízení procesu separace uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(4), s. 129-134. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Vliv přesnosti informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagranů upravitelnosti. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(5), s. 166-172. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxyhumolitů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(6), s. 192-198. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Využití dělících Trompových křivek k posouzení možnosti zvýšení efektivnosti rozdružování uhlí na sazečkách. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(9), s. 304-309. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(12), s. 402-407. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba - úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1997, 4(2), s. 50-55. ISSN 1210-7697. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zkušenosti s posuzováním staveb v oboru odpadového hospodářství. EIA-Posuzování vlivů na životní prostředí. 1996, 1996(3), s. 3-7. ISSN 1211-7269. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Monitoring efficiency, service provisions and capital investment. IWSA Congres. x: x, 1996, x(14), s. 211-212. ISSN 0735-1917. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva BESTOVÁ a Irena AUGUSTINSKÁ. Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis. Mineralia Slovaca. : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 1996, 28(5), s. 362-365. ISSN 0369-2086. [Detail]
FEČKO, Peter a Radmila KUČEROVÁ. Bacterial leaching of waste at the Tatra joint stock company Kopřivnice. Mineralia Slovaca. : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 1996, 28(5), s. 388-391. ISSN 0369-2086. [Detail]
BOTULA, Jiří a Vlastimil ŘEPKA. Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(1), s. 13-15. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Možnosti využití vektorového znázornění produktů rozdružování ke kontrole nastavení dělícího řezu. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(1), s. 15-17. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Vliv spotřeby zatěžkávadla a flotačních přísad na úroveň vlastních nákladů procesu úpravy černého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(5), s. 157-159. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Michal KOFROŇ. Technologický průzkum uhelných odkališť v OKR s využitím plovoucí vrtné soupravy fy GHE Ostrava spol. s r.o. a flotačních testů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3/1996(8), s. 257-259. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Způsoby regenerace rozdružovacích suspenzí v úpravnách uhlí a jejich zhodnocení. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(2), s. 41-45. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří. Analýza měrné spotřeby zatěžkávadla při úpravě černého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(3), s. 88-90. ISSN 1210-7697. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Adriana FARKAŠOVÁ. Application of bacterial leaching in the proccessing of wastes from incineration land from Prostějov. Zeszyty naukove, Górnictvo Z.231. 1996, 1996(231), s. 129-142. ISSN 0372-9508. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Jiří ŠVRČULA. Geochemie der Elbesedimente. Berichte und Informationen aus Forschung,Lehre und Praxis,Hochschule fur Technik und Wirtschaft.. 1994, 1994(3), s. 183-186. ISSN 0942-8240. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ a Dalibor MATÝSEK. Hodnocení ekologických rizik v rudním revíru Zlaté Hory. Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993.. 1994, 1993(1), s. 31-34. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Vývoj základních kvalitativních a kvantitativních ukazatelů úpraven černého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1/1994(5), s. 169-172. ISSN 1210-7697. [Detail]
KUMPERA, Otakar, Jaromír PIŠTORA a Jiří VIDLÁŘ. Příspěvek k problematice detoxikace uhlí před spalovacím procesem. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 8(1), s. 291-296. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Zkušenosti s využitím šroubovicových rozdružovačů při úpravě uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1/1994(10), s. 374-377. ISSN 1210-7697. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Některé poznatky o účinnosti rozdružování uhlí v sazekách. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1994, 1/1994(2), s. 45-50. ISSN 1210-7697. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Radmila KUČEROVÁ. Bakteriálne lúhovanie chalkopyritu. Zpravodaj GP VŠB. 1994, 1994(2), s. 107-110. ISSN 0474-8476. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Doprava a životní prostředí. Životné prostredie. : Ústav krajinné ekologie SAV, 1994, 1994(4), s. 188-193. ISSN 0044-4863. [Detail]