Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

OLŠOVSKÁ, Eva, Kristina ČABANOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ, Jiří VOVES, Roman MADEJA, Hana KRYŠTOFOVÁ BIELNIKOVA, Miroslav HAVLÍČEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Study of implants as a possible source of particles in human tissues. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. 142-144 s. ISBN 978-80-248-4675-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Anna BRODSKÁ, Barbara STALMACHOVÁ a Kateřina RŮŽIČKOVÁ. Contamination of the Burňa watercourse, by a dumps complex. Bristol: IOP Publishing, 2021. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MOLINEK, Oskar, Michal VOKURKA, Andrea MOKROŠOVÁ a Juraj KOTRBANEC. Utilization of Field Seismometers for Measuring the Paraseismic Vibrations of Mining Blasts. Vratislav: Politechnika Wrocławska, 2021. 44-44 s. ISBN 978-83-7493-161-8. [Detail]
SVOZILÍKOVÁ KRAKOVSKÁ, Aneta, Jana NOVÁKOVÁ, Anna BRODSKÁ, Inga ZINICOVSCAIA, Nikita YUSHIN, Jana KOČÍŘOVÁ, Anastasiya SERGEEVA a Vladislav SVOZILÍK. Bioremediation using of Typha latifolia and Phragmites australis: case studies. Opolí: Society of Ecological Chemistry and Engineering, 2021. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
OLŠOVSKÁ, Eva, Kristina ČABANOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. POS-P-2166 Study of metal-based solid particles in human tissues from osteosynthetic implants. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2020. 56 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRAKOVSKÁ, Aneta, Jana NOVÁKOVÁ a Jan UNUCKA. Proposal for the Use of the Parallel Odra Riverbed (42nd To 49th Kilometer of the River) as Flood Protection. [Ukrajina]: [s.n.], 2018. 36 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. THE PRESENCE OF INSECT AT COMPOSTING. Leoben: Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, 2018. 1-2 s. ISBN 978-3-200-05858-3. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Talented Employees in the Field of Brownfields. Krakov: Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. 154 s. ISBN 978-83-944254-0-1. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Jan THOMAS, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Petra HRBÁČOVÁ a Ľubomír KOVALČÍK. Effective treatment of minning waters by ED process focused on mineral source concentrate and water of superior quality. Česká Lípa: Czech Membrane Platform, 2016. ISBN 978-80-904517-6-6. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Silvie ŠTANCLOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Vojtech DIRNER. Current state of biowaste management in the Czech Republic. Leoben: Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, 2016. ISBN 978-3-200-04777-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Dominika, Lucie ADÁMKOVÁ, Pavla ŠEVČÍKOVÁ, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Využití odpadních materiálů k výrobě rekultivačních substrátů. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Silvie ŠTANCLOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Alexander KIRÁLY. Nakládání s bioodpadem v České republice v návaznosti na platnou legislativu. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7. [Detail]
BUJDOŠ, Marek, Hana VOJTKOVÁ, Marek KOLENČÍK a Martin URÍK. The leaching of Zn, Pb, and Cu from polymetallic ore using heterotrophic bacteria such as Pseudomonas, Rhodococcus and Cupriavidus compare to fungal strain Aspergillus niger. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. 59 s. ISBN 978-80-553-2636-8. [Detail]
KUPKA, Jiří, Jakub LICHNOVSKÝ, Veronika ŠTĚRBOVÁ a Jana PRÝMUSOVÁ. Zimní aktivita obojživelníků v termálním prameništi antropogenního původu (Trojické údolí, Slezská Ostrava). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2016. 123 s. ISBN 978-80-87189-20-7. [Detail]
KUPKA, Jiří, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Jakub LICHNOVSKÝ a Zuzana BÍLSKÁ. Studium habitatových preferencí blešivce studničního (Niphargus aquilex) v zaplaveném břidlicovém dole (Nittmannův důl, Zálužné). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2016. 124 s. ISBN 978-80-87189-20-7. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Solubilisation of synthetic minerals by metal-resistant bacteria. [Španělsko]: Formatex Research Center, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Jiří KUPKA, Jan LENART, Jakub LICHNOVSKÝ, Veronika ŠTĚRBOVÁ a Barbara VOJVODÍKOVÁ. Na stopě „líné sněhové vločky" aneb poznatky o současném rozšíření blešivce studničního (Niphargus aquilex) v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. 49-50 s. ISBN 978-80-123-2593-7. [Detail]
MATĚJOVÁ, Tereza, Jana NOVÁKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Chemismus dílčího úseku paralelního koryta řeky Odry v CHKO Poodří. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. ISBN 978-80-123-2593-7. [Detail]
KRAKOVSKÁ, Aneta, Jana NOVÁKOVÁ a Jan UNUCKA. Návrh využití paralelního koryta Odry k protipovodňové ochraně. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. ISBN 978-80-123-2593-7. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Martin URÍK, Hana VOJTKOVÁ, Nora POLLÁKOVÁ a Marek BUJDOŠ. Microbial affecting mobility of arsenic in system phyllosilicates - humic acid - Fe oxohydroxides. [Polsko]: [s.n.], 2015. 16 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUPKA, Jiří, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Jakub LICHNOVSKÝ, Peter ANDRÁŠ, Jan THOMAS, Dalibor MATÝSEK, Jaroslav ZÁVADA, Zuzana BÍLSKÁ a Martina NOVÁČKOVÁ. Mikrohabitatová preference hrachovky čárkované (Pisidium tenuilineatum) v potoce Bahno (NPP Skalická Morávka, Slezsko). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015. 144-145 s. ISBN 978-80-87189-18-4. [Detail]
KUPKA, Jiří, Jakub LICHNOVSKÝ, Veronika ŠTĚRBOVÁ a Peter ANDRÁŠ. Fauna odvalu a štoly Maxmilián ve Španej Doline (Slovensko). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015. 145-146 s. ISBN 978-80-87189-18-4. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Christina SERAFÍNOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ a Petra LUKEŠOVÁ. Comparison of three nanoparticle sizing instruments: The influence of aerosol-exhaust system in an industrial seeding process. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1546 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Prediction of flammable mixtures flash-point. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1549 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Flash-point prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
MUDROŇ, Ivan, Michal PODHORÁNYI a Lucie ARNOŠOVÁ. Delineation and assessment of aquatic ecosystem using hydrodynamic modeling: Case of catchment Becva river. Rennes: Université de Rennes, 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LACKOVÁ, Eva a Lenka ČMIELOVÁ. CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESNICKÝCH REKULTIVACÍ NA ODVALU BLASTRO. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-522-5. [Detail]