Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Závěrečná práce

HALAS, Jakub. Flotační činidla na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A UHLÍ S NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM PEVNÝCH PRODUKTŮ. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana. MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU Z VOD. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2010. [Detail]
THOMAS, Jan. Materiálové využití vybraných průmyslových odpadů pro přípravu důlně-stavebních a rekultivačně-sanačních hmot. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. [Detail]
KUPKA, Jiří. Inventarizační průzkum v PR Velký Polom z oboru malakozoologie a herpetologie. Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm: , 2006. [Detail]
KUPKA, Jiří. Inventarizační průzkum v PR Čerňavina z oboru malakozoologie a herpetologie. Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm: , 2006. [Detail]
FEČKO, Peter a Stanislav BARTUSEK. Dopady technologií pro zpracování hutních odpadů na životní prostředí. Ostrava - Poruba: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN -. [Detail]
PERTILE, Eva. FRVŠ č. 1683/2003. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin. Mossbauerova spektroskopie v mineralogii a geochemii. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0213-9. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Postup při zpracování posouzení vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení. Zkušenosti s posuzováním vlivů staveb z oblasti odpadového hospodářství a průmyslových technologií na životní prostředí. Praha: ČZU v Praze, 2002. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Zavádění integrovaného manažerského systému. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. [Detail]