Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Těžba nerostných surovin

O studijním programu

Studijní program „Těžba nerostných surovin“ navazuje na bakalářské studium stejného programu. Rozšiřuje poznatky v odborných hornických předmětech studovaných v bakalářském studiu a v předmětech zaměřených na problematiku bezpečnosti provozu. Zařazením praktických předmětů se posiluje flexibilita oboru vzhledem k požadavkům praxe. Atraktivita se zvyšuje praxemi a exkurzemi do provozních organizací, s možností získání zaměstnání po ukončení studia. Předměty jsou poskládány tak, aby budoucí absolventi měli co nejširší uplatnění v řídících funkcích jak v oblasti hornictví, tak i v dalších oborech navazujících na hornictví.

Profese

 • Závodní lomu nad 500 000 tun
 • Vedoucí větrání
 • Geomechanik
 • Báňský projektant
 • Vedoucí důlní degazace
 • Projektant instalací elektrických zařízení
 • Hodnotitel rizik
 • Závodní
 • Hlavní důlní měřič
 • Projektant instalací strojního zařízení

Dovednosti

 • Projekční činnost likvidace dolů a lomů
 • Projekční činnost v oblasti otvírky, přípravy a dobývání v dolech a lomech
 • Znalosti BP a jejich dodržování -báňský inspektor
 • Znalost horního práva
 • Znalosti řízení větrání v činném a likvidovaném dolu
 • Aplikace počítačových projekčních programů
 • Vypracování dokumentace pro monitoring a protiprůtržová opatření
 • Vypracování dokumentace pro monitoring a protiotřesová opatření
 • SW Autocad
 • Znalosti trhacích prací v dolech a lomech
 • Větrání ražeb tunelů a podzemních děl
 • Znalosti s návrhy způsobů zahlazení hornické činnosti (sanace, rekultivace)
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290001
Název programu česky Těžba nerostných surovin
Název programu anglicky Mining of Mineral Resources
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova trhací práce
kamenolom
geomechanika
větrání
hornictví