HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti