Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžete studovat?

Těžba nerostných surovin

Těžba nerostných surovin

Když se podíváš kolem sebe na věci, které dnes běžně využíváš, převážná většina z nich je vyrobena z materiálů, které se získávají těžbou, ať hlubinnou, či povrchovou. Bylo tomu v minulosti a bude tomu i v budoucnu např. při získávání nových surovin z vesmíru.

Těžba nerostných surovin je celosvětovým fenoménem a zkušeností z ní máme dlouholeté a budoucnosti se nebojíme. V dnešní době je velká část těžebních společností řízena zahraničními firmami, které těží suroviny po celém světě a době se mohou po vystudování a nalezení vhodné práce otevřít vrátka do světa.

Možnosti uplatnění po dokončení studia jsou široké a různorodé, od řídících funkcí v surovinovém průmyslu, přes stavebnictví v oblastech s bývalou hornickou činností, ve státní správě až po profese spojené s bezpečností práce nebo zahlazováním následků hornické činnosti.

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i zemědělských procesů (činností). V rámci bakalářského studia oboru Procesní inženýrství je student seznámen se základními procesy vzniku a transformace a charakterizace sypkých hmot zejména přírodního charakteru. Studijní program je sestaven postupně ze základních teoretických předmětů, na které pak navazují předměty odborné a v závěru studia pak předměty specializační, vše v úzkém propojení na technický základ v podobě základů projektování a nezbytnými znalostmi z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Z praktických informací si osvojí práci v laboratořích při získávání základních poznatků z oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností partikulárních hmot.