Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti nabízí rekvalifikační studium programu Těžba nerostných surovin pro vybrané funkce dle vyhlášky 298/2005 ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. Přihlásit se je možné vždy do 31. srpna.

V současné době otvíráme studium pro rok 2020-2022.

Garantem rekvalifikačního studia je prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.