Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti zahájila v září 2011 rekvalifikační studium oboru Hornické inženýrství se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek pro vybrané funkce dle vyhlášky 298/2005 ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. Přihlásit se je možné vždy do 15. června.

Garantem rekvalifikačního studia je prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.