Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Těžba nerostných surovin se zaměřením na lomové dobývání uhelných (neuhelných) ložisek

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti zahájí v září 2024 rekvalifikační studium studijního programu Těžba nerostných surovin se zaměřením na uhelné lomy a neuhelné provozy pro vybrané funkce dle vyhlášky č. 298/2005 Sb. ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 ve znění pozdějších předpisů o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů (je možné i individuální studium).

Zaplacení finanční úhrady budeme požadovat před zahájením studia ve výši 40 000 Kč. (dle dohody lze rozložit do několika splátek)

Máte-li zájem o tuto formu studia, zašlete závaznou přihlášku zpět na Katedru hornického inženýrství a bezpečnosti VŠB – TU Ostrava nejpozději do 31. srpna 2024. Na základě přihlášky institut zpracuje hospodářskou smlouvu a odešle ji zaměstnavateli (plátci) k potvrzení.

Těžba nerostných surovin se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti hodlá zahájit v září 2024 rekvalifikační studium studijního programu Těžba nerostných surovin se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek pro vybrané funkce dle vyhlášky č. 298/2005 Sb. ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 ve znění pozdějších předpisů o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů (je možné i individuální studium).

Zaplacení finanční úhrady budeme požadovat před zahájením studia ve výši 40 000 Kč. (dle dohody lze rozložit do několika splátek)

Máte-li zájem o tuto formu studia, zašlete závaznou přihlášku zpět na Katedru hornického inženýrství a bezpečnosti VŠB – TU Ostrava nejpozději do 31. srpna 2024. Na základě přihlášky katedra zpracuje hospodářskou smlouvu a odešle ji zaměstnavateli (plátci) k potvrzení.

Garantem rekvalifikačního studia je prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.