Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
01.06.2023 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
01.07.2023 - 30.09.2023 Zápis do studia - I ročník
01.07.2023 - 30.09.2023 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.10.2023 (09:00) Imatrikulace Univerzitní Aula
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
30.01.2024 - 30.01.2024 (23:59) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 29. 1. 2024.
31.01.2024 - 04.02.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
18.03.2024 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
25.03.2024 - 07.04.2024 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
08.04.2024 - 14.04.2024 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
20.04.2024 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
22.04.2024 - 11.05.2024 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2024 Sportovní den
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
12.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
13.05.2024 - 16.06.2024 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
13.05.2024 - 14.05.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
20.05.2024 - 28.05.2024 Státní závěrečné zkoušky
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
04.07.2024 - 04.07.2024 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 3. 7. 2024.
05.07.2024 - 07.07.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku

HGF blok

Termín Název Poznámka
01.03.2024 - 11.05.2024 Začátek a konec přihlašování k SZZ
22.04.2024 - 11.05.2024 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
22.04.2024 - 11.05.2024 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků bakalářského studia
12.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků bakalářského studia Výsledky nutno vložit do 11. 5. 2024.
12.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia Výsledky nutno vložit do 11. 5. 2024.
13.05.2024 - 19.05.2024 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
15.05.2024 Přiřazení studentů ke komisi SZZ
20.05.2024 - 26.05.2024 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
20.05.2024 - 28.05.2024 Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.
27.06.2024 Promoce - Most

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
11.12.2023 - 16.12.2023 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
11.12.2023 - 27.01.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním
15.04.2024 - 20.04.2024 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2024 - 11.05.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.05.2024 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky
13.05.2024 - 18.05.2024 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru
13.05.2024 - 30.06.2024 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru
30.06.2024 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
01.03.2024 - 11.05.2024 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.11.2023 - 31.03.2024 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.11.2023 - 31.03.2024 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.02.2024 - 31.05.2024 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín pro studijní programy (2016)

Termín Název Poznámka
01.03.2025 - 03.05.2025 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
30.04.2025 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací
19.05.2025 - 31.05.2025 Státní závěrečná zkouška – opravný termín