Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti vychází z dlouholeté tradice báňských kateder na VŠB-TUO, a to již od jejího založení. 

V současné době zajištuje výuku a vědecko-výzkumnou činnost v oblastech souvisejících s dobýváním ložisek, zahlazením hornické činnosti a rekultivacemi, větráním důlních děl, trhacími pracemi, geomechanikou, úpravou nerostných surovin a recyklací, bezpečností v hornictví a bezpečností práce.

Katedra má akreditované tyto obory Těžba nerostných surovin a jejich využívání, Trhací práce v hornickém inženýrství a Úprava surovin a recyklace.