Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti vychází z dlouholeté tradice báňských kateder na VŠB-TUO, a to již od jejího založení. 

V současné době zajištuje výuku a vědecko-výzkumnou činnost v oblastech souvisejících s dobýváním ložisek, zahlazením hornické činnosti a rekultivacemi, větráním důlních děl, trhacími pracemi, geomechanikou, úpravou nerostných surovin a recyklací, bezpečností v hornictví a bezpečností práce, modelování procesů a pokročilých technologií, mechanika sypkých a partikulárních hmot.

Katedra má akreditované tyto obory Těžba nerostných surovin a Procesní inženýrství v oblasti surovin.

o-katedre.jpg

Vedení a zaměstnanci katedry

Náš kolektiv.

Šachťáky a skoky přes kůži

Součástí tradic na naší katedře je také pořádání hornických večerů "šachťáků", které jednou ročně vrcholí slavným skokem přes kůži, kdy do hornického cechu jsou přijímáni noví absolventi hornických oborů.

Laboratoře a učebny

Naše katedra disponuje speciálními učebnami a laboratořemi pro výuku, vědu i výzkum.