Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na naše studijní programy otevřeno.

TĚŽBA JE NUTNOST...

Železo, kámen ani zlato nerostou na stromech!

Studuj program

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Nový technický obor, který vznikl pro potřeby průmyslu

Studuj program

PROCESNÍ INŽENÝRSVÍ V OBLASTI SUROVIN

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti

Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. Pokud chceme držet krok s dobou, musíme umět modelovat všechny procesy spojené s úpravou, dobýváním a dopravou nerostných surovin. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to.

K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby.

Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny, transformaci a pohyb sypkých hmotPo škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či stavebním průmyslu, v energetickém průmyslu, ve zpracovatelských odvětvích, přes profese spojené s bezpečností práce až po ty ve státní správě.

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti vychází z dlouholeté tradice báňských kateder na VŠB-TUO, a to již od jejího založení. 

V současné době zajišťuje výuku a vědecko-výzkumnou činnost v oblastech souvisejících s dobýváním ložisek, zahlazením hornické činnosti a rekultivacemi, větráním důlních děl, trhacími pracemi, geomechanikou, úpravou nerostných surovin a recyklací, bezpečností v hornictví a bezpečností práce, modelování procesů a pokročilých technologií, mechanika sypkých a partikulárních hmot, modelování v DEM a CFD.

Katedra má akreditovaný program Těžba nerostných surovin a Procesní inženýrství v oblasti surovin.

o-katedre.jpg