Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Doktorské programy

Hornictví a hornická geomechanika

Doktorské studium programu Hornictví a hornická geomechanika navazuje na ukončené magisterské studium Těžba nerostných surovin.
Studijní program je koncipován tak, aby poskytl studentům možnost uplatnění v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných institucí zabývajících se tvorbou a rozvojem aplikací relevantních postupů a technologií, využívaných k podpoře pracovních činností těchto subjektů.
Cílem studijního programu je příprava studentů, kteří budou mít...