Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Letní škola s Permoníky 2024

Letos pořádáme již šestý ročník Letní školy s Permoníky, která si v předešlých letech získala přízeň dětí pro nápaditý a bohatý program. Věříme, že i letos děti zaujmeme řadou pestrých aktivit. Týdenní pobyt (příměstský tábor) v areálu VŠB – TUO je určený dětem druhého stupně základních škol a víceletých gymnázii.

Cílem letní školy je již tradičně propagace techniky a technicky zaměřených oborů na VŠB-TUO, zvláště pak Hornicko-geologické fakulty. Aktivity letní školy rozdělíme na část teoretickou – přípravnou, kde se děti seznámí se základy profese těžaře, od poznatků geologických, přes hornické, úpravnické až po ochranu životního prostředí v souvislosti s těžbou nerostů.

Pobyt a přednášky na učebně budeme prokládat kreativními aktivitami, tematickými hrami s vazbou na techniku a těžbu nerostných surovin, které pro děti speciálně vymýšlíme, ale i sportovními akcemi. Na pečlivě vybraných aktivitách, zájmových činnostech a tematických soutěžích tak chceme dětem ukázat, že i technika může být zajímavá, a hlavně hravá a zábavná. V průběhu týdne plánujeme i tematicky zaměřené výlety, kdy na příkladu poukazujeme nejenom na devastační práci těžaře, ale i na následném zahlazení této činnosti vybudováním zajímavých krajinných prvků i zábavných parků.

Termín konání: 5. 8.  - 9. 8. 2024

Věková kategorie: 12–16 let

Průběh konání: pondělí až pátek od 8.00 až 16.00

Kapacita: 18 – přednostně pro děti zaměstnanců VŠB – TUO

Stravování: zajištěno, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim

Organizuje:

Ing. Jarolimová Mária, Ph.D., Ing. Hummel Martin, Ph.D.
Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti,
Hornicko-geologická fakulta                                           

Bližší informace o platbě a programu podáme rodičům přihlášeným dětí.

Přihlášky zasílejte na adresu: