Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Letní škola s Permoníky 2020

Cílem letní školy je propagace techniky, technických oborů v rámci VŠB, zvláště pak HGF a rozvíjení technického myšlení a dovedností dětí druhého stupně základních škol a víceletých gymnázii. Na pečlivě vybraných aktivitách, zájmových činnostech a tematických soutěžích ukážeme dětem, že i technika může být zajímavá a hlavně hravá a zábavná. Aktivity letní školy rozdělíme na část teoretickou – přípravnou, kde se děti seznámí se základy profese těžaře, od poznatků geologických, přes hornické, úpravnické až po ochranu životního prostředí v souvislosti s těžbou. V praktické části, zaměřené na výjezdy do terénu, navštívíme geologické lokality se zaměřením na hledání minerálů, které pak v laboratořích HGF budeme dále opracovávat broušením a leštěním. Pobyt a přednášky na učebně budeme prokládat kreativními aktivitami, tematickými hrami s vazbou na techniku a těžbu nerostných surovin, které pro děti speciálně vymýšlíme.

Termín konání: 3. – 7. 8. 2020

Věková kategorie: 12 – 15 let

Průběh konání: pondělí až pátek od 8.00 až 16.00

Kapacita: 16 – přednostně pro děti zaměstnanců VŠB – TU Ostrava

Stravování: zajištěno, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim

Platba: 1 200 Kč na osobu/týden

Organizuje:

Ing. Jarolimová Mária, Ph.D.Ing. Čechová Dagmar, Ph.D
Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti,
Hornicko-geologická fakulta                                           

Bližší informace o platbě a programu podáme rodičům přihlášeným dětí.

Přihlášky zasílejte na adresu: maria.jarolimova@vsb.cz

Přihláška