Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí

O studijním programu

Chceš, aby činnosti související s naším životem co nejméně poškozovaly životní prostředí? Přihlas se ke studiu programu Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí (PPvOŽP) a pokus se tak zrealizovat své představy v oblasti ochrany životního prostředí. Během studia absolvuješ profilové předměty, které Ti pomohou uplatnit se v oblasti preventivních přístupů v ochraně životního prostředí. Získáš znalosti z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – dnes velmi diskutovaná oblast), environmentálních auditů, hodnocení životního cyklu (LCA), čistší produkce, hodnocení vlivů průmyslových technologií na životní prostředí, oborové legislativy a dalších souvisejících oblastí.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290006
Název programu Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Biologie, ekologie a životní prostředí
Těžba a zpracování nerostných surovin