Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin

O studijním programu

Surovinové zdroje, odpady – současný i budoucí problém lidstva. Jak změnit chování a technologie, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? U nás si prohloubíš znalosti z bakalářského studia a získáš větší přehled v oblastech úpravy a zpracování nerostných surovin a zároveň se seznámíš s novými světovými trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomiku). Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání surovinových zdrojů a odpadů. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech informatiky nebo vizualizací spojených s procesními technologiemi, ale nezapomíná ani na soft skills. Máme povinné odborné stáže v průmyslových podnicích (1 měsíc), abyste rozšířili své znalosti a získali nové zkušenosti.
Po ukončení studia najdeš široké uplatnění např. v:
• průmyslových podnicích (TATRA TRUCKS a.s., Trojek, a.s., Gutra s.r.o.),
• podnikatelských subjektech (SUEZ Využití zdrojů, a.s., OZO Ostrava, a.s., Teva Czech Industries, s.r.o., INGEA realizace s.r.o.) na pozicích technolog, odpadový hospodář, technik, vedoucí laboratoří, manažer),
• ve výzkumu (Ústav geotechniky SAV, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.),
• ve státní správě na odborech životního prostředí měst, obcí a krajů.

Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0788A290001
Název programu Odpadové hospodářství a úprava surovin
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Recyklace materiálu
Úpravnictví
Odpadové hospodářství
Zpracování nerostných surovin
Cirkulární ekonomika