Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Aplikovaná geologie

O studijním programu

Studijní program je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný a technický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Cílem magisterského studijního programu je získat přehled ve všech směrech praktické geologie, tedy mít široké znalosti v geologickém prostředí, technické geologii a aplikované geologii. V teoretické i praktické výuce směřuje výuka k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0532A330041
Název programu Aplikovaná geologie
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi