Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odstartováno!

Od dnešního dne můžete podat přihlášku na naše studijní programy!

Přijímací řízení jsme prodloužili do 31.8.2020!

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků bakalářského studia mohou získat stipendia i v ak. roce 2020/2021

KATEDRA GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

geolog zná Svět, z povrchu i do hloubky

Katedra geologického inženýrství

Katedra geologického inženýrství je jednou z historicky nejstarších kateder na VŠB - Technické univerzitě Ostrava se vznikem v roce 1879.

V dnešní době katedra zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických disciplín, a to jak základních jako mineralogie, petrografie, paleontologie, strukturní geologie aj., tak aplikovaných, jako inženýrská geologie, geofyzika, vrtný průzkum, hlubinné vrtání, těžba ropy a zemního plynu a další, a to ve všech stupních studia níže vyjmenovaných oborů.

Je garantujícím pracovištěm studijního programu Geologické inženýrství a je akreditován v bakalářském, navazujícím magisterském studiu, i v doktorském studiu. Absolvent najde uplatnění v geologických, průzkumných a těžebních organizacích, ve firmách zabývajících se průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů, ochrany a využívání vod, využívání zemského tepla, těžby ropy a zemního plynu a podzemního uskladňování zemního plynu apod. Dále rovněž ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí, jako členové týmů v oblasti státní geologické služby atp.

Od roku 1997 katedra zajišťuje výuku studijního oboru Geovědní a montánní turismus a to v bakalářském stupni. Obor vznikl jako reakce na změny v oblasti těžby, kdy docházelo k rychlému útlumu především hlubinné těžby, a vznikl prostor k novému využití důlních děl za vzniku hornických skanzenů. Široké spektrum geovědních disciplín vychází z dlouholeté tradice propojení základních přírodovědných disciplín s technickou aplikací v těžební a průmyslové praxi.

Ucebna-opticke-mikroskopie.jpg