Katedra geologického inženýrství spolupracuje se studenty bývalými i budoucími.