HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geologického inženýrství

Katedra geologického inženýrství spolupracuje se studenty bývalými i budoucími.