Katedra je součástí Hornicko-geologické fakulty VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Působí v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín, především aplikované geologie (inženýrská geologie, hydrogeologie), kde zajišťuje také výzkum. Mimo tyto základní činnosti je zapojen do spolupráce s praxí, řady mezinárodních projektů a kooperace s domácími i zahraničními univerzitami. 

Prezentace katedry