HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geologického inženýrství
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Podpora Trvalé využitelnosti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energií ve venkovských regionech 2017 2019
Nové technologie kompostování a monitorování stability kompostu 2016 2019