HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geologického inženýrství

Spolupracujeme se středními školami, s našimi budoucími studenty.