Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžete studovat?

Geologické inženýrství

Aplikovaná geologie

Aplikovaná geologie zahrnuje různé obory, ve kterých se můžeš zabývat praktickými problémy souvisejícími se zakládáním staveb nebo třeba hledáním nerostných surovin či zdrojů podzemní vody. Můžeš se tak přímo podílet na řešení důležitých potřeb lidstva a jejich budoucím naplňování.

V rámci studia se zaměříš na stavební geologii, hydrogeologii, geologické modelování nebo techniky průzkumu. Zkusíš si vrtání, v terénu získáš důležité znalosti při práci s přístroji a využitím jejich měření. Naučíš se modelovat podloží a poznávat horniny v něm.

Náš obor můžeš studovat v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) či doktorském stupni (Ph.D.), prezenčně i distančně. Jako jeho absolvent pak najdeš uplatnění třeba v průzkumných a těžebních společnostech nebo ve firmách zabývajících se stavebnictvím či ochranou a využíváním podzemních vod.

Geovědní a montánní turismus

Geovědní a montánní turismus

Turistou už někdy byl každý znás. Určitě tě ale ještě nenapadlo studovat turismus pořádně do hloubky. A přitom jde o zajímavý obor se širokou škálou uplatnění! Naučíš se totiž základy přírodních věd, získáš technické, ekonomické, organizační a jazykové znalosti. Prací v terénu si zdokonalíš orientační smysl, ale taky schopnosti poznat a pochopit okolní krajinu.

Jako absolvent se budeš moct aktivně účastnit rozvoje cestovního ruchu v České republice. A to zejména v oblastech neživé přírody či hornických a technických památek, kterými se může chlubit nejen naše země. Absolventi našli uplatnění v ČR i vzahraničí, například jako odborní průvodci nebo pracovníci v cestovním ruchu.

Nabízíme ti prezenční i kombinovanou formu v bakalářském (Bc.) a navazujícím magisterském (Ing.) studiu. Najdeš u nás také zajímavá témata závěrečných prací s praktickým využitím.

Petroleum engineering

Petroleum engineering

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Dlouhodobě se udržuje poptávka po odbornících v těchto oblastech a ty se můžeš stát jedním z nich. Během studia získáš důležité znalosti z geologie, strojírenství, materiálového inženýrství, ale také například z IT. Podstatnou součástí tvého studia budou i jazyky, protože jako absolvent můžeš získat uplatnění kdekoliv ve světě. V praxi si vyzkoušíš vrtný průzkum, poznáš metody těžebních prácí či uskladňování zemního plynu v horninách.

Petroleum engineering můžeš studovat v prezenční i kombinované formě v bakalářském (Bc.) i navazujícím magisterském (Ing.) studium. Program nabízíme také v angličtině.