Katedra je garantem studijného programu Geologické inženýrství a studijního programu Geovědní a montánní turismus.