Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V oblasti vědecko-výzkumné naprostá většina výzkumných prací spadá do širšího vymezení pojmu Geologické inženýrství. Katedra má v rámci republiky svým zaměřením na základní a aplikovanou geologii ojedinělé postavení. Vědecká činnost katedry svou pestrostí odpovídá její struktuře.

Výzkum na katedře je zaměřen na:

  • základní výzkum zaměřený na mineralogii, petrografii, paleontologii
  • hydrochemii a hydrogeologii
  • studium geologických a ložiskových poměrů v ČR i v zahraničí
  • hodnocení geohazardů
  • rozvoj výzkumných a průzkumných metodik v ložiskové geologii, inženýrské geologii a hydrogeologii
  • úlohu geofaktorů a antropogenních vlivů v životním prostředí
  • nerostné suroviny, jejich zdroje a využití
  • modelování geologických objektů
Pracoviste-RTG-difrakce-a-elektronove-mikrosondy.jpg