Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie katedry se váže k roku 1879, kdy 8. září na Báňské akademii v Příbrami na základě císařského výnosu vzniká Katedra ložiskové geologie. U jejího zrodu stál prof. František Pošepný. V rámci Hornické fakulty se už v Ostravě v roce 1951 Katedra geologie a mineralogie člení na Ústav geologie, paleontologie a ložisek, a Ústav mineralogie a petrografie. K novému rozvoji dochází v roce 1954, kdy na tehdejší Geologické fakultě vznikly Katedra geologie a paleontologie a Katedra mineralogie, petrografie a ložisek užitkových nerostů.  V roce 1955 je vyčleněna nová Katedra ložisek užitkových nerostů. V rámci transformace  fakulty roce 1994 vzniká Institutu geologického inženýrství sloučením kateder: geologie a mineralogie, aplikované geologie a ložiskové geologie. V roce 2018 je institut přejmenován na Katedru geologického inženýrství.

hornik