HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geologického inženýrství

Spolupracuje s firmami doma i ve světě.