Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikované metodiky

Název výstupu Autoři Rok
Metodika pro stanovení smáčivosti zrn uhlí - text, osvědčení, potvrzení Ing. Lukáš Koval
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
 2012
Metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků pro různě velké systémy na základě stanovených fyzikálních vlastnosti horninového masivu - text prof. Ing. Petr Bujok, CSc. a kolektiv 2014

Specializované mapy s odborným obsahem

Název výstupu Autoři Rok
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)  - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Mgr. Rastislav Kubala
Ing. Kateřina Karasová
Ing. Juraj Kisztner
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

 2014
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 50% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzeni, mapa1, mapa2, mapa3 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Mgr. Rastislav Kubala
Ing. Kateřina Karasová
Ing. Juraj Kisztner
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
 2014
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 40% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)- text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Mgr. Rastislav Kubala
Ing. Kateřina Karasová
Ing. Juraj Kisztner
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
2014
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 35% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Mgr. Rastislav Kubala
Ing. Kateřina Karasová
Ing. Juraj Kisztner
RNDr. Jana Staňková, Ph.D. 
 2014

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SPODNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  Ad = 30% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Mgr. Rastislav Kubala
Ing. Kateřina Karasová
Ing. Juraj Kisztner
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
 2014

Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru)  - text, osvědčení, potvrzenímapa1, mapa2, mapa3

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Ing. Juraj Kisztner
Mgr. Marcela Jarošová
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.

2015
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  30% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Ing. Juraj Kisztner
Mgr. Marcela Jarošová
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
2015
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  35% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Juraj Kisztner
Mgr. Marcela Jarošová
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
2015
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  40% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Juraj Kisztner
Mgr. Marcela Jarošová
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
2015
Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY SVRCHNÍ LÁVKY DUBŇANSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA  50% (rohatecko – bzenecko - strážnická část jihomoravského lignitového revíru) - text, osvědčení, potvrzení, mapa1, mapa2, mapa3 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Ing. Juraj Kisztner
Mgr. Marcela Jarošová
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
2015