Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geologie na vlastní oči.....

Vyberte si z následující nabídky, kam by jste chtěli se školou vyrazit v rámci doplnění učiva přírodopisu. Naši pedagogové vás rádi doprovodí a poskytnou informace.

Exkurze mohou být doplněny pracovním listem.

Ostravské střední školy, které se přihlásí jako první, mohou mít zdarma autobusovou dopravu (z projektu města Ostrava)

Přihlášení a informace na

1) Hranický kras

- návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, Hranická propast s geologickým a hydrogeologickým výkladem o vodách s hlubokým oběhem, minerálních vodách, vzniku jeskyní atd.; sběr nerostů v lomu s ukončenou těžbou kousek od Teplic nad Bečvou; návštěva vápenky v Hranicích

 2) CHKO Litovelské Pomoraví

- meandry řeky Moravy; ochranné pásmo podzemních vod Čerlinka s prohlídkou historické budovy a odborným výkladem, kde se dříve čerpaly a upravovaly podzemní vody; návštěva Domu přírody Litovelské Pomoraví s interaktivní expozicí

 3) Moravský kras - lom Rudice-Seč 

- geologický výklad na lokalitě, sběr nerostů; prohlídka Rudického větrného mlýnu s expozicí rudických geod a výkladem o vzniku jeskynního systému Rudické propadání-Býčí skála; geopark; komentovaná prohlídka veřejnosti nepřístupné jeskyně Býčí skála

4) Těžba a skladování uhlovodíků

- výklad o vzniku, těžbě, dopravě a skladování ropy a plynu, výskyt ropy na území ČR, návštěva Muzea naftového dobývání a geologie Hodonín a Podzemního zásobníku plynu Uhřice

5) Neovulkanity Jesenicka

- návštěva geologických lokalit s odborným výkladem k dané problematice- lávový proud Mezina, Venušina sopka, doplněno o návštěvu VN Kružberk

6) Jeseníky - Zlaté Hory

– rudní ložiska, propadlina Žebračka, poutní místo Maria Hilfe, Speleoterapie, Zlatorudné mlýny)

7) Štramberk

- geologická stavba území, těžba surovin, využití místních hornin na stavbách, krasové jevy, současná těžba, Obecní lom

8) Vliv činnosti člověka na krajinu regionu

- návštěva vybraných geologických lokalit s odborným výkladem na téma aplikované geologie (Karolina, hořící haldy, poddolovaná území Darkov, Karvinsko....)

9) Údolím řeky Morávky

– geologická stavba území, působení říční eroze, antropogenní vlivy na krajinu