Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Technologie a hospodaření s vodou

O studijním programu

Studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v oblasti vodního hospodářství. Absolvováním programu získají studenti klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, která mnohdy musí být v kvalitě superčisté vody, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Pro úpravu a čištění vod se používají moderní procesy a technologie, se kterými se studenti seznámí v našich laboratořích. Získané technologické znalosti a dovednosti si studenti doplní také o znalosti z oblasti jezů, přehrad a vodních toků. Studenti budou také schopni navrhnout, jak vodu dopravit k lidem nebo do průmyslových podniků, ale také, jak použitou vodu řádně odvést a vyčistit. Již během studia budou mít studenti možnost spolupracovat s praxí a v rámci exkurzí navštíví místa, která jsou běžně nepřístupná. Velmi důležitým benefitem je, že absolventi studijního programu budou splňovat podmínky regulovaného povolání, kterým je odborný zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290009
Název programu Technologie a hospodaření s vodou
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin