Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Inženýrská geodézie

O studijním programu

Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.
Absolvent tohoto programu se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., dále pak ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví po absolvování předepsané praxe a vykonání zkoušek na ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) může pracovat jako Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, ale i v těžebních organizacích ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 298/2005, Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odborné způsobilosti při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů jako důlní měřič a hlavní důlní měřič.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0532A330037
Název programu Inženýrská geodézie
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Klíčová slova Inženýrská geodézie
Měření v průmyslu
Posuny a přetvoření
Katastr nemovistostí
Kosmická geodézie