Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na naše studijní programy otevřeno.

Lákají tě měřické práce?

Naučíme tě,  jak se mapuje povrch Země i prostory pod ním!

Studuj program

Důlní měřictví

Máš slabost pro mapy a cit pro detail?

Studuj program

Inženýrská geodézie

Katedra geodézie a důlního měřictví

Katedra geodézie a důlního měřictví vznikla v r. 1994 spojením tehdejší Katedry důlního měřictví a geodézie a Báňské měřické základny. Katedra je nástupnickou organizací původní „Stolice geodézie a důlního měřictví“, která vznikla výnosem tehdejšího ministerstva orby č. 37 156 ze dne 7. prosince 1907 a která vedla výuku v předmětech Situační rýsování, Geodézie a Důlní měřictví. Samostatná specializace „Důlní měřictví“ v rámci Hornického Inženýrství byla zřízena zásluhou Prof. Čechury v r. 1951 a byla jeho součástí až do roku 1996. V tomto roce vzniká samostatný obor „Důlní měřictví“ v rámci studijního programu „Geodézie a kartografie“. V r. 1993 vzniká na tehdejší Katedře geodézie a důlního měřictví nový studijní obor „Inženýrská geodézie“, v rámci stejného studijního programu. Od r. 1993 jsme na území České republiky jediné vysokoškolské pracoviště, které zajišťuje výuku ve studijním oboru „Důlní měřictví“.

Katedra spravuje „Sbírky historických měřických přístrojů akademika Čechury“, které představují historický vývoj především důlních měřických přístrojů a zařízení od devatenáctého století. Pro výuku a výzkumnou činnost slouží Měřická chodba se šachticí, Měřická pozorovatelna, Fotogrammetrická laboratoř, Metrologická laboratoř, Jemnomechanická dílna, Specializovaná měřická učebna se sloupy pro postavení měřických přístrojů, Knihovna s měřickou literaturou a Počítačová učebna.

Výzkumná činnost katedry je orientována jednak na problematiku vlivů dobývání na důlní díla a povrch, jednak na oblast inženýrské geodézie (měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektů).

kgdm.jpg