HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geodézie a důlního měřictví

Bakalářské programy

Geodézie a kartografie
Cílem programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti jednotlivých akreditovaných studijních oborů na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi příslušných technologií. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru.
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Geodézie a kartografie
Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti studovaného oboru na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru.
Zjistěte více

Doktorské programy

Geodézie a kartografie
Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru. Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta...
Zjistěte více