Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžeš studovat?

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

Slovo Geodézie pochází z řečtiny a znamená „dělení Země“. Jinými slovy se geodézie zabývá určením vzájemné polohy bodů na zemském povrchu ve zvoleném souřadnicovém systému. Dokážeš si proto představit lidskou činnost, která není spojená s Geodézií? Určitě někde bydlíš, takže Tvůj dům musel někdo vytyčit, zaměřit. Chodíš do školy pěšky, nebo jezdíš vlakem, autem? Kdo myslíš, že změřil ten chodník, koleje nebo cestu? Ano, geodet. Už je Ti trochu jasnější, co to vlastně ta geodézie je? A zaujalo Tě to?

Tak pojď studovat studijní program Inženýrská geodézie. V průběhu celého studia se naučíš nejen měřit s „nejmodernější“ technikou, ale naměřená data i zpracovávat a dále interpretovat. Měřickou techniku máme opravdu špičkovou a některé přístroje máme jako jediná vysoká škola v ČR. Nevěříš? Podívej se zde.

A neboj, nebudeš sedět jen ve škole na přednáškách. Celé studium je zaměřeno na praxi, a to ve spolupráci se subjekty státní správy i soukromé firmy v oblasti geodézie. Své teoretické znalosti si tak můžeš prakticky procvičit v terénu s odbornými pracovníky a získat tak třeba i důležité kontakty pro svou profesní dráhu.

A co po studiu? Najdeš uplatnění? Podívej se znovu na první odstavec. Bez geodeta prostě Svět nemůže fungovat. Navíc studijní program Inženýrská geodézie je přípravou na regulované povolání. Práci tak určitě najdeš. Většina našich absolventů okamžitě po studiu pracuje v oboru, a to nejen v ČR, ale ti šikovnější i v zahraničí.

 

Důlní měřictví

Důlní měřictví

Ne, nelekni se. Studijní program Důlní měřictví není jen o měření v dolech. Jedná se totiž o tradiční studijní program s dlouholetou tradicí, kdy hlubinné doly hrály prim. Avšak vzhledem k současné legislativě se důlní měřič uplatní i v činnostech, které jsou prováděny tzv. hornickým způsobem. Že ti tento výraz nic neříká? Tak si představ povrchový lom, tunel, metro nebo třeba kolektor pro inženýrské sítě. To už nezní tak špatně, že?

A že se při těchto činnostech nedá využít nějaká současná technika? Opak je pravdou. Představ si, že nad lomem lítáš s dronem a sbíráš potřebná data. V kolektoru se jen procházíš s malým ručním skenerem a okamžitě máš 3D model. To zní úžasně že? I takové přístroje tě naučíme ovládat.

Kde si tohle vše můžeš vyzkoušet? Třeba na terénním cvičení v povrchovém lomu, nebo hlubinném dole. Je to opravdu zážitek.

Studijní program Důlní měřictví je opět přípravou na regulované povolání, takže o práci nemusíš mít strach. Navíc jsme jediná vysoká škola v ČR, která tento unikátní studijní program nabízí. Dokážeš si teda představit, jak je asi velký zájem o naše absolventy. Několik našich absolventů pracuje třeba i ve Švédsku.

Tak se budeme těšit na shledanou, aneb hornicky „Zdař bůh“.

 

Inženýrská geodézie
Důlní měřictví

Přečti si o nás víc

Geodézie je prastarý obor, který zasahuje až do vesmíru

Rozhovor se studentkou prvního ročníku studijního programu Inženýrská geodézie

Rozhovor s doc. Ing. Hanou Staňkovou, Ph.D., garantkou studijního programu Inženýrská geodézie

Představení našich studijních programů na online veletrhu vysokých škol Congroo FAIR