Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti jednotlivých akreditovaných studijních oborů na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi příslušných technologií. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B3646
Název programu česky Geodézie a kartografie
Název programu anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Klíčová slova Katastr nemovitostí
Metrologie
Důlní měřictví
GNSS
Geodézie

Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti studovaného oboru na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů.
Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N3646
Název programu česky Geodézie a kartografie
Název programu anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Klíčová slova Katastr nemovitostí
Metrologie
Důlní měřictví
GNSS
Geodézie

Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru.
Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta i v oblasti státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P3646
Název programu česky Geodézie a kartografie
Název programu anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Klíčová slova Katastr nemovitostí
Metrologie
Důlní měřictví
GNSS
Geodézie