Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Město Ostrava

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
S009/17-544/01 Fajny pořad v novym fěrtuchu 2017 2017

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP105/09/P212 Inovace zařízení pro diagnostiku důlních děl 2009 2011
GP105/09/P277 Časoprostorové vytváření poklesové kotliny v závislosti na charakteru horského masivu a dřívější hornické činnosti 2009 2011

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2019/52 Zvyšování kvality praktických dovedností studentů KGDM 2019 2020
RPP2016/132 Soustředěná terénní cvičení studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů 2016 2018
FRVS2015/89 Využití rotačních laserů při výuce předmětu Geodézie ve stavebním inženýrství 2015 2015
FRVS2014/125 Nová laboratorní úloha - hydrostatická nivelace 2014 2014

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/4 Využití technologie laserového skenování pro pořízení prostorových geo-dat. 2013 2013
ROZP2010/19/20 Podpora odstraňování slabých stránek HGF 2010 2010
ROZP2009/19/21 Optimalizace přípravy posluchačů vybraných studijních oborů 2009 2009
ROZP2008/210 Optimalizace připravenosti studentů pro praxi 2008 2008
ROZP2007/220 Tématické přednášky odborníků z praxe na VŠB-TU Ostrava 2007 2007

Rozvojový program IRP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IRP2015/55 Inovace laboratoře pro práci s geoprostorovými daty 2015 2015
IRP/2014/95 Využití gyroteodolitu při výuce geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě 2014 2014

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS5441903 Blumenbecker Prag s.r.o., 2019 2019
HS5441905 OKD, Černota, 1234 2019 2019
HS5441908 OKD, Černota, 1234 2019 2019
HS5441909 AŽD,Pospíšil,3208 2019 2019
HS5441912 OKD,Černota,1234 2019 2019
HS5441806 OKD-Důlnízávod2Stonava 2018 2018
HS5441809 OKDa.s.,Černota,1234 2018 2018
HS5441813 OKD,prov.ČSM,Černota,1234 2018 2018
HS5441814 OKD,a.s.,Černota,1234 2018 2018
HS5441815 OKD,a.s.,Černota,1234 2018 2018
HS5441820 Severočeské doly, Černota 2018 2018
HS5441821 Univerzita Pardubice, Fak 2018 2018
HS5441822 OKD a.s. - účetní okruh 0 2018 2018
HS5441702 OKD,Jiránková,3328 2017 2017
HS5441703 HOMOLA,Pospíšil,3208 2017 2017
HS5441705 OKD,Černota,1234 2017 2017
HS5441706 SŽDC,Pospíšil,3208 2017 2017
HS5441707 SŽDC,Pospíšil,3208 2017 2017
HS5441708 OKD,Černota,1234 2017 2017
HS5441709 GEFOS, a.s., Jiří Pospíšil, 3208 2017 2017
HS5441710 OKD,Černota,1234 2017 2017
HS5441711 AWT Rekultivace,Pospíšil,3208 2017 2017
HS5441716 OKD,Černota,1234 2017 2017
HS5441601 Severočeské doly,Novosad,5429 2016 2016
HS5441602 OKD,Jiránková,5429 2016 2016
HS5441606 OKD,Černota,3328 2016 2016
HS5441610 OKD,Černota,1234 2016 2016
HS5441611 SŽDC,Černota,1234 2016 2016
HS5441520 MSV Metal Studénka,Dandoš,3326 2015 2015
HS5441406 GEMEC UNION,Černota,1234 2014 2014
HS5441410 Ústav geoniky,Staňková,1299 2014 2014
HS544302 ArcelorMittal Eng. Prod., Pospíšil, 3208 2013 2013
HS544303 ArcelorMittal Eng. Prod., Pospíšil, 3208 2013 2013
HS544305 AWT Rekultivace, Pospíšil 3302 2013 2013
HS544309 Repák a spol, Pospíšil,3208 2013 2013
HS544101 Severočeské doly, Sládková, 5566 2011 2011
HS544102 OKD Důl Paskov, Černota, 1234 2011 2011
HS544004 Severočeské doly, Sládková, 5566 2010 2010
HS544005 OKD-Důl Paskov, Mikulenka, 3325 2010 2010
HS544011 Severočeské doly, Sládková, 2010 2010
HS544906 OKD Důl Paskov,Mikulenka,3208 2009 2009
HS544910 Severočeské doly,Sládková,5566 2009 2009
HS544927 OKD-Důl Paskov, Mikulenka, 3325 2009 2009
HS544803 Vítkovice Heavy Machinery,Mazalová,3208 2008 2008
HS544804 OODS Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544805 Kofing, Mazalová,3208 2008 2008
HS544806 Severočeské doly a.s.,Sládková,5566 2008 2008
HS544807 Bögl a Krýsl, Mazalová,3208 2008 2008
HS544808 ArcelorMittal Ostrava,Mazalová,3208 2008 2008
HS544809 GEFOS, Mazalová,3208 2008 2008
HS544810 VS Invest, Mazalová, 3208 2008 2008
HS544811 ODS Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544812 Hutní projekt Ostrava,Mazalová,3208 2008 2008
HS544813 ODS Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544814 ODS Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544815 ODS Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544816 A.T.Y.P., Mazalová,3208 2008 2008
HS544817 Hutní projekt, Mazalová,3208 2008 2008
HS544818 Dopravní podnik, Mazalová,3208 2008 2008
HS544819 ODS-Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544820 ODS-Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544821 ODS-Dopravní stavby,Mazalová,3208 2008 2008
HS544822 OKD,Důl Paskov, Mikulenka,3208 2008 2008
HS544823 OKD,Důl Paskov, Mikulenka,3208 2008 2008
HS544824 OKD,Důl Paskov, Mikulenka,3208 2008 2008
HS544825 OKD,Důl Paskov,Mikulenka 2008 2008
HS544826 ODS-Dopr. stavby, Mazalová,3208 2008 2008
HS544827 ODS-Dopr. stavby, Mazalová,3208 2008 2008
HS544801 Staba-Servis,Mazalová,3208 2007 2008
HS544802 GEFOS, Mazalová,3208 2007 2008
544726 zpracování odb. posudku 2007 2007
HS544725 Oprava teodolitu 2007 2007
HS544501 Měření a vyhodnocení pohybů a deformací Nové radnice, Prokešovo náměstí 8 v Moravské Ostravě 2005 2005
HS544502 Výškové zaměření silnice č. III/47214 a silnice č. III/47215 2005 2005
HS544538 Zpracování znaleckého báňského posudku 2005 2005

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2016/39 Nové metody pro kontrolu stavu ostění důlních jam 2016 2016
SP2015/126 Přesnost historických měřických přístrojů, důlních map a dokumentace sbírky akademika Čechury 2015 2015
SP2015/57 Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi 2015 2015
SP2014/13 Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi 2014 2014
SP2014/141 Využití laserového interferometru při kalibraci geodetických pomůcek a přístrojů a vypracování návodu pro práci s ním 2014 2014
SP2014/148 Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku 2014 2014
SP2013/34 Hodnocení porušování pevného nadloží exploatované sloje a geofyzikální monitoring sledování změn geofyzikální charakteristiky horninového prostředí 2013 2013
SP2013/90 Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku 2013 2013
SP2012/148 Geodetický a geofyzikální monitoring sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin. 2012 2012
SP2012/20 Zařízení pro měření vertikálních pohybů - analýza využitelnosti 2012 2012
SP2011/32 Zařízení pro měření vertikálních pohybů 2011 2011

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA205/03/0999 Rychlostní model a mělká geologická stavba moravsko-slezské oblasti odvozená ze seismických pozorování 2003 2005
GA105/00/1078 Dynamika poklesové kotliny a její dopad na hornickou krajinu 2000 2001
GA103/99/0021 Bezkontaktní metody měření statických a dynamických tvarových změn stavebních a strojních konstrukcí 1999 2001
GA205/98/0858 Rozložení rychlostí v Českém masívu a rychlá lokalizace regionálních zemětřesení ze širokopásmových seismologických pozorování 1998 2000
GA105/97/0887 Geodynamické jevy v poklesové kotlině na základě geodetických měření ´in situ´a jejich dopad na hornickou krajinu 1997 1999
GA103/95/0068 Optické metody měření geometrických parametrů a změn stavebních a strojních konstrukcí a prvků s uvážením vlivu okolního prostředí na měření 1995 1997

VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20192021160 Vyhledání nevybuchlé letecké munice 2. světové války 2019 2021

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
544702 Kalibrace nivelačních přístrojů, teodolitů, 2007 2007
544707 rektifikace a kalibrace totální stanice GTS212 Topcon 2007 2007
544708 Zpracování odborného báňského posudku o vlivu dobývání bloků ve sloji 22f (084) 2007 2007
544709 Rektifikace a kalibrace geodetických přístrojů 2007 2007
544710 kalibrace a a rektifkace nivelačního přístroje SOKKIA 2007 2007
544711 Kalibrace totální stanice TOPCON 2007 2007
544712 školení pro uživatele gps 2007 2007
544715 Oprava nivelačního přístroje TOPCON 2007 2007
544716 Zpracování odborného báňského posudku o vlivu dobývání bloku ve sloji 22b 2007 2007
544717 Oprava nivelačního přístroje TOPCON 2007 2007
544718 Kalibrace a rektifikace nivelačního přístroje Zeiss NI 007 2007 2007
544720 Kalibrace laserového ručníh dálkoměru 2007 2007
544721 Kalibrace nivelačního přístroje NA 720 Leica, v.č. 2007 2007
544722 Rektifikace nivelačního přístroje 2007 2007
544723 Kalibrace rotačního laseru 2007 2007
544724 kalibrace totální stanice 2007 2007
544725 Oprava teodolitu 2007 2007
544727 Vyhodnocení zaměření silnice č. III/47214 a silnice č. III/47215 2007 2007