Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oborový seminář 2020

Oborový seminář 2019

Oborový seminář 2018

Oborový seminář 2017

Oborový seminář 2016

Oborový seminář 2015


Příspěvky z oborového semináře 2019


Ing. Karel GREGOR
, ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Opava
Snaha rezortu ČÚZK o zvýšení přesnosti a aktuálnosti katastru nemovitostí a zeměměřických produktů po roce 2017


Ing. Radovan ŠIMÍČEK, ředitel technického odboru Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Opava
Obnova katastrálního operátu novým mapováním


Ing. Václav ŠANDA, technický ředitel GEFOS a.s., Praha
Geometrická přesnost ve výstavbě a její návaznosti


Bc. Jakub KARAS, Upvision s.r.o., Praha
Využití a mapování z UAV v praxi


Ing. Václav ŠAFÁŘ, Ph.D., vedoucí výzkumného útvaru 21, VÚGTK, v.v.i., Zdiby
Technologie RPAS v měřické praxi, BIM a měřictví


Příspěvky z oborového semináře 2014


Ing. Zuzana VÁLKOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Promítnutí nové úpravy občanského práva do katastru nemovitostí

Veronika LATKOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Změny v nové katastrální vyhlášce

Ing. Alexandra ŠTROHALMOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Změny v základních výstupech z katastru nemovitostí – list vlastnictví

Ing. Karel GREGOR
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Opava
Změny obsahu a formálních náležitostí geometrického plánu a ZPMZ, elektronická podoba GP a ZPMZ, změny v ověřování

Ing. Jaroslava KRAFTOVÁ
, GIS-STAVINVEX, a.s., Petřvald
Pasportizace inženýrských sítí, DTM, věcná práva a NOZ

Ing. Filip KOBRLE
, GEFOS, a.s., Praha
Přesnost měřických technologií v geodézii a důlním měřictví

Ing. Karel RADĚJ, CSc.
, ředitel VÚGTK, v.v.i, Zdiby
Ohlédnutí za 60 lety výzkumu v oboru zeměměřictví a priority orientovaného výzkumu ve VÚGTK, v.v.i.

Ing. Václav ŠAFÁŘ
, VÚGTK, , v.v.i, Zdiby
Neměřické kamery v blízké fotogrammetrii

Ing. Pavel TARABA
, ČÚZK, Praha
Využití technologie GNSS v katastrální a zeměměřické praxi

Ing. Václav ŠANDA
, technický ředitel GEFOS, a.s., Praha
Geometrická přesnost ve výstavbě

Ing. Petr POLÁK
, Geodézie Pokorná – Polák, Praha
Veřejné a obchodní právo v zeměměřictví

Ing. Martin MALÍŘ
, ČBÚ, Praha
Důlně měřická činnost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem