Oborový seminář 2019

Oborový seminář 2018

Oborový seminář 2017

Oborový seminář 2016

Oborový seminář 2015


Příspěvky z oborového semináře 2014


Ing. Zuzana VÁLKOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Promítnutí nové úpravy občanského práva do katastru nemovitostí

Veronika LATKOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Změny v nové katastrální vyhlášce

Ing. Alexandra ŠTROHALMOVÁ
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
Změny v základních výstupech z katastru nemovitostí – list vlastnictví

Ing. Karel GREGOR
, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Opava
Změny obsahu a formálních náležitostí geometrického plánu a ZPMZ, elektronická podoba GP a ZPMZ, změny v ověřování

Ing. Jaroslava KRAFTOVÁ
, GIS-STAVINVEX, a.s., Petřvald
Pasportizace inženýrských sítí, DTM, věcná práva a NOZ

Ing. Filip KOBRLE
, GEFOS, a.s., Praha
Přesnost měřických technologií v geodézii a důlním měřictví

Ing. Karel RADĚJ, CSc.
, ředitel VÚGTK, v.v.i, Zdiby
Ohlédnutí za 60 lety výzkumu v oboru zeměměřictví a priority orientovaného výzkumu ve VÚGTK, v.v.i.

Ing. Václav ŠAFÁŘ
, VÚGTK, , v.v.i, Zdiby
Neměřické kamery v blízké fotogrammetrii

Ing. Pavel TARABA
, ČÚZK, Praha
Využití technologie GNSS v katastrální a zeměměřické praxi

Ing. Václav ŠANDA
, technický ředitel GEFOS, a.s., Praha
Geometrická přesnost ve výstavbě

Ing. Petr POLÁK
, Geodézie Pokorná – Polák, Praha
Veřejné a obchodní právo v zeměměřictví

Ing. Martin MALÍŘ
, ČBÚ, Praha
Důlně měřická činnost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem