Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Město Ostrava

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
S009/17-544/01 Fajny pořad v novym fěrtuchu 2017 2017

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP105/09/P212 Inovace zařízení pro diagnostiku důlních děl 2009 2011
GP105/09/P277 Časoprostorové vytváření poklesové kotliny v závislosti na charakteru horského masivu a dřívější hornické činnosti 2009 2011

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/58 Rozvoj spolupráce se středními školami formou odborných přednášek a exkurzí 2021 2021
RPP2020/52 Zvyšování kvality praktických dovedností studentů KGDM 2020 2020
RPP2019/52 Zvyšování kvality praktických dovedností studentů KGDM 2019 2020
RPP2016/132 Soustředěná terénní cvičení studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů 2016 2018
FRVS2015/89 Využití rotačních laserů při výuce předmětu Geodézie ve stavebním inženýrství 2015 2015
FRVS2014/125 Nová laboratorní úloha - hydrostatická nivelace 2014 2014

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/4 Využití technologie laserového skenování pro pořízení prostorových geo-dat. 2013 2013
ROZP2010/19/20 Podpora odstraňování slabých stránek HGF 2010 2010
ROZP2009/19/21 Optimalizace přípravy posluchačů vybraných studijních oborů 2009 2009
ROZP2008/210 Optimalizace připravenosti studentů pro praxi 2008 2008
ROZP2007/220 Tématické přednášky odborníků z praxe na VŠB-TU Ostrava 2007 2007

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
544726 zpracování odb. posudku 2007 2007

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/130 Využití systému monitorování přetvoření na bázi senzorů v oblasti inženýrské geodézie 2022 2022
SP2021/52 Geodetický monitoring vodních nádrží 2021 2021
SP2020/87 Archivácia objektov historickej významovosti v prostredí virtuálnej reality 2020 2020
SP2016/39 Nové metody pro kontrolu stavu ostění důlních jam 2016 2016
SP2015/126 Přesnost historických měřických přístrojů, důlních map a dokumentace sbírky akademika Čechury 2015 2015
SP2015/57 Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi 2015 2015
SP2014/13 Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi 2014 2014
SP2014/141 Využití laserového interferometru při kalibraci geodetických pomůcek a přístrojů a vypracování návodu pro práci s ním 2014 2014
SP2014/148 Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku 2014 2014
SP2013/34 Hodnocení porušování pevného nadloží exploatované sloje a geofyzikální monitoring sledování změn geofyzikální charakteristiky horninového prostředí 2013 2013
SP2013/90 Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku 2013 2013
SP2012/148 Geodetický a geofyzikální monitoring sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin. 2012 2012
SP2012/20 Zařízení pro měření vertikálních pohybů - analýza využitelnosti 2012 2012
SP2011/32 Zařízení pro měření vertikálních pohybů 2011 2011

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA205/03/0999 Rychlostní model a mělká geologická stavba moravsko-slezské oblasti odvozená ze seismických pozorování 2003 2005
GA105/00/1078 Dynamika poklesové kotliny a její dopad na hornickou krajinu 2000 2001
GA103/99/0021 Bezkontaktní metody měření statických a dynamických tvarových změn stavebních a strojních konstrukcí 1999 2001
GA205/98/0858 Rozložení rychlostí v Českém masívu a rychlá lokalizace regionálních zemětřesení ze širokopásmových seismologických pozorování 1998 2000
GA105/97/0887 Geodynamické jevy v poklesové kotlině na základě geodetických měření ´in situ´a jejich dopad na hornickou krajinu 1997 1999
GA103/95/0068 Optické metody měření geometrických parametrů a změn stavebních a strojních konstrukcí a prvků s uvážením vlivu okolního prostředí na měření 1995 1997

VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20192021160 Vyhledání nevybuchlé letecké munice 2. světové války 2019 2022

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
544702 Kalibrace nivelačních přístrojů, teodolitů, 2007 2007
544707 rektifikace a kalibrace totální stanice GTS212 Topcon 2007 2007
544708 Zpracování odborného báňského posudku o vlivu dobývání bloků ve sloji 22f (084) 2007 2007
544709 Rektifikace a kalibrace geodetických přístrojů 2007 2007
544710 kalibrace a a rektifkace nivelačního přístroje SOKKIA 2007 2007
544711 Kalibrace totální stanice TOPCON 2007 2007
544712 školení pro uživatele gps 2007 2007
544715 Oprava nivelačního přístroje TOPCON 2007 2007
544716 Zpracování odborného báňského posudku o vlivu dobývání bloku ve sloji 22b 2007 2007
544717 Oprava nivelačního přístroje TOPCON 2007 2007
544718 Kalibrace a rektifikace nivelačního přístroje Zeiss NI 007 2007 2007
544720 Kalibrace laserového ručníh dálkoměru 2007 2007
544721 Kalibrace nivelačního přístroje NA 720 Leica, v.č. 2007 2007
544722 Rektifikace nivelačního přístroje 2007 2007
544723 Kalibrace rotačního laseru 2007 2007
544724 kalibrace totální stanice 2007 2007
544725 Oprava teodolitu 2007 2007
544727 Vyhodnocení zaměření silnice č. III/47214 a silnice č. III/47215 2007 2007