Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prezentace závěrečných prací ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy otázek:

Státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium - 22. a 23. 5. 2019

Okruhy předmětů pro obor Inženýrská geodézie
Povinné předměty Volitelné předměty
Inženýrská geodézie Nauka o důlních škodách
Geodézie a Vyšší geodézie Katastr nemovitostí
Důlní měřictví
Fotogrammetrie
Okruhy předmětů pro obor Důlní měřictví
Povinné předměty Volitelné předměty
Důlní měřictví Inženýrská geodézie
Geodézie a Vyšší geodézie Nauka o důlních škodách
Dobývání ložisek
Katastr nemovitostí
Fotogrammetrie
 

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium - 28. a 29. 5. 2019

Okruhy předmětů pro obor Inženýrská geodézie
Geodézie
Inženýrská geodézie
Katastr nemovitostí
Okruhy předmětů pro obor Důlní měřictví
Geodézie
Důlní měřictví
Dobývání ložisek