Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta

Termín Název Poznámka
15.07.2019 - 30.09.2019 Zápis do studia - I ročník
15.07.2019 - 30.09.2019 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník
01.09.2019 Zápis do studia - III ročník
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník navazující
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.10.2019 (08:30) Imatrikulace
31.10.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2020 - 16.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
31.03.2020 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
01.04.2020 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
07.04.2020 - 21.04.2020 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
14.04.2020 - 31.08.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
01.05.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
04.05.2020 - 05.06.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
11.05.2020 - 17.05.2020 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
25.05.2020 - 28.06.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
31.05.2020 Konec výuky v letním semestru
31.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
31.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
01.06.2020 - 19.07.2020 Zkouškové období letního semestru
08.06.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
09.06.2020 - 12.06.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
22.06.2020 - 10.07.2020 Státní závěrečné zkoušky
20.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
25.08.2020 Kontrola studia po akademickém roce
26.08.2020 - 31.08.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
31.08.2020 Konec akademického roku
23.09.2020 - 02.10.2020 Období promocí
24.05.2021 - 28.05.2021 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Zveřejnění studijních plánů pro následující akademický rok
22.04.2020 - 24.05.2020 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
27.04.2020 - 03.05.2020 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
27.04.2020 - 05.06.2020 Začátek a konec přihlašování k SZZ
27.04.2020 - 31.07.2020 Začátek a konec přihlašování k SZZ pro náhradní termín
04.05.2020 - 05.06.2020 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
04.05.2020 - 05.06.2020 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků bakalářského studia
08.06.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků bakalářského studia
08.06.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
15.06.2020 Přiřazení studentů ke komisi SZZ
22.06.2020 - 10.07.2020 Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.
31.07.2020 Náhradní termín odevzdání kvalifikační (závěrečné) práce: žádost o náhradní termín kontroly studia (včetně náhradního termínu vložení závěrečné práce) musí být podána elektronicky (sken žádosti) na studijní oddělení HGF do 31. 5. 2020
05.08.2020 Kontrola studia studentů posledních ročníků pro náhradní termín SZZ
06.08.2020 - 09.08.2020 Termín verifikace údajů studentů posledních ročníků v IS Edison pro náhradní termín SZZ
10.08.2020 Přiřazení studentů ke komisi SZZ náhradní termín
01.09.2020 - 11.09.2020 Náhradní termín Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.
23.09.2020 Promoce v Ostrava