Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Voda – strategická surovina

O studijním programu

Voda jako strategická surovina je velmi aktuálním tématem současnosti i budoucnosti. Chceš-li si rozšířit a získat nové poznání o této surovině v oblastech hydrogeologie, vyhledávání zdrojů vody, jímání vody, její úpravy, hospodaření s vodou v krajině a vodohospodářských zařízeních, pak právě pro tebe je určen tento nový studijní program s širokým uplatněním v praxi. V rámci odborné praxe při studiu budeš v kontaktu s podniky, se kterými můžeš následně spojit svoji budoucnost. Po absolvování studijního programu se z tebe stane kvalifikovaný odborník, který se uplatní v podnicích zabývajících se např. vyhledáváním zdrojů vod, jímáním vod, úpravou a čištěním vod, vodohospodářskými a hydrogeologickými objekty, hydrogeologickým průzkumem a výzkumem, sanacemi a dekontaminacemi ekologických zátěží.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290013
Název programu Voda – strategická surovina
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova jímání vody
hydrogeologie
voda-strategická surovina
vodohospodářská zařízení
technologie vody