Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Voda – strategická surovina

O studijním programu

Voda jako strategická surovina je velmi aktuálním tématem současnosti i budoucnosti. Chceš-li si rozšířit a získat nové poznání o této surovině v oblastech hydrogeologie, vyhledávání zdrojů vody, jímání vody, její úpravy, hospodaření s vodou v krajině a vodohospodářských zařízeních, pak právě pro tebe je určen tento nový studijní program s širokým uplatněním v praxi. V rámci odborné praxe při studiu budeš v kontaktu s podniky, se kterými můžeš následně spojit svoji budoucnost. Po absolvování studijního programu se z tebe stane kvalifikovaný odborník, který se uplatní v podnicích zabývajících se např. vyhledáváním zdrojů vod, jímáním vod, úpravou a čištěním vod, vodohospodářskými a hydrogeologickými objekty, hydrogeologickým průzkumem a výzkumem, sanacemi a dekontaminacemi ekologických zátěží.

Profese

 • Projektant
 • Technolog
 • Technolog úpravy surovin
 • Odborný pracovník ve vědě, výzkumu a vývoji

Dovednosti

 • Orientace ve schématech
 • Znalost surovin a jejich využití
 • Projektování
 • Čtení technické dokumentace
 • Orientace v právních předpisech souvisejících s touto problematikou
 • Znalost techlogie úpravy surovin
 • Znalost platných zákonných a normativních předpisů (zejména zákonů, vyhlášek a nařízení vlády)
 • Znalost technické dokumentace
 • Znalost příslušných právních předpisů
 • Projektování
 • Základní znalost mineralogie
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost průmyslových technologií a jejich vliv na životní prostředí
 • Znalosti v oblasti čerpání důlních vod (doly, lomy)
 • SW Autocad
 • Znalost zákonů v oblasti ŽP
 • Orientace v nákresech
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290013
Název programu česky Voda – strategická surovina
Název programu anglicky Water – Strategic Resource
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Klíčová slova jímání vody
hydrogeologie
voda-strategická surovina
vodohospodářská zařízení
technologie vody