Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin

O studijním programu

Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i zemědělských procesů (činností). Studijní program je sestaven postupně ze základních teoretických předmětů, na které pak navazují předměty odborné a v závěru studia pak předměty specializační, vše v úzkém propojení na technický základ v podobě základů projektování a nezbytnými znalostmi z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Z praktických informací si osvojí práci v laboratořích při získávání základních poznatků z oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností partikulárních hmot.

Profese

 • Projektant instalací strojního zařízení
 • Technolog úpravy surovin
 • Vedoucí laboratoře
 • Manažer
 • Technolog
 • Projektant

Dovednosti

 • IT dovednosti/znalosti: MS Office, (Easy archiv výhodou)
 • Znalost techlogie úpravy surovin
 • Znalost materiálů
 • Čtení technické dokumentace
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost technologického procesu
 • SW Autodesk Inventor
 • SW 3D/CAD
 • Orientace v nákresech
 • Projektování
 • Analýzy surovin, polotovarů a hotových výrobků v analytické laboratoři
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost flotačních metod
 • Znalost vlastností partikulárních hmot
 • SW Autocad
 • Znalost průmyslových technologií a jejich vliv na životní prostředí
 • Znalost chemie
 • Znalost recyklačních a úpravnických technologií
 • Zkušenost s prací v laboratoři
 • Základní znalost mineralogie
 • Znalost optimalizace procesů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290005
Název programu česky Procesní inženýrství v oblasti surovin
Název programu anglicky Process Engineering in Raw Materials
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Mechanické procesy
Partikulární hmoty
Procesní inženýrství
Stroje a zařízení
Suroviny