Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..

Studijní program Úpravnictví

O studijním programu

Zpracování nerostných surovin, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ...druhotné suroviny – současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat vědní obor věnující se úpravě a zpracování nerostných a druhotných surovin a zároveň nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program Úpravnictví připravuje studenty k získání kvalifikace vědeckého pracovníka pro oblast badatelského nebo aplikovaného výzkumu, zejména pro výzkum a vývoj maloodpadových a bezodpadových surovinových technologií i pro zlepšování kvality životního prostředí.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0724D290002
Název programu česky Úpravnictví
Název programu anglicky Processing
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Technologické procesy
Biotechnologie
Suroviny
Aplikovaná chemie