Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..

Studijní program Úpravnictví

O studijním programu

Zpracování nerostných surovin, odpadové a vodní hospodářství– současný i budoucí problém lidstva. Využijte výhody studia, která je podložena naším předním výzkumem v oblasti úpravy a zpracování nerostných a druhotných surovin a studujte také nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studijní program disponuje řadou špičkových laboratoří a tak budete mít přístup k exkluzivním zdrojům, abyste mohli dále rozvíjet své zkušenosti během studia. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program Úpravnictví připravuje studenty k získání kvalifikace vědeckého pracovníka pro oblast badatelského nebo aplikovaného výzkumu, zejména pro výzkum a vývoj maloodpadových a bezodpadových surovinových technologií i pro zlepšování kvality životního prostředí. Spolupracujeme s různými vědecko-výzkumnými pracovišti (Ústav Geotechniky SAV Košice, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Ústav geoniky Akademie věd České republiky aj.) a zahraničními univerzitami (Cracow University of Technology, AGH Krakov, TU Košice, Universidad Industrial de Santander Columbia, University of Petrosani aj.).
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0724D290001
Název programu Úpravnictví
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Technologické procesy
Biotechnologie
Suroviny
Aplikovaná chemie