Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
 • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..

Studijní program Úpravnictví

O studijním programu

Zpracování nerostných surovin, odpadové hospodářství, vodní hospodářství– současný i budoucí problém lidstva. Využijte výhody studia, která je podložena naším předním výzkumem v oblasti úpravy a zpracování nerostných a druhotných surovin a studujte také nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studijní program disponuje řadou špičkových laboratoří a tak budete mít přístup k exkluzivním zdrojům, abyste mohli dále rozvíjet své zkušenosti během studia. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program Úpravnictví připravuje studenty k získání kvalifikace vědeckého pracovníka pro oblast badatelského nebo aplikovaného výzkumu, zejména pro výzkum a vývoj maloodpadových a bezodpadových surovinových technologií i pro zlepšování kvality životního prostředí. Spolupracujeme s různými vědecko-výzkumnými pracovišti (Ústav Geotechniky SAV, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. aj.) a zahraničními univerzitami (AGH Krakov, TU Košice, Universidad Industrial de Santander Columbia aj.).

Profese

 • Vedoucí laboratoře
 • Referent státní správy
 • Projektant
 • Manažer

Dovednosti

 • Znalost energetického využití odpadů
 • Nakládání s odpady, komunikace se státní správou, metodické vedení vedoucích pracovníků v oblasti OŽP
 • Orientace v legislativních předpisech a interní provozně-technologické dokumentace
 • Zkušenost s prací v laboratoři
 • Znalost vlastností partikulárních hmot
 • Analýzy surovin, polotovarů a hotových výrobků v analytické laboratoři
 • Znalost průmyslových technologií a jejich vliv na životní prostředí
 • Aplikace počítačových projekčních programů
 • Znalost způsobů zpracování a analýzy dat
 • Čtení technické dokumentace
 • Konvenční metody petrochemických analýz
 • Znalost základních mikrobiologických analýz
 • Základní znalost mineralogie
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0724D290001
Název programu česky Úpravnictví
Název programu anglicky Processing
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Technologické procesy
Biotechnologie
Suroviny
Aplikovaná chemie