Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Petroleum Engineering

O studijním programu

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu. Ruku v ruce s tím jde i náročnost průzkumných a samotných těžebních prací.
Studijní program „Petroleum Engineering“ je komplexní studijní program, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství, materiálové inženýrství, IT technologie a další, včetně dobré jazykové vybavenosti. Absolventi tohoto studijního programu jsou celosvětově velmi poptávaní a kvalitní vzdělání v těchto disciplínách hraje klíčovou roli.

Profese

 • Manažer
 • Technolog
 • Referent státní správy
 • Báňský záchranář
 • Hodnotitel rizik

Dovednosti

 • Znalosti plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Znalost systému OHSAS 18001 – nově ISO 45001 (BOZP a PO)
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Projektování
 • Projektové řízení
 • Znalost vzorkování a úpravy vzorků
 • Aplikace počítačových projekčních programů
 • Znalost horního práva
 • Orientace v technických výkresech
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalosti s vypracováním plánů a dokumentace týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor. způsobem
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost surovin a jejich využití
 • Orientace v právních předpisech souvisejících s touto problematikou
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0724A290004
Název programu česky Petroleum Engineering
Název programu anglicky Petroleum Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Geologie ložisek uhlovodíků
Těžba ropy a zemního plynu
Hlubinné vrtání
Vrtný a těžební průzkum
Podzemní zásobníky plynu