Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin

O studijním programu

Odpady, druhotné suroviny – souvisí se současným způsobem života a jsou současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech biotechnologií, toxikologií a škodlivin v ŽP, ale nezapomíná ani na soft skills. Máme povinné stáže v průmyslových podnicích (1 měsíc), abyste získali zajímavé zkušenosti.

Po ukončení studia najdeš široké uplatnění v:
• průmyslových podnicích (TATRA TRUCKS a.s., Trojek, a.s.),
• podnikatelských subjektech SUEZ CZ a.s., OZO Ostrava, a.s., Teva Czech Industries,s.r.o. (technolog, odpadový hospodář, technik, vedoucí laboratoří, manažer),
• ve výzkumu (Ústav geotechniky SAV, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.),
• ve státní správě na odborech životního prostředí měst, obcí a krajů.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0712A290001
Název programu Odpadové hospodářství a úprava surovin
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Odpadové hospodářství
Oběhové hospodářství
Technologie
Suroviny