Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Inženýrská geodézie

O studijním programu

Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v institucích zabývajících se správou a péčí o všechny sféry Země,
• jako pracovníci katastrálního úřadu,
• v oblasti těžby nerostných surovin,
• ve všech povoláních, ve kterých je třeba zeměměřických činností.

Bakalářský studijní program Inženýrská geodézie je přípravou pro regulované povolání „Výkon zeměměřických činností“.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0532A330033
Název programu Inženýrská geodézie
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Klíčová slova Katastr nemovitostí
Inženýrská geodézie
Metrologie
GNSS