Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku na HGF VŠB-TUO

Univerzita 3. věku na HGF VŠB-TUO
Od září 2021 se na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO opět otevřou kurzy Univerzity 3. věku.

Dvouleté kurzy, určené pro seniorskou veřejnost, jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména na neživou přírodu. V letošních nově otevíraných programech Geomontánní turismus a Základy geologie se mohou zájemci seznámit jak s nerosty a horninami či vývojem života na Zemi, tak s poznatky o technických a přírodních památkách a brownfieldech.

V minulém roce, v důsledku mimořádných opatření vlády, byla prezenční výuka U3V na HGF VŠB-TUO nahrazena výukou distanční. Studenti měli k dispozici na výukovém portále LMS komentované prezentace a videopřednášky. Ačkoli většina účastníků přechod na tuto formu studia zvládla, všichni se těšíme, že v akademickém roce 2021/2022 se již účastníci U3V vrátí do učeben a laboratoří. Budou se tak opět moci nejen vzdělávat a plnohodnotně vyplňovat svůj volný čas, ale také se setkávat se svými spolužáky a pedagogy a rozšiřovat si odborné a společenské kontakty.

Posluchačem Univerzity 3. věku na HGF VŠB-TUO se může stát každý, kdo dosáhl důchodového věku (55 +) a má ukončené středoškolské vzdělání.

Bližší informace o náplni kurzů a přihlášky naleznete na webových stránkách Geologického pavilonu Univerzita 3. věku

Přihlášky jsou přijímány od 1. června 2021

Kontakt: 

Vloženo: 1. 6. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět