Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Nerostné suroviny

O studijním programu

Navazující magisterské obory rozšiřují znalosti získané v bakalářských studijních programech a zajišťují vzdělání ve specializovaných oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin, včetně jejich aplikací na další složky biosféry s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje, i vzhledem k hodnocení antropogenních vlivů v nejširších environmentálních souvislostech. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v oblastech těžby a úpravy nerostných surovin a ochrany životního prostředí, v oblasti výzkumu i v laboratořích různého typu, ve veřejné správě a samosprávě zaměřené na kontrolu. Jejich rozšířené jazykové schopnosti a legislativní znalosti jim umožňují i uplatnění v rámci EU. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce, státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Ing.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu N2102
Název programu česky Nerostné suroviny
Název programu anglicky Mineral Raw Materials
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.