Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin

O studijním programu

Bakalářskými státními závěrečnými zkouškami studia nekončí. Pokud jsi s tímto výrokem ve shodě, je pro Tebe připraveno studium, které rozšíří a prohloubí získané znalosti a dovednosti. Nyní už dobře víš, že opravdu jsou suroviny klíčem k uspokojení potřeb lidí i celé společnosti.
Vyhledávání surovin, jejich osvojení a zpracování však není práce jedince, ale týmu odborníků, kteří disponují specifickými znalostmi a dovednostmi. Jeden z nich je i manažer. A právě do oblasti managementu firem a podniků zabývajících se těžbou a zpracováním nerostných surovin. V těchto firmách pak můžeš působit jako manažer či technicko-hospodářský pracovník na pozicích od střední, až po vrcholovou úroveň řízení podniků.
Protože nejcennější je vlastní zkušenost, v manažerských předmětech společně rozvíjíme schopnost pracovat v týmu, řídit porady, hodnotit své spolupracovníky, analyzovat výsledky hospodaření a hodnotit investice. Navíc budete porozumíte moderním průmyslovým technologiím, což Ti umožní budeš-li chtít být napřed před konkurencí.
Těžba a zpracování nerostných surovin je specifické odvětví. To však neznamená, že nebudeš připraven na pracovní pozice i ve zpracovatelském průmyslu či finančním sektoru. Specialistu, kterým se u nás staneš, potřebují i ve veřejném sektoru. Budoucnost není bez surovin. Budoucnost není bez Tebe.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Nerostné suroviny
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2102T001
Název oboru česky Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Název oboru anglicky Economics and Management in the Field of Raw Materials
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a systémů řízení
Garant doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Klíčová slova technologie dobývání
management
nerostné suroviny
ekonomika
těžební průmysl