Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..

Studijní program Nerostné suroviny

O studijním programu

Obory doktorského studia studijního programu Nerostné suroviny prohlubují a rozšiřují znalosti získané v magisterském studiu. Zajišťují vzdělání ve specifických oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry. Předkládané obory doktorského studijního programu jsou vysoce specializované a jsou vytvořeny na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a přístupů ke studované problematice.
Absolventi mohou najít uplatnění jako technologové i odborníci pro vedoucí a řídící funkce ve specializovaných oblastech zejména úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry a ochrany životního prostředí. Jejich rozšířené jazykové schopnosti jim umožňují uplatnění i v rámci EU.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P2102
Název programu česky Nerostné suroviny
Název programu anglicky Mineral Raw Materials
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl