Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..

Studijní obor Geoinformatika

O studijním programu

Studenti získají pokročilé znalosti z oblasti sběru prostorových dat a jejich ukládání, z oblasti pokročilých metod prostorových analýz a vizualizací. Dále studenti získají znalosti z oblasti přírodních i socioekonomických procesů a jejich modelování. Absolvent doktorského studia je schopen zpracovávat a integrovat prostorová data z různých zdrojů, vytvářet pokročilé datové modely pro jejich ukládání, využívat moderní postupy pro prostorovou analýzu dat, vytvářet modely přírodních i socioekonomických procesů, založené jednak na klasických modelech a jednak na netradičních přístupech, a vizualizovat získané výsledky. Získané znalosti a odborné dovednosti je schopen uplatnit v různých aplikačních oblastech.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté)
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3602V002
Název oboru česky Geoinformatika
Název oboru anglicky Geoinformatics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra geoinformatiky
Garant doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Klíčová slova pokročilé metody zpracování prostorových dat
geowebové technologie
geoinformatika
modelování a simulace prostorových procesů
socioekonomické analýzy